คอร์สติว SAT

คอร์สติว SAT (Scholastic Aptitude Test) เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของน้อง ๆ โดยเฉพาะ พร้อมเคล็ดลับพิชิตโจทย์ที่ไม่เหมือนใคร ติว SAT โดยครูผู้เชี่ยวชาญและรู้เทคนิคด้านการสอบ SAT โดยตรง การันตีคุณภาพด้วยศิษย์เก่าที่สามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 2,500 คน

คอร์สเรียน DIGITAL SAT

ปูพื้นฐานข้อสอบ SAT พร้อมตะลุย Past Paper

SAT Course

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ ในคอร์ส DIGITAL SAT

SAT Pre-test Evaluation

การประเมินพื้นฐานความรู้ SAT ก่อนเรียน มูลค่า 5,000 บาท

Personalized Study Program

การวางแผนการเรียนต่อมหาลัยอย่างละเอียดราย บุคคล มูลค่า 15,000 บาท

Zoom Recordings

บันทึกการเรียน SAT ผ่าน Zoom ระหว่างเรียน มูลค่า 29,000 บาท

SAT Post-test

ประเมินโดยครูผู้สอนก่อนสอบ SAT มูลค่า 5,000 บาท

Exam Registration

บริการลงสอบ Digital SAT

DIGITAL SAT เรียนอะไรบ้าง

– SAT Math 30 ชั่วโมง
– SAT Reading & Writing 30 ชั่วโมง

– SAT Math 20 ชั่วโมง
– SAT Reading & Writing 20 ชั่วโมง

DIGITAL SAT เรียนอะไรบ้าง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สติว SAT

คอร์สติว SAT ของทางสถาบัน The Advisor เลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ เรียนสดออนไลน์ (Zoom) และเรียนสดที่สถาบัน (On-site)

คอร์ส SAT ของทางสถาบันมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ คลาสเรียนเดี่ยว (Private) คลาสเรียนคู่ (DUO) คลาสเรียนกลุ่ม (Group)

คอร์สติว SAT ของทางสถาบัน The Advisor แบ่งออกเป็น SAT INSTINCT 60 ชั่วโมง และ SAT INTELLIGENCE วิชาละ 40 ชั่วโมง

  • SAT INSTINCT จะเน้นปูพื้นฐานเนื้อหาที่ออกสอบ เรียนรู้คำศัพท์ และฝึกทำโจทย์เบื้องต้น
  • SAT INTELLIGENCE จะเจาะลึกโจทย์ทั้ง Math และ Reading & Writing แบบเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์แบบไม่มีกั๊ก

SAT INSTINCT 60 ชั่วโมง

  • Private แบบ Online  66,000 บาท แบบ Onsite 72,000 บาท
  • Duo 54,000 บาท
  • Group 33,900 บาท

 

SAT INTELLIGENCE 40 ชั่วโมง

  • Private แบบ Online 44,000 บาท แบบ Onsite 48,000 บาท
  • Duo 36,000 บาท
  • Group 23,900 บาท

SAT INSTINCT + SAT INTELLIGENCE 100 ชั่วโมง

  • Group 55,000 บาท

คอร์ส DIGITAL SAT เหมาะกับใครบ้าง?

น้องๆ ที่ต้องการยื่นเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานานชาติในประเทศไทย

น้องๆ ที่ต้องการยื่นเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี และโท

น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป ที่ต้องการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

น้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอเมริกา

น้อง ๆ ที่ต้องการอัปคะแนน Digital SAT และต้องการให้มีผลคะแนนถึงตามเป้าหมาย

“ทำไมต้องเรียน SAT กับ The Advisor”

สถาบันติวสอบอินเตอร์เปิดมานานกว่า 11 ปี

คุณครูมีประสบการณ์ติวสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ

มีความเชี่ยวชาญในการติวสอบน้อง ๆ อายุ 14-20 ปี

นักเรียนสอบติดมหาลัยชื่อดังแล้วมากกว่า 3,000 คน

นักเรียนกลุ่มเล็ก ครูดูแลทั่วถึง มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

Our Success

Our Teachers

Kru A
Kru Ta

Kru Jomjamชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย

Education: ● Doctor of Philosophy (Management), College of Management, Mahidol University ● Master of Management (Intl. Hospitality M.), Mahidol University International College
● Bachelor of Business Administration (Tourism & Hospitality M.), Mahidol University International College Subjects: ● GED Social ● GED RLA ● IELTS ● IGCSE Environmental M. ● IGCSE Business ● IGCSE Travel & Tourism ● IGCSE ESL ● IGCSE Economics ● IGCSE Geography

Kru Yuiชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย

Education: ● Doctor of Philosophy (Management), College of Management, Mahidol University ● Master of Management (Intl. Hospitality M.), Mahidol University International College
● Bachelor of Business Administration (Tourism & Hospitality M.), Mahidol University International College Subjects: ● GED Social ● GED RLA ● IELTS ● IGCSE Environmental M. ● IGCSE Business ● IGCSE Travel & Tourism ● IGCSE ESL ● IGCSE Economics ● IGCSE Geography

Kru Yui
Kru Tangkwa
Kru Tong

Reviews

รูปแบบการเรียน

Our Digital SAT Course

Private Course
100 hrs.
SAT Instinct 60 hrs.
SAT Intelligence 40 hrs.
Instinct Course (60 hrs.)
Online
66,000
บาท/ท่าน
On-site
72,000
บาท/ท่าน
Intelligence Course (40 hrs.)
Online
44,000
บาท/ท่าน
On-site
48,000
บาท/ท่าน
Duo Course
100 hrs.
SAT Instinct 60 hrs.
SAT Intelligence 40 hrs.
Instinct Course (60 hrs.)
Online
54,000
บาท/ท่าน
On-site
54,000
บาท/ท่าน
Intelligence Course (40 hrs.)
Online
36,000
บาท/ท่าน
On-site
36,000
บาท/ท่าน
Group Course
100 hrs.
SAT Instinct 60 hrs.
SAT Intelligence 40 hrs.
Instinct Course (60 hrs.)
Online
33,900
บาท/ท่าน
On-site
33,900
บาท/ท่าน
Intelligence Course (40 hrs.)
Online
23,900
บาท/ท่าน
On-site
23,900
บาท/ท่าน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ SAT

SAT คือ ข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรอินเตอร์ มี 2 ส่วน คือ Math และ English หรือ Verbal ( Reading & Writing) โดยแต่ละส่วนคะแนนจะอยู่ที่ 800 คะแนน

คะแนน SAT ใช้ยื่นเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรอินเตอร์ของหลาย ๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และอื่น ๆ

การสอบ SAT จะปกติจัดขึ้น 6 – 7 รอบต่อ 1 ปี โดยในปี 2567 นี้มีรอบสอบที่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วด้วยกัน 3 รอบคือ รอบเดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน

สามารถเลือกสอบได้หลายรอบ และเลือกคะแนนสอบที่ดีที่สุดและมีอายุของผลสอบไม่เกิน 2 ปีเพื่อนำไปยื่นต่อคณะมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้