รวมเกณฑ์คะแนน ม.ศิลปากร อินเตอร์ 2023

รวมเกณฑ์คะแนน มศว อินเตอร์ 2023

             สวัสดีน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ พี่เชื่อว่าใกล้ถึงช่วงยื่น Admission แบบนี้ น้อง ๆ คงกำลังศึกษาเกณฑ์คะแนนของคณะในฝันที่น้อง ๆ อยากเข้าศึกษาต่อกันใช่มั้ยล่ะคะ วันนี้พี่เลยรวบรวมเกณฑ์คะแนนทุกคณะอินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒมาฝากน้อง ๆ ค่ะ นอกจากเกณฑ์คะแนนแล้วก็ยังมีข้อมูลในส่วนของจำนวนที่เปิดรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมไปถึงค่าเล่าเรียนรายเทอมด้วยนะ คณะที่น้อง ๆ อยากเข้าเรียนต่อต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และมีเกณฑ์ขั้นต่ำเท่าไหร่ มาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่า

รวมเกณฑ์คะแนน ม.ศิลปากร อินเตอร์ 2023

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้กำหนดให้มีการยื่น GPAX และแม้ว่าจะไม่ได้มีการกำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำของ GED แต่ว่าในส่วนคะแนนขั้นต่ำรายวิชาของ GED นั้นน้อง ๆ จะต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนค่ะ

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะมี 4 คณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ SWU-SET ซึ่งก็คือ 1. คณะเศรษฐาสตร์ (BE), 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career), 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication), 4. สาขาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) มี 2 คณะ/สาขาวิชาที่เลือกยื่นได้แค่ 2 ผลสอบระหว่าง IELTS, TOEFL โดยต้องเลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คือ 1. สาขาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น (Sustainable Hospitality) และ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Petroleum and Natural Gas Engineering) และมี 2 คณะ/สาขาวิชาที่เลือกยื่นได้แค่ผลสอบ IELTS ซึ่งก็คือ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย โดยต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำอยู่ที่ Band 5.5 และ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Security and Forensics Computing Engineering) โดยต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำอยู่ที่ Band 5.0

สำหรับคณะอินเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไม่มีเกณฑ์คะแนนในส่วนของคะแนนความถนัด (Aptitude Test) ดังนั้น พี่แนะนำไปลุยที่ GED และ English Test ให้ได้เยอะ ๆ นะคะ เพราะน้องจะต้องใช้คะแนนแค่ 2 ส่วนนี้เท่านั้นในการยื่น Admission นั่นเองค่ะ

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

และในส่วนสุดท้าย ซึ่งก็คือค่าเล่าเรียนรายเทอมที่พี่ได้รวบรวมของทุกคณะ/สาขาวิชามาให้น้อง ๆ นั้น ในการเข้าไปเรียนจริง ๆ อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม และในแต่ละเทอมหรือปี อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งตรงนี้น้อง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากคณะ/สาขาวิชาโดยตรงค่ะ

 

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยนี้กำหนดให้ยื่นคะแนนเพียงแค่ 2 ส่วนเท่านั้น หากน้อง ๆ มีคณะที่ใช่ที่ต้องการเรียนต่อแล้วล่ะก็ พี่แนะนำให้ศึกษาเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะนั้นให้ดี ๆ แล้วลุยตามสอบให้เต็มที่เลยค่า แต่ถ้าใครอยากมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องติวสอบ หรือวางแผนการเรียน พี่ ๆ ก็มีคอร์สเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ให้ครบ รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษาน้อง ๆ ให้ไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนเลยค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมทักพี่ ๆ มาที่ไลน์ได้เลยน้า