ค่าสอบอินเตอร์ 2024

สรุปค่าสมัครสอบข้อสอบอินเตอร์ ปี 2023

ค่าลงทะเบียนสอบ (Test Registration Fee) ของแต่ละข้อสอบอินเตอร์มีราคากี่บาทบ้าง? ใน Blog นี้มีคำตอบค่ะ พี่ๆ รวมมาให้มากถึง 4 วิชา ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเทียบวุฒิม.ปลายอย่าง GED, IGCSE หรือข้อสอบอินเตอร์ที่ใช้ประกอบการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง IELTS และ SAT เลื่อนลงมาดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยค่ะ

ค่าสมัครสอบ GED (General Educational Development)

สรุปค่าสมัครสอบข้อสอบอินเตอร์ ปี 2023

ข้อสอบ GED จะมีค่าสมัครสอบอยู่ที่ $80 ต่อวิชา ซึ่งน้องๆ จะต้องสอบทั้งหมด 4 วิชา 
ดังนั้น ค่าสมัครสอบรวมทั้งหมดจะอยู๋ที่ $320 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10,973 บาทค่ะ

ค่าสมัครสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

สรุปค่าสมัครสอบข้อสอบอินเตอร์ ปี 2023

ข้อสอบ IGCSE จะมีค่าสมัครสอบเริ่มต้นอยู่ที่ 5,400 บาทต่อวิชาค่ะ ซึ่งน้อง ๆ จะต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา แต่ทั้งนี้ในแต่ละวิชาที่น้อง ๆ เลือกสอบก็จะมีค่าสมัครสอบที่แตกต่างกันไปค่ะ

ค่าสมัครสอบ IELTS (International English Language Testing System)

สรุปค่าสมัครสอบข้อสอบอินเตอร์ ปี 2023

ข้อสอบ IELTS จะมีค่าสมัครสอบอยู่ที่ 7,350 บาทต่อวิชาค่ะ น้อง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบ Paper หรือแบบ Computer ค่ะ โดยการสอบแบบ Computer จะเปิดให้สอบได้ทุกวัน

ค่าสมัครสอบ Digital SAT (Digital Scholastic Aptitude Test)

สรุปค่าสมัครสอบข้อสอบอินเตอร์ ปี 2023

ข้อสอบ SAT จะมีค่าสมัครสอบอยู่ที่ $103 บาทต่อวิชาค่ะ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,500 บาทต่อวิชา น้อง ๆ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรที่น้องต้องการยื่นเข้าใช้คะแนนของข้อสอบ SAT วิชาอะไรบ้างค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะต้องสอบ 2 วิชา ซึ่งก็คือ 1. SAT Math และ 2. SAT Reading & Writing

ค่าใช้จ่ายที่พี่นำมาแจ้งในวันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบของแต่ละข้อสอบเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างการขอเปลี่ยนรอบสอบ ค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนสนามสอบ หรือค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการสอบค่ะ ดังนั้น ก่อนที่น้อง ๆ จะทำการสมัครสอบในแต่ละครั้งพี่แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อนทำการชำระเงินนะคะ เพื่อที่น้อง ๆ จะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการแก้ไขค่ะ