IGCSE

คอร์สเรียน IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
ปรับพื้นฐานและสอบเทียบวุฒิ เพื่อไปสอบ AS หรือ A-LEVEL สำหรับใช้เข้าคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เนื้อหาและรูปแบบการเรียนออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการน้องๆ โดยเฉพาะ

ทางเลือกสำหรับน้อง ๆ ที่อยากสอบเทียบม.6 แต่ยังอายุไม่ถึง 16 ปี หรือน้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรอังกฤษ IGCSE ที่โรงเรียน อยากเรียนเสริมควบคู่ไปกับที่โรงเรียนก่อนที่จะลองสอบ IGCSE

เรียน IGCSE ที่ The Advisor น้องจะได้...

Student Testimonial

IGCSE Private Course

ปรึกษาวางแผนการเรียน ฟรี !

Scroll to Top