TU Inter Admission Requirements 2023 รวมเกณฑ์คะแนนธรรมศาสตร์ อินเตอร์

รวมเกณฑ์คะแนนธรรมศาสตร์อินเตอร์ 2023

            สวัสดีน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ วันนี้พี่ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ อย่างเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ รอบ และจำนวนที่รับเข้าศึกษาต่อ รวมถึงค่าเล่าเรียนรายปี ของทุกคณะอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาฝากน้อง ๆ ที่เตรียมยื่น Admission เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนเลยค่ะ  สำหรับใครที่มีคณะในใจอยู่แล้วอย่าลืมเช็คให้ดีน้า ว่าคณะที่น้องอยากเข้าต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่า

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกณฑ์ในส่วนของ High School Equivalency น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า มีคณะที่ใช้ GPAX อยู่ 12 คณะ/สาขาวิชาเรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ 1. คณะที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำที่ 3.00 มี 3 คณะ/สาขาวิชา คือ 1.1. คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง (DBTM) 1.2. สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) และ 1.3. คณะวารสารศาสตร์ (BJM) 2. คณะที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำที่ 2.8 มีอยู่ 1 คณะ ได้แก่คณะรัฐศาสตร์ (BIR) 3. คณะที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำที่ 2.75 มีอยู่ 1 สาขา ได้แก่สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) 4. คณะที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำที่ 2.5 มีอยู่ 6 คณะได้แก่ 4.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT Engine) 4.2. คณะการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT MT/EM) 4.3. วิทยาลัยนวัตกรรมการบริการ (BSI) 4.4. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) 4.5. 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD) และ 4.6. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) และสุดท้าย 5. คณะที่ใช้ GPAX ขั้นต่ำที่ 2.0 มีเพียง 1 สาขา คือโครงการวิเทศน์ศึกษา อาเซียน-จีน (IAC) นั่นเองค่ะ

เกณฑ์คะแนน GED หลาย ๆ คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ แต่จะมีเพียง 5 คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดคะแนน GED รวมขั้นต่ำ เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ก็คือ 1. BEC คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 2. BAS คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 3. IAC คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 4. BIR คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน และ 5. DBTM คะแนน GED ขั้นต่ำ 600 คะแนน และถ้าดูจากตารางน้อง ๆ จะเห็นได้ว่าในบางคณะจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชาแตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะ

ในส่วนของ English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ที่ต้องการเข้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน English Test แต่สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคณะหรือสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น IELTS, TOEFL, หรือ TU- GET 

ถ้าดูจากตารางน้อง ๆ จะเห็นว่ามีอยู่ 4 คณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนน IELTS 6.5 ซึ่งก็คือ 1. BE, 2. BEC 3. BAS และ 4. BJM ในส่วนของ DBTM จะเป็นคณะที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษต่ำสุด คือ IELTS Overall Band 5.0, TOEFL 45 และ TU-GET 45 คะแนน ในขณะที่คณะอินเตอร์ที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะใช้เกณฑ์คะแนนทักษะภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันนั่นก็คือคะแนน IELTS Overall Band 6.0, TOEFL 61 และ TU-GET 61 แต่สำหรับคณะนิติศาสตร์ (LL.B.) กำหนดให้คะแนน IELTS ทั้ง 4 ทักษะต้องไม่ต่ำกว่า Band 5.5 ค่ะ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นระหว่าง SAT หรือ GSAT ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด มี 6 คณะที่รับเฉพาะคะแนน SAT เท่านั้น คือ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP/ TEPE) 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (UDDI), 3. คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง (DBTM), 4. คณะวารสารศาสตร์ (BJM), 5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD), 6. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) มี 2 คณะน้อง ๆ สามารถเลือกยื่นผลสอบได้ทั้ง SAT, GSAT, ACT โดยเลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT Engine) และคณะการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT MT/EM) และมี 3 คณะที่ไม่ต้องยื่นคะแนนในส่วนนี้เลย ได้แก่ 1. คณะนิติศาสตร์ (LL.B.) 2. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI) และ 3. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE)

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

ส่วนสุดท้ายคือค่าเล่าเรียนสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พี่ได้รวบรวมมาให้ทั้งรายเทอมและรายปี สำหรับข้อมูลที่แน่นอนน้อง ๆ จะต้องเช็คกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงค่ะ ซึ่งตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี และอาจจะมีค่าธรรมเนียมทางการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากนี้ด้วยค่ะ

พี่เชื่อว่าทุกคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พี่ได้เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำมาแจ้งน้อง ๆ เป็นคณะที่มีการแข่งขันสูง เพราะเป็นคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคนทั่วประเทศ ดังนั้น สำหรับน้องที่อ่านมาถึงตรงนี้พี่ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ ได้สมหวัง สอบติดคณะในฝันกันทุกคนเลยนะคะ แต่ถ้าใครอยากมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องติวสอบ หรือวางแผนการเรียน พี่ ๆ ก็มีคอร์สเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ให้ครบ รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษาน้อง ๆ ให้ไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนเลยค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมทักพี่ ๆ มาที่ไลน์ได้เลยน้า

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save