รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษาอินเตอร์ 6 มหาลัยดัง 2024

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

สวัสดีชาว Dek67 ทุกคนค่า กำลังรอเช็กเกณฑ์คะแนนของคณะสายนิเทศศาสตร์ และภาษาหลักสูตรนานาชาติกันใช่ไหมเอ่ย มาไม่ผิดที่เลยค่ะ เพราะพี่ได้รวบรวมเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Requirements) ของคณะอินเตอร์สายนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์มาให้น้อง ๆ โดยเฉพาะ ไม่ต้องไปหาอ่านหลายที่ให้เสียเวลา เพราะในบล็อกนี้มีครบทุก 6 มหาวิทยาลัยดัง อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาให้แล้ว เลื่อนลงไปเช็กคะแนนของมหาวิทยาลัยในใจตัวเองกันได้เลยค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

เกณฑ์คะแนนคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬาฯ (CommArts CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥  88
● Duolingo ≥ 110
● SAT Reading & Writing ≥ 500
● CU-AAT English ≥ 440
● ACT English ≥ 37

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 600
CU-AAT Math ≥ 580
● ACT Math ≥ 25

จำนวนรับ CommArts CU
● รอบที่ 1  = 70 คน
● รอบที่ 2  =  20 คน

ค่าเทอม CommArts CU
70,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.inter.commarts.chula.ac.th/

เกณฑ์คะแนนการออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ จุฬาฯ (CommDE CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥  80
● Duolingo ≥ 110
● SAT Reading & Writing ≥ 450
● CU-AAT English ≥ 400

3. คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 490
CU-AAT Math ≥ 450

จำนวนรับ CommDe CU
● รอบที่ 1  = 50 คน
● รอบที่ 2  = N/A คน

ค่าเทอม CommDe CU
95,500 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.commde.com/

เกณฑ์คะแนนอักษรศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ (Balac CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 660
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 7.0
● TOEFL ≥ 95
● CU-TEP ≥ 90
● Duolingo ≥ 130

3.คะแนนวามถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Reading & Writing ≥ 480
CU-AAT English ≥ 480
ACT  English ≥ 34

จำนวนรับ Balac CU
● รอบที่ 1  =90 คน
● รอบที่ 2  = 30 คน

ค่าเทอม Balac CU
82,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ
https://www.arts.chula.ac.th/balac/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

เกณฑ์คะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอินเตอร์ มธ (BEC TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 3.00
● GED ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 165 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL (ibt) ≥ 80
TU-GET (cbt) ≥ 70
● SAT R&W ≥ 400

จำนวนรับ BEC TU
● รอบที่ 1  = 35 คน
● รอบที่ 2  = 50 คน
● รอบที่ 3  = 5 คน

ค่าเทอม BEC TU
110,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.tubec.net/

เกณฑ์คะแนนอังกฤษ-อเมริกันศึกษา อินเตอร์มธ (BAS TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 3.00
● GED ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 165 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL (ibt) ≥ 80
● TU-GET (cbt) ≥ 70
● SAT R&W ≥ 400
● GSAT R&W ≥ 400

จำนวนรับ BAS TU
● รอบที่ 1  =  20 คน
● รอบที่ 2  =  30 คน
● รอบที่ 3  =  10 คน

ค่าเทอม BAS TU
130,000 บาท / ปี

เว็บไซต์ของสาขา: https://basthammasat.org/

เกณฑ์คะแนนการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีนอินเตอร์ มธ (IAC TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.00
● GED ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 165 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥61
● TU-GET (cbt) ≥ 61
● SAT R&W ≥ 400
● GSAT R&W ≥ 400

จำนวนรับ IAC TU
●  100 คน

ค่าเทอม IAC TU
110,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://iac.arts.tu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนคณะวารสารศาสตร์อินเตอร์ มธ (BJM TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX  ≥ 3.00
● GED ≥ 165 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL (ibt) ≥ 79
● TU-GET (cbt) ≥ 80
● SAT R&W ≥ 450

จำนวนรับ  BJM TU
● รอบที่ 1  =  13 คน
● รอบที่ 2  =  -คน
● รอบที่ 3  =  45 คน

ค่าเทอม  BJM TU
134,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://bjm.jc.tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University

เกณฑ์คะแนนนิเทศศาสตร์ มหิดล (CommArts)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ไม่จำกัดขั้นต่ำ
● GED รวม ≥ 600 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 500
ACT  ≥ 18

จำนวนรับของ CommArts MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม CommArts MUIC
1,068,800 บาท ตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ของคณะ: https://muic.mahidol.ac.th/thai/programs/undergraduate-programs/communication-design-and-media-communication/media-and-communication/

เกณฑ์คะแนนสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหิดล (CommDe MUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
● GED รวม ≥ 600 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22

จำนวนรับของ CommDe MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม CommDe MUIC
1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ของคณะ: https://muic.mahidol.ac.th/thai/programs/undergraduate-programs/communication-design-and-media-communication/communication-design/

เกณฑ์คะแนนคณะศิลปศาสตร์อินเตอร์ มหิดล (Arts MUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
● GED รวม ≥ 600 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22

จำนวนรับของ Arts MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม Arts MUIC MUIC
1,000,000 บาท ตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ของคณะ: https://muic.mahidol.ac.th/thai/programs/undergraduate-programs/humanities-and-language/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

เกณฑ์คะแนนสาขาการจัดการการท่องเที่ยว เกษตรศาสตร์ (KITMAN KU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.50
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.0
TOEFL (ibt) ≥ 57
● KU-EPT ≥ 51
● SAT R&W ≥ 530

จำนวนรับของ KITMAN KU
● รอบแรก = 15 คน

ค่าเทอม KITMAN KU
120,000 บาท / ปี

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.kitman.human.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University

เกณฑ์คะแนนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มศว (Language for Communication SWUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มมีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 4.5
TOEFL (ibt) ≥ 60
● SWU-SET ≥ 65

จำนวนรับของ Language for Communication  SWUIC
● รอบแรก = 20 คน

ค่าเทอม Language for Communication  SWUIC
40,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://cis.hu.swu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มศว (Language for Career SWUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 4.5
TOEFL (ibt) ≥ 60
● SWU-SET ≥ 65

จำนวนรับของ Language for Career SWUIC
● รอบแรก = 95 คน

ค่าเทอม Language for CareerSWUIC
40,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://cis.hu.swu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มศว (Sustainability Studies SWUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.05
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● A-Level ≥ 40%

จำนวนรับของ Sustainability Studies SWUIC
● รอบที่ 1 = 80 คน
● รอบที่ 2 = 80 คน
● รอบที่ 3 = 20 คน

ค่าเทอม Sustainability Studies SWUIC
60,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://ic.swu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มศว (Intercultural Communication SWUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX  ≥ 2.00
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● A-Level ≥ 60%

จำนวนรับของ Intercultural Communication SWUIC
● รอบที่ 1 = 40 คน
● รอบที่ 1 = 50 คน

ค่าเทอม Intercultural Communication SWUIC
50,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://ic.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University

เกณฑ์คะแนนสาขาการจัดการโรงแรม ศิลปากร (Hotel Management SUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายนิเทศ ภาษา อินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มมีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
● TOEFL ≥ 61
● TOEIC ≥ 785
● SAT Read & Write ≥ 450

จำนวนรับของ Business & Technology SUIC
● ไม่จำกัดจำนวนรับ

ค่าเทอม Business & Technology SUIC
300,000 บาท / ปี

เว็บไซต์ของคณะ: https://suic.su.ac.th/