GED Science คืออะไร? รวมเรื่องต้องรู้ก่อนสอบ

GED Science คืออะไร รวมเรื่องต้องรู้ก่อนสอบ

สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ การเทียบวุฒิเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการสอบ GED Science กันมาบ้างแล้ว ว่าถ้าหากอยากที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีก่อนที่จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถทำได้ด้วยการใช้คะแนนสอบ GED ดังนั้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการเตรียมสอบให้แก่คุณ บทความนี้เราจะมาพูดกันถึงการสอบ GED และ GED Science เนื้อหา สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้สอบต้องรู้ก่อนสอบ มาดูกันว่าหากต้องการสอบ GED มีเรื่องอะไรบ้างที่ควรทำความเข้าใจ

GED Science คืออะไร

2 GED Science คืออะไร

การสอบ GED Science หมายถึง การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของระบบ GED หรือชื่อเต็ม ๆ General Educational Development โดย GED Science เนื้อหาจะเป็นการสอบที่เน้นทางด้านของการอ่านและการเขียน ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 90 นาทีด้วยกัน และจะมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการทำข้อสอบได้ อีกทั้งยังมีสนามสอบให้เลือกทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดอีกด้วย

GED Science เนื้อหาออกอะไรบ้าง

3 GED Science เนื้อหาออกอะไรบ้าง

สำหรับ GED Science เนื้อหาที่มีในข้อสอบ จะมีลักษณะข้อสอบเป็นแบบการอ่านบทความ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์, การทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีการสอบเกี่ยวกับการอ่านตัวเลข และรูปภาพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยจะมีเนื้อหาดังนี้

  • ชีววิทยา (Life Science)
  • โลกและอวกาศ (Earth and Space Science)
  • ฟิสิกส์ (Physical Science)

ควรได้คะแนน GED Science เท่าไหร่

GED Science จะมีข้อสอบอยู่ที่ประมาณ 38 ข้อ และจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน โดยผู้สอบควรที่จะทำคะแนนให้ได้ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านสำหรับการสอบวิชานี้ และผู้สอบจะทราบผลคะแนนได้หลังการสอบ 5-30 นาทีโดยประมาณ ผ่านทางอีเมล

ค่าสอบ GED Science กี่บาท

ค่าสมัครสอบ GED Science จะอยู่ที่ $75 ต่อครั้ง ซึ่งในการสอบ GED แต่ละวิชาจะมีการกำหนดโควต้าในการสอบทั้งหมดอยู่ที่ 3 ครั้งด้วยกัน หากน้อง ๆ สมัครสอบและสอบไม่ผ่าน คุณสามารถที่จะทำการสมัครสอบได้ตามจำนวนโควต้า แต่หากครบ 3 ครั้งแล้วยังสอบไม่ผ่าน คุณจะต้องรอ 60 วัน เพื่อทำการสมัครใหม่ แต่หากยังสอบไม่ผ่านอีก และต้องการที่จะสอบใหม่ก็จะต้องรอ 60 วัน คุณจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่ติดกันได้ในทันทีอย่างเช่นช่วงแรก

เทคนิคพิชิต GED Science

4 เทคนิคพิชิต GED Science

อย่างที่ได้มีการกล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว ว่าการสอบ GED Science นั้น จะโควต้าในการสอบที่สามารถสอบต่อเนื่องได้ทันที หากสอบไม่ผ่านได้ 3 ครั้งด้วยกัน แต่หากสอบไม่ผ่านภายในช่วงโควต้า จะต้องเสียเวลาในการรออีก 60 วัน และอาจจะต้องใช้เวลานานในการสอบ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสอบ GED แต่ละวิชา แนะนำว่าผู้สมัครสอบควรที่จะเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมให้ดีเสียก่อน โดยวิธีการเตรียมตัวอาจทำได้โดยการ

  • หมั่นท่องคำศัพท์สาย Science
  • อ่านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
  • ฝึกทำข้อสอบจริงก่อนสอบ
  • เตรียมความพร้อมก่อนสอบด้วยการทำข้อสอบ GED Ready

สรุปเกี่ยวกับการสอบ GED Science

และนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบ GED Science ที่ The Adviser Academy ของเราแนะนำว่าผู้ที่สนใจสมัครสอบ ควรที่จะต้องทำความเข้าใจและรู้เอาไว้ก่อนล่วงหน้า หากอ่านกันมาถึงบทสรุปส่งท้ายนี้แล้ว ทางโรงเรียน The Adviser Academy ของเรา ก็ขออวยพรให้ผู้ที่สนใจ สามารถทำข้อสอบ GED ได้คะแนนเต็ม และสามารถยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เลือกสอบ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นกับการสอบ GED หรือการสอบอื่น ๆ สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเลือกติวสอบ GED ที่โรงเรียนติว The Adviser Academy ก็ได้เช่นเดียวกัน!