เตรียมเอกสารเรียนต่อต่างประเทศ

เตรียมให้ครบ แล้วจบที่บิน ✈
ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ📃
ต้องพกเอกสารอะไรบ้างนะ❓

เข้าสู่ฤดูปิดภาคเรียนกันแล้ว🕐
หลายคนอาจจะมีแพลนไปเรียนต่อต่างประเทศกัน
📌สิ่งสำคัญหลังจากการเตรียมตัวสอบ
และการหาที่เรียนต่อแล้ว นั้นก็คือเรื่องเอกสาร

งั้นก่อนที่จะโบยบิน มาเช็คอีกทีกันค่ะ
ว่าเตรียมพร้อมเอกสารครบถ้วนกันหรือยัง
ไปเช็คกันเลยก่อนบิน… 📃

ใบสมัครเรียน ของมหาลัยที่จะไปเรียน
และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยน้า

Statement of Purpose (SOP)
จดหมายแนะนำตัว เป็นการเขียนเรียงความ
เพื่อใช้เป็นเหตุผลของการเดินทางครั้งนี้

คะแนนภาษาอังกฤษ
หรือผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
เพื่อที่จะใช้ในการเรียนต่อ
เช่น IELTS TOEFL เป็นต้น

Passport หรือ หนังสือเดินทาง
เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุด และอย่าลืม!!
เช็คให้แน่ใจว่ายังไม่หมดอายุด้วยน้า

Transcript ใบแสดงผลการเรียนแบบสมบูรณ์
ใช้เป็นหลักฐานสำหรับประวัติการเรียนของเรา