6 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนมหาลัยอินเตอร์

6 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนมหาลัยอินเตอร์?!

เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันน้องๆ นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น ในทุก ๆ สายการเรียนทั้งสายแพทย์ สายศิลปะ สายภาษา หรือสายธุรกิจ ไม่ว่าจะทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนก็ตาม หากน้องเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความลังเลว่าจะเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติดีหรือไม่ พี่เลยนำ 6 เหตุผลมาแบ่งปันสำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้น้อง ๆ ค่ะ

1. ได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลา:

ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์น้อง ๆ จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนดในเกณฑ์คะแนน (Requirement) รวมไปจนถึงการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น น้องๆ จะได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลานั่นเองค่ะ

2. คุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับ:

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มักมีคุณภาพการศึกษาที่สูงและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในสาขางานที่เกี่ยวข้อง มีทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในสาขางานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการแนะนำและเสริมสร้างความรู้ที่ดี

3. โอกาสในการฝึกงานที่กว้างขวาง:

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มักมีความสัมพันธ์กับองค์กรและภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างการทำ MOU ในเรื่องของการตอบรับให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรดัง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานและทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดีอีกด้วยค่ะ

4. หลักสูตรหลากหลายและอัปเดต:

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มีความหลากหลายของหลักสูตรที่น่าสนใจ ตั้งแต่สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การสื่อสารมวลชน การออกแบบกราฟิก การพัฒนาเว็บไซต์ การจัดการธุรกิจที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลายสาขาวิชาที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและความสำเร็จในอนาคตของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวางขึ้นค่ะ

5. หลักสูตรอินเตอร์มักได้รับความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรม:

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มีการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ทั้งในสายงานทางการแพทย์ สายงานด้านวิทยาศาสตร์ สายงานด้านศิลปะ และอื่น ๆ

6. ได้เจอกับนักศึกษาต่างชาติได้ซึมซับความหลากหลายทางวัฒนธรรม:

มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มีนักศึกษาที่มาจากทุกทิศทางทั่วโลก เนื่องจากความหลากหลายนี้ นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิจัยที่มาจากวัฒนธรรมและพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ทำให้มีความหลากหลายในทักษะและมุมมองในกลุ่มนักศึกษาทั้งในด้านวัฒนธรรม และความรู้