คอร์สเรียน Pre-GED

เนื้อหาของคอร์ส Pre-GED จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานข้อสอบ จะได้เรียนตั้งแต่คำศัพท์เฉพาะ
ของแต่ละวิชา และเนื้อหาของข้อสอบเบื้องต้น เช่น แกรมมาร์ขั้นพื้นฐาน การอ่านและสรุปข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์อเมริกา ฯลฯ ที่น้องๆ ต้องเข้าใจ
ก่อนไปตะลุยโจทย์เตรียมสอบจริงในคอร์ส GED

คอร์สเรียน Pre-GED

คอร์สปรับพื้นฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาของข้อสอบ GED ทั้ง 4 วิชา

คอร์สเรียน Pre-GED

เรียน Pre-GED ที่ THE ADVISOR น้องจะได้

English Pre-Test Evaluation

การประเมินพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียน มูลค่า 500 บาท

Personalized Study Program

การวางแผนการเรียนต่อมหาลัยอย่างละเอียดรายบุคคล มูลค่า 15,000 บาท

Post-Test

ประเมินโดยครูผู้สอนก่อน
ต่อคอร์ส GED มูลค่า 5,000 บาท

ทำไมต้องเรียนคอร์ส Pre-GED ก่อน GED

ทำไมต้องเรียนคอร์ส Pre-GED ก่อน GED

Pre-GED เรียนอะไรบ้าง

Reasoning Through Language Arts(RLA) 50 ชั่วโมง

 1. Introduction of GED Social Studies Test
 2. Map reading
 3. Vocabulary
 4. Reading for meaning in Social Studies
 5. Using Numbers and Graphs in Social Studies
 6. Pre-GED Social Studies Test
 1. Introduction of GED Science Test
 2. Experimental Science
 3. Life Science
 4. Physical Science 
 5. Earth & Space Science 
 6. Pre-GED Science Test
 1. Introduction of GED RLA
 2. Informational Passages
 3. Literary Passages
 4. Language Overview
 5. Language Questions
 6. Extended Response Overview
 7. Extended Response Writing
 8. Example and Model Answer
 9. Pre-GED RLA Test
 1. Introduction of GED Mathematics Test
 2. Basic Arithmetic
 3. Applied Mathematics
 4. Basic Geometry
 5. Basic Data Interpretation
 6. Pre-GED Mathematics Test
Pre-GED เรียนอะไรบ้าง

คอร์ส Pre-GED เหมาะกับใครบ้าง?

“ทำไมต้องเรียน Pre-GED กับ The Advisor”

Our Teachers

Kru Pungpond
Kru Pungpond
Kru Pungpond
Kru Pungpond

Reviews

รูปแบบการเรียน

Our Pre-GED Course

Private Course
50 Hrs.
Online
55,000
บาท/ท่าน
On-site
60,000
บาท/ท่าน
Duo Course
50 Hrs.
Online
45,000
บาท/ท่าน
On-site
45,000
บาท/ท่าน
Group Course
50 Hrs.
Online
34,500
บาท/ท่าน
On-site
34,500
บาท/ท่าน

คำถามที่พบบ่อย

เปิดมาแล้ว 11 ปี โดย ครูกิฟฟ์ ดร.พรทิพย์ ไชยฐานพัฒน์ เมื่อปีพ.ศ. 2555

ตั้งอยู่ที่ Why School (Thailand) ชั้น 14 อาคาร Siamscape (BTS สถานีสยาม)

เปิดสอนทั้งหมด 4 คอร์ส ดังนี้:

 • คอร์ส GED
 • คอร์ส IELTS
 • คอร์ส SAT
 • คอร์ส IGCSE
 • คอร์ส AS & A Level
 • คอร์ส BMAT
 • คอร์ส MUIDS

เรามีคอร์สออนไลน์ เป็นการสอนสดผ่าน Zoom ทั้งแบบ Private และ Group

 • GED อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • IELTS อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • SAT อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • IGCSE อายุ 13 ปีขึ้นไป