KU Inter Admission Requirements 2023 รวมเกณฑ์คะแนนม.เกษตรฯ อินเตอร์

รวมเกณฑ์คะแนนม.เกษตรฯ อินเตอร์

           รวมเกณฑ์คะแนนคณะอินเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์! น้อง ๆ ที่กำลังหาข้อมูลเตรียมยื่น Admission อยู่ไม่ต้องไปไหนไกล เพราะวันนี้พี่รวมมาให้ครบทุกข้อมูลสำคัญที่น้อง ๆ ต้องรู้มาไว้ใน Blog เดียวแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์คะแนน จำนวนที่รับเข้าเรียนต่อของแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมไปถึงค่าเล่าเรียนต่อปีด้วยนะ! คณะในฝันของน้อง ๆ ต้องใช้คะแนนอะไร และมีเกณฑ์ขั้นต่ำที่เท่าไหร่บ้างเลื่อนดูไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่า

รวมเกณฑ์คะแนนม.เกษตรฯ อินเตอร์

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของ High School Equivalency จะเห็นได้ว่า มี 8 คณะ/สาขาวิชาที่ต้องยื่นคะแนน GPAX ซึ่งคณะ/สาขาวิชาที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำ 2.5 มีทั้งหมด 5 คณะ/สาขาวิชา ก็คือ 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA) 2. สาขาวิชาการตลาด (KUBIM) 3. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (Integrated Chemistry) 4. สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (Biological Science) 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณะ/สาขาวิชาที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำ 2.25 คือคณะเศรษฐศาสตร์ (BEcon) คณะ/สาขาวิชาที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำ 2.2 คือสาขาการประกอบการ (EEBA) และคณะ/สาขาวิชาที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำ 2.0 คือสาขาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ (Polymer Science and Technology) โดยที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (AIIP), สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (KITMAN), สาขาเกษตรเขตร้อน (Tropical Agri), และสาขาวิศวการบินและอวกาศ (IDDP) จะไม่มีการใช้ GPAX ค่ะ

ในส่วนของคะแนน GED ในหลาย ๆ คณะ/สาขาวิชาจะใช้คะแนนตามเกณฑ์ของทปอ. แต่จะมีเพียง 3 คณะที่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คือ 1. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (Integrated Chemistry), 2. สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (Biological Science) และ 3. สาขาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้องๆ จะต้องเลือกยื่นคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ KU-EPT วิชาใดวิชาหนึ่ง น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า 3 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ IELTS สูงที่สุดคือ IELTS Band 5.5 มีทั้งหมด 5 คณะ/สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA) 2. สาขาวิชาการตลาด (KUBIM) 3. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (AIIP) 4. สาขาวิศวการบินและอวกาศ (IDDP) และ 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และในส่วนของ TOEFL มีอยู่ 3 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ TOFEL สูงสุด ได้แก่สาขาวิศวการบินและอวกาศ (IDDP) ที่กำหนดเกณฑ์ TOEFL ขั้นต่ำอยู่ที่ 79 

โดยที่สาขาวิศวการบินและอวกาศ (IDDP) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) จะไม่มีกำหนดรับผลสอบของ KU-EPT ค่ะ ซึ่งแปลว่าน้อง ๆ จะเลือกยื่นได้แค่ IELTS และ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด จะมีแค่ 5 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ซึ่งก็คือ 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA) ใช้ SAT Verbal 530, 2. สาขาการตลาด (KUBIM) ใช้ SAT Verbal 530, 3. คณะเศรษฐศาสตร์ (BEcon) ใช้ SAT Math 530 และ SAT Verbal 350, 4. สาขาการประกอบการ (EEBA) ใช้ SAT Math 450 หรือเลือกยื่น GSAT 450, 5.  สาขาวิศวการบินและอวกาศ (IDDP) ใช้ SAT Math 650 หรือเลือกยื่น A-Level วิชาฟิสิกส์ (Physics) เกรด C

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

ในส่วนของค่าค่าเรียนของคณะอินเตอร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พี่ได้รวบรวมเป็นค่าเล่าเรียนรายปีมาให้น้อง ๆ ดูกันคร่าว ๆ ดังในตารางเลยค่ะ หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลในส่วนของค่าเล่าเรียนรายเทอมน้อง ๆ สามารถสอบถามและศึกษาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เลยค่ะ เพราะในแต่ละปีอาจจะมีการปรับเปลี่ยน รวมถึงมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ

ดูถึงตรงนี้แล้ว น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าควรต้องเตรียมตัวติวสอบวิชาไหนกันแล้วใช่มั้ยล่ะคะ พี่ ๆ The Advisor เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ได้คะแนนตามที่ตั้งใจ และติดคณะในฝันนะคะ แต่ถ้าใครอยากมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องติวสอบ หรือวางแผนการเรียน พี่ ๆ ก็มีคอร์สเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ให้ครบ รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษาน้อง ๆ ให้ไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนเลยค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมทักพี่ ๆ มาที่ไลน์ได้เลยน้า