เรียนต่อคณะอินเตอร์ ต้องใช้ผลสอบอะไรบ้าง

อยากเรียนต่อคณะอินเตอร์ ต้องใช้ผลสอบอะไรบ้าง

จะขึ้นมหาวิทยาลัยครั้งนี้ อยากเรียนต่อคณะอินเตอร์แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ผลสอบอะไรยื่นบ้าง ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลอีกต่อไป น้อง ๆ สามารถอ่านได้ที่ Blog นี้เลยค่ะ เพราะพี่รวบรวมข้อมูลที่น้อง ๆ ต้องรู้ไว้ครบแล้ว ไม่ว่าจะอยากยื่นเข้าคณะอินเตอร์สายวิทย์ หรืออยากยื่นเข้าคณะอินเตอร์สายศิลปะ, สายภาษา, สายสังคม ฯลฯ ก็ใช้ผลสอบที่พี่นำมาบอกใน Blog นี้ เลื่อนลงมาอ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

น้อง ๆ คะในการยื่นคะแนนเข้าเรียนต่อคณะอินเตอร์ ส่วนใหญ่แล้วทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้น้อง ๆ ยื่นคะแนนด้วยกัน 3 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งก็คือ 1. วุฒิม.ปลาย (High School Equivalency) 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Test) 3. ผลสอบวิชาความถนัด (Aptitude Test) ในแต่ละส่วนสามารถเลือกส่งผลคะแนนของข้อสอบอะไรได้บ้างนั้น พี่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะ

เรียนต่อคณะอินเตอร์ ต้องใช้ผลสอบอะไรบ้าง

ส่วนที่ 1: วุฒิม.ปลาย (High School Equivalency)

น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นได้ดังนี้
● วุฒิม.6 
● วุฒิ GED
● IGCSE / A Level
● วุฒินานาชาติอื่น ๆ

เรียนต่อคณะอินเตอร์ ต้องใช้ผลสอบอะไรบ้าง

ส่วนที่ 2: ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Test)

น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นผลคะแนนของข้อสอบภาษาอังกฤษได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
● IELTS 
● TOEFL
TU-GET 
CU-TEP
SAT Reading & Writing
Duolingo
ข้อสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เรียนต่อคณะอินเตอร์ ต้องใช้ผลสอบอะไรบ้าง
เรียนต่อคณะอินเตอร์ ต้องใช้ผลสอบอะไรบ้าง

ส่วนที่ 3: ผลสอบวิชาความถนัด (Aptitude Test)

ในส่วนที่ 3 นี้บางหลักสูตรไม่ได้กำหนดให้ส่งผลสอบวิชาความถนัดค่ะ น้อง ๆ ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าคณะที่น้องต้องการยื่นเข้าสมัคร ต้องการคะแนนส่วนนี้หรือไม่ 
หากหลักสูตรที่น้อง ๆ ต้องการยื่นเข้าสมัคร มีการกำหนดคะแนนในส่วนนี้น้อง ๆ ก็จะต้องศึกษาว่าในเกณฑ์คะแนนใช้ผลสอบทางคณิตศาสตร์ (Math) หรือผลสอบทางวิทยาศาสตร์ค่ะ (Science)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Math)
SAT Math
● ACT Math
CU-AAT Math
GSAT Math
ข้อสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
SAT II
CU-ATS
ACT Science
ข้อสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากน้อง ๆ กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย The Advisor Academy พร้อมด้วยทีมคุณครูผู้เชี่ยวชาญพร้อมพาน้อง ๆ คว้า High Score และพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ช่วยน้อง ๆ วางแผนการเรียน เพื่อให้สามารถไปสู่ไปหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สนใจปรึกษาการเรียนต่อมหาวิทยาลัยติดต่อหาพี่ ๆ ได้เลยนะคะ