ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนคณะอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนคณะอะไรบ้าง

น้อง ๆ คะ รู้ไหมเอ่ย? ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกัน ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่ยังระดับโลกด้วย มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ ทุก ๆ ปี น้อง ๆ นักเรียนและนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 80 ประเทศจะมาร่วมเรียนหรือทำวิจัยที่นี่ อีกทั้งบรรยากาศของเชียงใหม่ที่เงียบสงบและเป็นมิตร รวมถึงการมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ก็ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับการศึกษาทั่วโลกเลยค่ะ

 

และถ้าพูดถึงเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนแล้วละก็ ด้วยความหลากหลายของคณะและโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นที่เลือกมากที่สุดสำหรับน้อง ๆ นักเรียนและนักศึกษาที่มองหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและการเติบโตในทุกด้านของชีวิตการศึกษาเลยล่ะค่ะ โดยเฉพาะคณะที่เป็นหนึ่งในคณะยอดฮิต อย่างคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่นักเรียนทั่วประเทศหลายคน อยากเข้าศึกษาต่อ

 

วันนี้พี่เลยจะมาเขียนรายชื่อสาขาของทั้ง 3 คณะนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น รวมถึงยังช่วยให้น้อง ๆ สามารถวางแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้นด้วย ถ้าอยากรู้แล้วว่า คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนคณะอะไรบ้าง

คณะมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 9 สาขา ดังนี้

 

 1. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 • หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ภาษาไทย) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาการจัดการการสื่อสาร
 • หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (ภาษาไทย) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาจิตวิทยา
 • หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • วท.บ.จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาไทย
 • หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาพม่า
 • หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาพม่า (Joint Degree – ภาษาไทย) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขายุโรป
 • หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาอังกฤษ
 • หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • หลักสูตร ศศ.บ.บ้านและชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาอักษรศาสตร์
 • หลักสูตร ศศ.บ.มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนคณะอะไรบ้าง

คณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 11 สาขา ดังนี้

 1. สาขาการประถมศึกษา
 • หลักสูตร ศษ.บ.ประถมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • หลักสูตร ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตร ศษ.บ.คณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาเคมี
 • หลักสูตร ศษ.บ.เคมี (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาชีววิทยา
 • หลักสูตร ศษ.บ.ชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาฟิสิกส์
 • หลักสูตร ศษ.บ.ฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตร ศษ.บ.ภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 • หลักสูตร ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
 • หลักสูตร ศษ.บ.ศิลปศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาสังคมศึกษา
 • หลักสูตร ศษ.บ.สังคมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
 • หลักสูตร ศษ.บ.พลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร ศษ.บ.อุตสาหกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนคณะอะไรบ้าง

คณะสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้

 1. สาขาอาเซียน
 • หลักสูตร ศศ.บ.อาเซียนศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาภูมิศาสตร์
 • หลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาสังคมวิทยา
 • ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก
 1. สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • หลักสูตร ศศ.บ.สังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) เรียนที่วิทยาเขตหลัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครช่วงไหนบ้าง?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้สมัครเข้าเรียนได้ทั้งหมดกี่รอบ?

โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยกันทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

 

 1. รอบที่ 1: Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
 2. รอบที่ 2: Quota (รอบโควตา)
 3. รอบที่ 3: Admission (รอบแอดมิชชั่น)
 4. รอบที่ 4: Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

ซึ่งในบางคณะและสาขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจจะไม่ได้มีการเปิดรับสมัครครบทั้ง 4 รอบ รวมถึงมีจำนวนรับที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องศึกษารอบที่เปิดรับของคณะที่ตัวเองต้องการยื่นสมัครให้รอบคอบก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดยื่นคะแนนในรอบนั้น ๆ ค่ะ ทั้งนี้ กำหนดการในรอบ Portfolio และรอบโควตาของแต่ละคณะอาจจะไม่ตรงกัน น้อง ๆ ก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ให้แน่นอนด้วยนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย? หวังว่าข้อมูลที่มีนำมาฝากในบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นเรียนต่อที่คณะมนุษยศาสตร คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ ในบล็อกหน้าเดี๋ยวพี่จะนำข้อมูลของคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเขียนให้น้อง ๆ อีก หากน้อง ๆ ชอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมยื่นคะแนนเข้ามหวาิทยาลัยสามารถติดตามอ่านบล็อกอื่น ๆ ของ The Advisor Academy ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ