สอบ IGCSE คืออะไร

การสอบเทียบ IGCSE คืออะไร? เข้าคณะอะไรได้บ้าง?

น้อง ๆ คนไหนอยากไปเรียนต่างประเทศบ้างยกมือขึ้น! เด็กอินเตอร์ส่วนใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักการสอบ IGCSE ที่เป็นการสอบในหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติทั่วไป แต่รู้หรือไม่ว่าการสอบ IGCSE สามารถสอบเทียบวุฒิ ม.6 และใช้ยื่นเข้าสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านี้ การสอบ IGCSE ยังไม่จำกัดว่าต้องเป็นน้อง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น แต่น้อง ๆ ที่เรียนแบบ Home School ก็สามารถสอบเทียบได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะสอบอย่างไรบ้างนั้น มาทำความรู้จัก IGCSE ไปพร้อมกันเลย! หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับการสอบเทียบ IGCSE การสอบ IGCSE คืออะไร ? IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษ ซึ่งการสอบ IGCSE นั้นจะอยู่ในระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษโดยเทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ของไทยและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (เทียบเท่ามาตรฐานของ GCE Ordinary และ British GCSE) โดยการสอบ IGCSE นั้นน้อง …

การสอบเทียบ IGCSE คืออะไร? เข้าคณะอะไรได้บ้าง? Read More »