คอร์สติว IGCSE

คอร์สเรียน IGCSE

ติวเข้ม IGCSE พร้อมแชร์เทคนิคพิชิต A*

คอร์สเรียน IGCSE

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ ในคอร์ส IGCSE

IGCSE PRE-TEST EVALUATION

การประเมินพื้นฐานความรู้ก่อนเรียน (IGCSE Past Paper) มูลค่า 5,000 บาท

PERSONALIZED STUDY PROGRAM

การวางแผนการเรียนต่อมหาลัยอย่างละเอียดรายบุคคล มูลค่า 15,000 บาท

IGCSE POST-TEST

ประเมินโดยครูผู้สอนก่อนสอบ IGCSE มูลค่า 5,000 บาท

คอร์สติว IGCSE ทางเลือกสำหรับน้อง ๆ ที่อยากสอบเทียบม.6 แต่ยังอายุไม่ถึง 16 ปี หรือน้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรอังกฤษ IGCSE ที่โรงเรียน อยากเรียนเสริมควบคู่ไปกับที่โรงเรียนก่อนที่จะลองสอบ IGCSE คุณครูสำหรับคอร์สติว IGCSE ที่ The Advisor เป็นผู้เชี่ยวชาญข้อสอบ IGCSE โดยตรง และมีประสบการณ์ติวน้อง ๆ ให้ได้ A+ มาแล้วมากมาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สติว IGCSE

คอร์สติว IGCSE ของทางสถาบัน The Advisor เรียนสดออนไลน์ (Zoom)

คอร์สติว IGCSE สอนครอบคลุม 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 

 • Languages กลุ่มภาษา
 • Humanities and Social Sciences กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • Sciences กลุ่มวิทยาศาสตร์
 • Mathematics กลุ่มคณิตศาสตร์
 • Professional and Creative กลุ่มธุรกิจ เทคนิค และ ทักษะวิชาชีพ

คอร์สติว IGCSE ของทางสถาบันมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบ 40 ชั่วโมง (นักเรียน 1 คน) และแบบเลือกคอร์สวันและเวลาเอง (ลงเรียนขั้นต่ำ 10 ชั่วโมง) มีให้เลือกทั้ง เรียนเดี่ยว (Private) เรียนคู่ (Duo) และเรียนกลุ่ม (Group)

 • แบบ 40 ชั่วโมง (นักเรียน 1 คน) 48,000 บาท
 • แบบเลือกคอร์สวันและเวลาเอง 
  • เรียนเดี่ยว (Private) 1,100 บาท/ชั่วโมง
  • เรียนคู่ (Duo) 850 บาท/ชั่วโมง
  • เรียนกลุ่ม (Group) 750 บาท/ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สติว IGCSE

ติว IGCSE ที่ THE ADVISOR สอนวิชาอะไรบ้าง

คอร์ส IGCSE เหมาะกับใครบ้าง?

น้อง ๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติที่อ้างอิงระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ

น้อง ๆ ที่เรียนโรงเรียนเอกชน หรือ นานาชาติ และมีเป้าหมายในการเรียนต่อต่างประเทศ โดยใช้วุฒิที่เป็นสากล ได้รับการยอมรับทั่วโลก ต้องการตัดความกังวลและปัญหาการทำเรื่องขอเทียบวุฒิ

น้อง ๆ ที่ต้องการอิสระในการวางแผนการเรียนของตัวเอง และไม่ต้องการเรียนเนื้อหาหรือวิชาที่โรงเรียนกำหนด

น้อง ๆ ที่มีเวลาน้อยเพราะต้องไปทำกิจกรรม หรือ ทำงาน

(เช่น เป็นนักกีฬา เป็นศิลปิน เป็นนักแสดง เป็นเน็ตไอดอล)

น้อง ๆ ที่ไม่อยากเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าเหตุผลส่วนตัว

(เช่น ไม่ชอบโรงเรียน ไม่ชอบเพื่อน ไม่ชอบครู ไม่ชอบกฏที่โรงเรียน)

น้อง ๆ ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถไปโรงเรียนทุกวันได้

“ทำไมต้องเรียน IGCSE กับ The Advisor”

สถาบันติวสอบอินเตอร์เปิดมานานกว่า 11 ปี

คุณครูมีประสบการณ์ติวสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ

มีความเชี่ยวชาญในการติวสอบน้อง ๆ อายุ 14-20 ปี

นักเรียนสอบติดมหาลัยชื่อดังแล้วมากกว่า 3,000 คน

นักเรียนกลุ่มเล็ก ครูดูแลทั่วถึง มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

Our Success

Our Teachers

กลุ่มวิชา Sciences

Kru Pungpond
Kru Title
Kru Cho-Aueng
Kru Gloyjai

กลุ่มวิชา Mathematics

Kru A
Kru Ta
Kru Yui
Kru Jomjam
Kru Kitty

กลุ่มวิชา Languages & Social Sciences

Kru Insia
Kru Queeny
Kru Pungpond

Reviews

More Reviews

รูปแบบการเรียน

Our IGCSE Course

Private Course
40 hrs.
Online
48,000
บาท/ท่าน
On-site
48,000
บาท/ท่าน
Duo Course
40 hrs.
Online
38,000
บาท/ท่าน
On-site
38,000
บาท/ท่าน
Private Group Course
40 hrs.
Online
30,000
บาท/ท่าน
On-site
30,000
บาท/ท่าน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ IGCSE

IGCSE คือ การสอบของประเทศอังกฤษที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.4 ในประเทศไทย ซึ่งหากเมื่อน้อง ๆ สอบ IGCSE ผ่านแล้ว สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น ใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, IB หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

การสอบ IGCSE มี 2 ระดับ คือ 

 • ระดับพื้นฐาน (Core) จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชานั้นๆ เกรดที่จะได้ ได้แก่ C,D,E,F,G
 • ระดับสูง (Extended) ข้อสอบจะมีเนื้อหาขั้นสูงที่ต้องเรียนเข้มข้นกว่าของวิชานั้นๆ เกรดที่จะได้ ได้แก่ A*,A,B,C,D,E

ใช้สำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น AS, A Level, IB หรือใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถตรวจผลสอบ IGCSE ผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง ภายใน 2 เดือนหลังสอบเสร็จ แล้วใบรับรองผลสอบจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ภายใน 16-18 สัปดาห์

ค่าสอบ IGCSE จะขึ้นอยู่กับรายวิชา โดยราคาจะประมาณ 5,400-8,400 บาทต่อวิชา หากลงทะเบียนล่าช้าจะมีค่าลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มเติม