คำศัพท์ในหัวข้อ ELECTION (การเลือกตั้ง) ที่เจอบ่อยใน GED SOCIAL

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูกิฟฟ์ก็จะพาน้องน้องทุกคนมารู้จักคำศัพท์ในหัวข้อ  ELECTION (=การเลือกตั้ง) ที่มักเจอบ่อยในข้อสอบ GED SOCIAL กันค่ะ

1. constitution (v.)
คำแปล: รัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายสูงสุด
ตัวอย่างประโยค: The Constitution is the supreme law of the country.

2. draft (v., n.)
คำแปล: ร่าง หรือ เอกสารฉบับร่าง (มักใช้กับคำว่า bill ที่แปลว่ากฏหมายใหม่)
ตัวอย่างประโยค: The congressmen will meet to discuss and draft a bill on electricity fee. 

3. amendment (n.)
คำแปล: การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างประโยค: The first amendment of the United States Constitution guarantees freedom of speech.

4. Bill of Rights (n.)
คำแปล: บัญญัติด้วยสิทธิ์พื้นฐานของพลเมือง (เป็นศัพท์เฉพาะที่จะเจอแค่ในวิชาสังคมของอเมริกาและ GED SOCIAL เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 10 ข้อแรกที่ถูกเขียนขึ้นในปี 1791)
ตัวอย่างประโยค: The Bill of Rights is the first ten amendments that guarantee fundamental freedoms and rights to all citizens of the United States.

5. election (n.)
คำแปล: การเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:  During his election campaign, he promised to put the economy back on its feet.

6. ballot (n.) / (v.)
คำแปล: การลงคะแนนเสียง หรือ ลงคะแนนเสียง (เป็นคำที่เจอแล้วจะรู้ทันทีว่าคือการเลือกตั้งเพราะเป็นคำที่เราจะเจอแค่ในบริบทของเลือกตั้งเท่านั้น)
ตัวอย่างประโยค: The right to a secret ballot is a cornerstone of democratic elections. / Citizens will ballot to choose their new leader.

7. candidate (n.)
คำแปล: ผู้สมัคร (สามารถใช้ได้ในบริบทอื่น ๆ นอกจากเลือกตั้ง เช่น การสมัครงาน)
ตัวอย่างประโยค: He stood as a candidate in the local elections.

8. elector (n.) a person who has the right to vote in an election.
คำแปล: ผู้มีสิทธิ์โหวตในการเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: The electors will cast their votes in the upcoming presidential election.

9. voter (n.) a person who votes or has the right to vote, especially in a political election.
คำแปล: ผู้ลงคะแนนเสียง (เกี่ยวกับการเมืองหรือไม่เกี่ยวก็ได้) หรือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ทางการเมือง)
ตัวอย่างประโยค: The voter cast their ballot in the election

10. electorate (n.) the people in a country or an area who have the right to vote, thought of as a group.
British English = a district that elects its own representative to parliament.
คำแปล: ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในท้องถิ่นหรือเขตเขตหนึ่ง หรือ เขตเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: The political party with the most support from the electorate is likely to win the election.

11. nominate (v.)
คำแปล: เสนอชื่อ (สามารถใช้ในบริบทอื่นได้ เช่น เสนอชื่อหัวหน้าห้อง)
ตัวอย่างประโยค: We expect that the party will nominate him for the presidency.

12. right (n.)
คำแปล: สิทธิ (มักจะได้ยินคำนี้ที่แปลว่า ‘ขวา’ แต่ในบริบทของ Social Studies ‘right’ แปลว่าสิทธิ)
ตัวอย่างประโยค: In a democratic society, citizens have the right to vote in free and fair elections.
เพิ่มเติม: ปกติเราจะไม่ใส่ -s แต่ถ้าเราเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเราจะมี -s ยกตัวอย่างคำถัดไปค่ะ

13. civil rights (n.)
คำแปล: สิทธิพลเมือง
ตัวอย่างประโยค: Civil rights are basic rights and freedoms that are guaranteed to all citizens by law.
เพิ่มเติม: สาเหตุที่คำนี้มี -s เพราะว่าในสิทธิพลเมืองนั้นสามารถมีได้หลายข้อ

ศัพท์เลือกตั้ง GED Social
ศัพท์เลือกตั้ง GED Social
ศัพท์เลือกตั้ง GED Social
ศัพท์เลือกตั้ง GED Social

จบแล้วว .. 13 คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สำหรับน้องน้องคนไหนที่อยากได้คำศัพท์แบบนี้ อย่าลืมติดตามกันได้ใน blog ถัดไป

ใครที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วยนะคะ