คอร์สเรียน SAT

SAT

            SAT คือการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ใช้หลักสูตรของประเทศอเมริกา โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า College Board จะเน้นทดสอบความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ข้อสอบ SAT จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 1,600 คะแนน โดยมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็จะมีเกณฑ์คะแนน SAT ขั้นต่ำ สำหรับเข้าศึกษาต่อที่แตกต่างกัน

Scroll to Top