อยากเรียนหมอ ใช้ผลสอบ GED เข้าแพทย์อินเตอร์ที่ไหนได้บ้าง?

อยากเรียนหมอ ใช้ผลสอบ GED เข้าแพทย์อินเตอร์ที่ไหนได้บ้าง?

อยากเรียนหมอ ใช้ผลสอบ GED เข้าแพทย์ อินเตอร์ที่ไหนได้บ้าง? ผลสอบ GED เข้าแพทย์ได้ไหม?

เชื่อว่าคณะแพทยศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคน จนทำให้มีน้อง ๆ จำนวนไม่น้อยเลือกสอบเทียบวุฒิโดยใช้การสอบ GED เพราะเป็นวิธีที่ง่ายสุด สามารถสอบเทียบได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี แต่น้อง ๆ เคยสงสัยไหมคะว่าผลสอบ GED เข้าแพทย์ อินเตอร์ที่ไหนได้บ้าง? เกณฑ์การรับสมัครสำหรับแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ มีอะไรบ้าง ? เอาเป็นว่าเราไปไขข้อสงสัยพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ผลสอบ GED ใช้ยื่นเข้าแพทย์ได้ไหม?

ในประเทศไทยสามารถยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์ได้เป็นบางสถาบันค่ะ แต่มีน้อยมาก ๆ และมีเพียงหลักสูตรอินเตอร์บางหลักสูตรเท่านั้นที่รับวุฒิ GED เพราะตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์ของหลักสูตรไทยกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์จะต้องจบระดับชั้นมัธยมปลายในแผนวิทย์-คณิตค่ะ ในส่วนของการสอบ GED นั้นเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปยังเหตุและผลมากกว่า อาจไม่ได้เข้มข้นหรือวัดความสามารถด้านวิชาการมากพอที่จะยื่นคณะแพทยศาสตร์ในไทยได้ค่ะ

ผลสอบ GED เข้าแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ GED เข้าแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ที่ไหนได้บ้าง

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้จบสายวิทย์-คณิต แต่มีคะแนน GED ดี น้อง ๆ สามารถยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์ได้ตามสถาบันที่มีเกณฑ์รับสมัครเอื้อต่อการใช้คะแนน GED ได้ โดยวันนี้พี่ๆด้ยกตัวอย่างสถาบันบางส่วนที่ใช้คะแนน GED ได้และใช้ไม่ได้มาเป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ ในการเลือกเส้นทางเข้าคณะแพทย์ค่ะ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ Portfolio)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine: KMITL)
 • แพทยศาสตร์ โครงการร่วม มศว – ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์การรับสมัครสำหรับแพทย์หลักสูตรอินเตอร์

เกณฑ์การรับสมัครสำหรับแพทย์หลักสูตรอินเตอร์

การยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์แต่ละที่นั้นจะมีเกณฑ์การรับสมัครที่ต่างกันค่ะ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครสำหรับแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ ดังนี้

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM) มีการยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์โดยใช้เกณฑ์เทียบวุฒิของธรรมศาสตร์ คือ ผลสอบ GED คะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน BMAT

 • ผลสอบ GED ก่อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 GED 5 วิชา รวมกัน ≥2250 และแต่ละวิชาคะแนน ≥410
 • ผลสอบ GED หลังพฤษภาคม พ.ศ. 2560 แต่ละวิชาคะแนน ≥145
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : IELTS Overall ≥6.5, TOEFL (IBT) ≥79, TU-GET (PBT) ≥550, TU-GET (CBT) ≥ 79
 • คะแนน BMAT : จำเป็นต้องสอบ แต่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละพาร์ทไว้

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ Portfolio)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ Portfolio) จากเกณฑ์การสมัครปีล่าสุด 2567 ไม่สามารถยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์ได้ โดยจะใช้วุฒิ A-Level Year 13 และ GPAX รวมถึงคะแนนภาษาอังกฤษ ส่วนต่าง ๆ และคะแนน BMAT แทนค่ะ

 • วุฒิ A-Level Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ (กำลังเรียนหรือจบแล้ว)
 • GPAX ≥ 3.50 (ตลอด 5 ภาคการศึกษาของชั้น ม.4- ม.6) เทียบตามหลักสูตรเกรดในระบบ A-Level
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) : IELTS Overall ≥7.0, TOEFL (IBT) ≥100, CU-TEP ≥110
 • คะแนน BMAT : ไม่มีขั้นต่ำ แต่คิดคะแนนแต่ละ Section 40%

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine: KMITL)

เกณฑ์การสอบเทียบเข้าแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คะแนนผลสอบ GED ทั้ง 4 วิชา น้อง ๆ จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำอย่างน้อยวิชาละ 165 คะแนน ซึ่งผลคะแนน GED นี้ สามารถยื่นสมัครแทนผลสอบอื่นได้เลยค่ะ ส่วนตัวเลือกในการยื่นผลสอบอื่น ๆ ได้แก่

 • SAT คะแนนรวมขั้นต่ำ 1200
 • BMAT Section 1 และ 2 ขั้นต่ำ 4 / Section 3 ขั้นต่ำ 2.5C
 • A-Level Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics รายวิชาละ A – A*
 • IB Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics รายวิชาละ 4

และยังมีเกณฑ์ยื่น GED เข้าแพทย์จากคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการการันตีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกมาได้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เช่น

 • IELTS Academic ขั้นต่ำ 7.0
 • TOEFL PBT ขั้นต่ำ 580
 • TOEFL CBT ขั้นต่ำ 240
 • TOEFL iBT ขั้นต่ำ 94
 • CU-TEP ขั้นต่ำ 90

4. แพทยศาสตร์ โครงการร่วม มศว – ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

แพทยศาสตร์ โครงการร่วม มศว – ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มี MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมของสหราชอาณาจักร หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้ไปเรียนที่สหราชอาณาจักรด้วยนะคะ โดยน้อง ๆ สามารถยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์โดยใช้เกณฑ์เทียบวุฒิ A-Level คะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน BMAT ค่ะ

 • A-Level: มีผลสอบ GCE ‘A’ level อย่างน้อย 3 รายวิชา และคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry, Mathematics หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า B
 • หากกำลังศึกษาอยู่ต้องแสดงคะแนน GCE ‘O’ Level หรือ IGCSE โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และ Mathematics หรือ Physics ไม่ต่ำกว่า B และมี Pre-determined grade ไม่ต่ำกว่า B ในวิชา Biology, Chemistry, Mathematics หรือ Physics
 • คะแนนภาษาอังกฤษ: IELTS Overall ≥7.0 และแต่ละพาร์ท ≥6.5
 • คะแนน BMAT : จำเป็นต้องสอบ แต่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละพาร์ทไว้

5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีเกณฑ์การรับเข้าที่สามารถยื่น ผลสอบ GED ได้ โดยในเกณฑ์ปีล่าสุดปี 2566 นั้น แบ่งการรับนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในต่างประเทศและกลุ่มผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงานหรือที่เรียกว่า Portfoilo นั่นเอง โดยน้อง ๆ สามารถยื่นผลสอบ GED เข้าแพทย์ได้ค่ะ

5.1 กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในต่างประเทศ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลัง ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง ดังนี้ ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกา หรือระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
 • มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร (หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษาสุดท้าย) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High school)
 • มีผลการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • 1. SAT Subject test (SAT II) ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรือ Mathematics โดยแต่ละรายวิชามีคะแนนไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือ
 • หรือ 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี Grade ในวิชา (1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า B 
 • หรือ 3. มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่างน้อย 3 วิชา คือ (1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า B+ และวิชา (3) Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบไม่ต่ำกว่า B 
 • หรือ 4 มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ (1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 6 และ (3) Physics หรือวิชาใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 5

5.2 ผู้สมัครด้วยแฟ้มผลงานหรือที่เรียกว่า Portfoilo

 • BMAT (Biomedical Admission Test) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ.2564-2565) โดยมีคะแนนรวม section 1 , section 2 และ section 3 ≥ 11 C
 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Test) ≥ 6.5
 • ผลงาน (Portfolio) จ านวน 10-20 หน้ากระดาษ A4ใช้ฟอนท์ TH Sarabun PSK ขนาด 14

ไม่ได้จบวิทย์-คณิต มีแต่คะแนน GED เข้าแพทย์ได้ไหม? 

น้อง ๆ คนไหนที่ไม่ได้จบสายวิทย์-คณิต แต่มีคะแนน GED ดีเยี่ยมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะมีหลักสูตรนานาชาติบางหลักสูตรที่รับวุฒิ GED โดยมีกำหนดเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในบางคะแนน หรือต้องสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม อย่างการสมัครสอบ วิชาความถนัดแพทย์ (กสพท.) ตามที่เปิดรับสมัครของระบบ TCAS ค่ะ

 ซึ่งการสอบ กสพท. จะมีการสอบด้วยกัน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

 • สอบเชาวน์ปัญญา/สอบเกี่ยวกับอนุกรมเลข, อนุกรมภาพ, คณิตศาสตร์, อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อหา
 • สอบทักษะด้านการเชื่อมโยง จะคล้ายกับการสอบ GAT แต่เนื้อหาจะยุ่งยากมากกว่าเล็กน้อย
 • สอบจริยธรรมทางการแพทย์ เป็นการตอบคำถามตามความรู้สึกของผู้สอบ 

สรุป

สอบ GED เข้าแพทย์ เป็นเรื่องไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ แต่พี่เชื่อว่าหากน้อง ๆ มีความตั้งใจก็ทำได้แน่นอน แต่ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่อยากเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น สามารถมาติวสอบ GED ที่ The Advisor Academy มีบริการครบทุกความต้องการ รวมถึงยังมีคอร์สเรียนหลากหลายรองรับน้อง ๆ อีกด้วย มีตั้งแต่คอร์สปรับพื้นฐานเนื้อหา คอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ GED และคอร์สตะลุยโจทย์ เรียกได้ว่าเป็น One-stop-service เลยทีเดียวค่ะ สนใจปรึกษาคอร์สเรียนสามารถติดต่อพี่ ๆ ได้เลยนะคะ