ทำไมหลายคนถึงเลือกสอบ GED พร้อม ๆ กับ IELTS?

ทำไมหลายคนถึงเลือกสอบ GED พร้อม ๆ กับ IELTS?

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกสอบ GED และคณะที่อยากยื่น Admission ต้องใช้คะแนน IELTS อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ใช่มั้ยคะว่าจะเลือกติวข้อสอบไหนก่อนดี จะไปสอบ IELTS หรือ GED ก่อนดีนะ ถ้าน้องจำเป็นต้องรีบใช้คะแนน หรือไม่อยากเสียเวลาเตรียมตัวเป็นปี พี่แนะนำให้เลือกสอบทั้ง GED และ IELTS ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ โดยใน Blog นี้พี่ก็ได้อธิบายเหตุผลที่น้อง ๆ ศิษย์เก่า และทีมคุณครู The Advisor แนะนำมาค่ะ ว่าทำไมถึงควรเตรียมตัว และสอบทั้ง 2 ข้อสอบนี้ไปพร้อม ๆ กัน

พัฒนา Language Skills:

ทำไมหลายคนถึงเลือกสอบ GED พร้อม ๆ กับ IELTS?

การเตรียมสอบ IELTS น้อง ๆ จะได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ (การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด) การติว IELTS น้อง ๆ จะได้ขยายคลังคำศัพท์ พัฒนา Grammar และเสริมสร้างความสามารถทางภาษาโดยรวม ซึ่งทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ก็มีความสำคัญเช่นกันสำหรับการสอบ GED เช่นกันค่ะ การเตรียมสอบ IELTS น้องจะได้ใช้ทักษะทางภาษาสำหรับการสอบ GED ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่จะต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

ใช้ทักษะ Writing Skills ที่ใกล้เคียงกัน:

ทำไมหลายคนถึงเลือกสอบ GED พร้อม ๆ กับ IELTS?

ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับทั้งข้อสอบ GED และ IELTS การเตรียมสอบ IELTS นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการเขียน รวมถึงการเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถใช้ต่อยอดในการสอบ GED ที่จะต้องเขียนคำตอบและเรียงความที่มีโครงสร้างที่ดี การเตรียมสอบ IELTS ไปพร้อม ๆ กับ GED จะช่วยให้สามารถจัดระเบียบความคิด แสดงความคิดได้อย่างสอดคล้องกัน และปรับปรุงความสามารถในการเขียนโดยรวมได้เป็นอย่างดีค่ะ

เพิ่ม Cultural Awareness:

ทำไมหลายคนถึงเลือกสอบ GED พร้อม ๆ กับ IELTS?

ข้อสอบ IELTS และ GED ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงแง่มุมทางวัฒนธรรมและประเด็นระดับโลกในระดับลึก การเตรียมสอบทั้ง 2 ข้อสอบนี้ไปพร้อม ๆ กันจะพัฒนาความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรมโลก 

ประหยัดเวลาการเตรียมคะแนนยื่น Admission:

ทำไมหลายคนถึงเลือกสอบ GED พร้อม ๆ กับ IELTS?

เพราะการสอบ GED และ IELTS ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ และใช้เวลาในการเตรียมสอบที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น น้อง ๆ หลายคนจึงเลือกที่จะเตรียมสอบไปพร้อม ๆ และไปสอบในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเพื่อประหยัดเวลา เพราะเมื่อมีคะแนนทั้ง 2 ส่วนแล้วก็สามารถใช้ยื่น Admission เข้ามหาวิทยาลัยได้ทันที