BSI TU เรียนอะไร

ทำความรู้จัก BSI TU เรียนอะไร จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

ธุรกิจและนวัตกรรมด้านการบริการ เป็นธุรกิจที่มาแรงมากในยุคปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเป็นธุรกิจที่เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนไปที่ธุรกิจการบริการ หรือนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดในธุรกิจได้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่น้อง ๆ รุ่นใหม่ และหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (BSI) ซึ่งอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นหลักสูตรที่มาแรงมาก ๆ ในตอนนี้ หากน้องอยากทำความรู้จักหลักสูตรนี้ให้มากขึ้น เลื่อนลงมาอ่านข้างล่างได้เลยค่ะ

BSI TU คืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

BSI TU เรียนอะไร

BSI TU หรือคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนไปที่การทำธุรกิจเชิงบริการ และการศึกษา พัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมด้านการบริการ ที่จะมาตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันและยุคอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยน้อง ๆ จะได้เรียนกับคณะอาจารย์ที่มีความชำนาญทั้งในด้านธุรกิจ และด้านนวัตกรรม โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเน้นให้น้อง ๆ ได้เรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้น้อง ๆ มีทักษะที่รอบด้าน พร้อมที่จะไปทำงานในองค์กรที่มือชื่อเสียงได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

BSI TU เปิดรับสมัครช่วงไหน ต้องใช้คะแนนอะไรยื่นเข้าบ้าง?

BSI TU เรียนอะไร

สำหรับวันที่ (date) ในการเปิดรับสมัครที่ชัดเจนน้อง ๆ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ของคณะ เพราะในแต่ละปีก็มีกำหนดการแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยค่ะ สำหรับคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ตอนนี้มีกำหนดการเปิดรับแค่ 1 ช่วงเท่านั้นค่ะ

ช่วงที่เปิดรับสมัคร:
1st Round (รอบ Portfolio): ช่วงเดือนพฤศจิกายน
2nd Round (รอบ Admission): ช่วงเดือนพฤษภาคม

ต้องใช้ผลคะแนนอะไรบ้าง?
และในส่วนของผลคะแนน (Requirements) ที่ทางคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ กำหนดจะมี 2 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งก็คือ 

  1. วุฒิการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่า (High School Equivalency)
  • วุฒิม.6 GPA ≥ 2.85
  • GED
  • IGCSE/ A level
  • วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ     
  1. ผลคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Test)
  • IELTS ≥ 6.0
  • TOEFL ibt ≥ 61
  • TU-GET ≥ 500

สำหรับเกณฑ์คะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละปีหรือแต่ละรอบ ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปเช็คด้วยตัวเองได้ที่ (University Admission) ซึ่งพี่ ๆ ได้รวบรวมเกณฑ์คะแนนทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยดังมาไว้ให้น้อง ๆ แล้วค่า

เรียน BSI TU ต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?
สำหรับคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ น้อง ๆ นิสิตที่เป็นคนไทยค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) แต่ในแต่ละปีอัตราค่าเล่าเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง น้อง ๆ สามารถสอบถามทางคณะฯ ได้โดยตรงค่ะ

จบจาก BSI TU สามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

BSI TU เรียนอะไร

น้อง ๆ ที่จบจาก BSI TU สามารถทำงานในสายบริการแทบทุกอาชีพ ทั้งนี้ น้องยังมีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลกมากมาย ได้แก่:

● องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สมาคมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (PATA) สำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวแม่น้ำโขง (MTCO) UNESCO (และหน่วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติ) และสำนักเลขาธิการอาเซียน

● บริษัทเอกชนและธุรกิจในภาคบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรงแรม ที่พัก สายการบิน ตัวแทนการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การดูแลสุขภาพ ธนาคาร การค้าปลีก กิจการเพื่อสังคม ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบริการ และโทรคมนาคม

● บริษัทผู้ผลิตและธุรกิจที่มีองค์ประกอบด้านบริการ

● หน่วยงานภาครัฐของไทยหลายแห่ง

● อาชีพทางวิชาการ เช่น อาจารย์และนักวิจัย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้อง ๆ สำหรับข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI) ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตร เนื้อหาการเรียน ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ผลคะแนนที่คณะต้องการ รวมถึงแนวทางอาชีพของน้อง ๆ ที่จบจาก BSI TU พี่เชื่อว่าบทความนี้น่าจะตอบคำถาม และไขข้อสงสัยให้น้อง ๆ หลายคนได้เยอะเลยใช่มั้ยล่ะคะ ถ้าน้อง ๆ สนใจอยากรู้ข้อมูลแบบนี้ของคณะอื่น ๆ อีกสามารถรอติดตามได้ที่เว็บไซต์ The Advisor เลยน้าา