GED Course

GED Hybrid ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เลือกเรียนได้ทั้ง Online และ Onsite

คอร์สกลุ่ม GED Hybrid ที่ The Advisor Academy คืออะไร?

ก่อนอื่นพี่ขออธิบายคำว่า “Hybrid” ก่อนนะคะ คำว่า Hybrid ณ ที่นี้มาจากคำว่า “Hybrid Learning” ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่ยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกสถานการณ์

The Advisor Academy เล็งเห็นว่าน้อง ๆ แต่ละคนมีไลฟ์สไตล์และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนที่หลากหลาย เราจึงตั้งใจออกแบบคอร์สเรียนแบบ Hybrid ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนที่มีคุณภาพและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่รูปแบบการเรียนนั้นก็จะต้องตอบสนองต่อทุกไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนด้วย

คอร์สกลุ่ม GED Hybrid เป็นคอร์สติวสอบ GED แบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน โดยที่น้อง ๆ สามารถเลือกรูปแบบการเข้าเรียนด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ (Online) หรือมาเรียนที่สถาบัน (On-site) ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกของน้องในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ น้อง ๆ จะต้องเข้าเรียนตามวันและเวลาในตารางของคอร์สที่กำหนดไว้ ไม่ว่าในแต่ละคลาสเรียนน้อง ๆ จะเลือกรูปแบบไหนก็ตามระหว่างออนไลน์ (Online) หรือมาเรียนที่สถาบัน (On-site) น้อง ๆ ก็จะยังได้เจอกับครูผู้สอนคนเดิม เรียนไปพร้อม ๆ กันกับเพื่อนกลุ่มเดิม ซึ่งก็จะทำให้ไม่กระทบต่อเนื้อหาการเรียนในแต่ละครั้งด้วยนั่นเองค่ะ

ข้อดีของการเรียนแบบ Hybrid Learning

1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียน: น้อง ๆ สามารถเลือกรูปแบบในการเรียนได้เองตามสะดวก ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการจัดการกับกิจวัตร ธุระส่วนตัวของตัวเองได้
2. ลดการขาดเรียน: หากน้อง ๆ ไม่สามารถมาเข้าเรียนในห้องเรียนที่สถาบันได้ในบางครั้งในบางสถานการณ์ เช่น เนื่องจากเหตุการณ์พิเศษ น้อง ๆ ก็ยังสามารถยังเข้าเรียนกับเพื่อน ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
3. เตรียมความพร้อมสำหรับสภาวะฉุกเฉิน: ถ้าเกิดสถานการณ์เฉพาะที่ทำให้น้อง ๆ ไม่สามารถเข้ามาเรียนในห้องเรียนที่สถาบันได้ เช่น น้อง ๆ ป่วยเป็นไข้หวัด หรือเกิดปัญหาในการเดินทาง น้อง ๆ ก็ยังสามารถยังเข้าเรียนกับเพื่อน ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
4. เพิ่มประสบการณ์การเรียนที่หลากหลาย: น้อง ๆ จะได้ทั้งประสบการณ์การเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนที่สถาบัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ
5. ได้เจอกับเพื่อนร่วมคอร์ส: น้อง ๆ จะมีโอกาสได้เรียนไปพร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมคอร์สที่สถาบัน ซึ่งน้องหลาย ๆ คนก็ได้มีโอกาสในการได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในเรื่องของเนื้อหาการเรียนและแนวทางการเรียนต่ออีกด้วย

แน่นอนว่าในแต่ละรูปแบบการเรียนต่างก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเรียนของผู้เรียนเองด้วยค่ะ

คอร์สกลุ่ม GED Hybrid ที่ The Advisor Academy เหมาะกับใคร?

GED Course

คอร์สกลุ่ม GED Hybrid เหมาะกับน้อง ๆ ที่:

  • ต้องการความยืดหยุ่นของรูปแบบการเรียน
  • อยากเข้ามาเรียนกับคุณครูผู้สอนที่สถาบัน
  • อยากเข้ามานั่งเรียนกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
  • น้อง ๆ ที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อย ๆ

ทำไมต้องเรียนคอร์สกลุ่ม GED Hybrid ที่ The Advisor Academy?

  • คลาสเรียนกลุ่มเล็กจำกัดน้อง ๆ ไม่เกิน 10 คน
  • ครูผู้สอนเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอน GED
  • ครูผู้สอนใส่ใจน้อง ๆ ทั้งออนไซต์ และออนไลน์อย่างทั่วถึงทุกคน
  • น้อง ๆ ทั้งออนไซต์ และออนไลน์จะมีโอกาสสอบถามข้อสงสัย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่า ๆ กันในชั้นเรียน
  • มีพี่ ๆ ทีมงานคอยให้คำปรึกษา ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเรียน