เกณฑ์คะแนนหลักสูตรอินเตอร์ 6 มหาลัยดัง

สวัสดีน้อง ๆ TCAS 67 68 69 ทุกคน วันนี้พี่ ๆ The Advisor ได้รวบรวมคะแนนเข้าคณะอินเตอร์ มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำในรอบ Admission ปีการศึกษา 2566 อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร มาไว้ให้น้อง ๆ แล้วค่ะ น้อง ๆ สามารถดูเกณฑ์คะแนนได้ที่ตารางด้านล่างนี้เลย ข้อดีของการรู้เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย ก็คือน้อง ๆ จะได้รู้ว่าต้องสอบอะไรบ้าง และในแต่ละข้อสอบต้องมีคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงจะสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULALONGKORN UNIVERSITY)

เกณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์(CHULALONGKORN UNIVERSITY) 2024

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 

 • LLbel : SAT 1,200 (500 for verbal)
 • ChPE : ACT Math 26

1. ผลการเรียน GPAX 

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ๆ จะเห็นได้ว่ามี 3 คณะ/สาขาวิชาที่ใช้ GPAX คือ 

 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BBTech) ใช้คะแนน GPAX 2.75
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) ใช้คะแนน GPAX 2.75
 • สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (PGS) ใช้คะแนน GPAX 3.00

 

2. คะแนน GED

ในส่วนของคะแนน GED ในหลาย ๆ คณะ/สาขาวิชาจะใช้คะแนนตามเกณฑ์ของ ทปอ. คือคะแนนขั้นต่ำ 145 ทุกรายวิชา และไม่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ จะมีเพียง 2 คณะ/สาขาวิชา ที่ใช้คะแนนไม่เหมือนกับคณะอื่น ๆ คือ 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE) ใช้คะแนนขั้นต่ำ 165 ทุกรายวิชา 
 • เคมีประยุกต์ (BSAC) ใช้คะแนนขั้นต่ำ 145 ยกเว้นวิชา Science ที่ใช้คะแนนขั้นต่ำ 160

 

3. English Test

ในส่วนของ English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ต้องเลือกยื่นคะแนน IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือ Duolingo English Test อย่างใดอย่างหนึ่ง 

จากตารางน้อง ๆ จะเห็นได้ว่า คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) มีเกณฑ์คะแนนในส่วนของ IELTS, TOEFL, และ Duolingo สูงที่สุด นั่นก็คือ IELTS Overall Band 7.0 ขึ้นไป, TOEFL 95 คะแนนขึ้นไป, และ Duolingo 115 คะแนนขึ้นไป สาเหตุที่คณะอักษรศาสตร์ต้องการคะแนนภาษาอังกฤษสูงที่สุดเป็นเพราะว่า น้อง ๆ จะต้องเรียนภาษาและวรรณกรรมในเชิงลึก จึงจำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีมาก ดังนั้นหากใครต้องการเข้าคณะอักษรศาสตร์ (BALAC) น้อง ๆ ต้องเตรียมคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูง ๆ จะได้สอบติดตั้งแต่รอบแรกค่ะ

ในส่วนของคณะหรือสาขาวิชาที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษสูงรองจาก BALAC ก็คือ 

 • สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ (Bascii) ใช้คะแนน IELTS Overall Band 6.5
 • คณะบริหารธุรกิจ Business Administration (BBA) ใช้คะแนน IELTS Overall Band 6.5
 • คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts) ใช้คะแนน IELTS Overall Band 6.5
 • สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (PGS) ใช้คะแนน IELTS Overall Band 6.5 โดยทั้ง 4 ทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 
 • สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (JIPP) ใช้คะแนน IELTS Overall Band 6.5 

ในส่วนของคณะ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อง ๆ มีคะแนน IELTS ขั้นต่ำคือ Overall Band 6.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถยื่นเข้าเรียนต่อได้ค่ะ 

คณะ/สาขาวิชาที่รับคะแนน Duolingo ซึ่งเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ได้แก่ 1. ISE, 2. Bascii, 3. BSAC, 4. EBA, 5. CommArts, 6. CommDe และ 7. BALAC ซึ่งแต่ละคณะต้องการคะแนน Duolingo ที่แตกต่างกันออกไปไล่ตั้งแต่ 105 คะแนน จนไปถึง 130 คะแนน

 

4. Aptitude Test

มาถึง Aptitude Test หรือข้อสอบวัดความถนัด น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็น SAT, CU-AAT หรือ ACT ถ้าดูจากตารางน้อง ๆ จะเห็นได้ว่าคณะ/สาขาวิชาที่เลือกยื่นได้แค่คะแนน SAT และ CU-AAT และมีคะแนนรวมสูงที่สุด คือ 

 1. BBA ใช้ SAT 1,270, CU- AAT 1,200 
 2. PGS ใช้ SAT และ CU-AAT ขั้นต่ำที่ 1,200 
 3. JIPP ใช้ SAT 1,100 หรือ CU- AAT 1,030 

น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นคะแนนเข้าสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (BSAC) นอกจากคะแนน SAT Math 490 และ Verbal 500 หรือ CU-AAT Math 450 แล้ว ยังสามารถเลือกยื่น CU-ATS 380 ในวิชาเคมีได้ด้วยค่ะ และในสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA) น้องสามารถเลือกยื่น SAT Math 750 และ Verbal 450 หรือ CU-AAT Math 550 และ Verbal 400 น้อง ๆ เลือกยื่น CU-TAD > 50% ได้ค่ะ

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

ส่วนสุดท้ายคือค่าเล่าเรียนรายเทอมที่พี่ได้รวบรวมของทุกคณะ/สาขาวิชามาให้น้อง ๆ นั้น ในการเข้าไปเรียนจริง ๆ อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม และในแต่ละเทอมหรือปี อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งตรงนี้น้อง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากคณะ/สาขาวิชาโดยตรงค่ะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (THAMMASAT UNIVERSITY)

เกณฑ์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์ (THAMMASAT UNIVERSITY) 2024

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด LL.B. : SAT 1,200 (550 for verbal)

1. ผลการเรียน GPAX

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกณฑ์ในส่วนของ High School Equivalency น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า มีคณะที่ใช้ GPAX อยู่ 12 คณะ/สาขาวิชา เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ 

 

 1. GPAX ขั้นต่ำ 3.00 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง (DBTM) สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) และคณะวารสารศาสตร์ (BJM) 
 2. GPAX ขั้นต่ำ 2.8 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ (BIR) 
 3. GPAX ขั้นต่ำ 2.75 ได้แก่ สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) 
 4. GPAX ขั้นต่ำ 2.5 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT Engine) คณะการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT MT/EM) วิทยาลัยนวัตกรรมการบริการ (BSI) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD) และสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE)
 5. GPAX ขั้นต่ำ 2.0 มีเพียง 1 สาขา คือโครงการวิเทศน์ศึกษา อาเซียน-จีน (IAC)

 

2. คะแนน GED

เกณฑ์คะแนน GED หลาย ๆ คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ แต่จะมี 5 คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดคะแนน GED รวมขั้นต่ำ เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ก็คือ 

 1. BEC คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 
 2. BAS คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 
 3. IAC คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 
 4. BIR คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน และ
 5. DBTM คะแนน GED ขั้นต่ำ 600 คะแนน 

 

และถ้าดูจากตารางน้อง ๆ จะเห็นได้ว่าในบางคณะจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชาแตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะ ซึ่งจะมีอีก 2 คณะที่แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดเกณฑ์คะแนน GED รวมไว้ แต่ว่ากำหนดคะแนนขั้นต่ำของรายวิชา คือ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP/TEPE) ที่กำกรดคะแนนขั้นต่ำของรายวิชา GED Math และ GED Science อยู่ที่ 165  
 2. คณะการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT MT/EM) ที่กำหนดคะแนน GED รายวิชาขั้นต่ำอยู่ที่ 165 ทั้ง 4 วิชา

 

3. English Test

ในส่วนของ English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ที่ต้องการเข้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน English Test แต่สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคณะหรือสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น IELTS, TOEFL, หรือ TU- GET 

ถ้าดูจากตารางน้อง ๆ จะเห็นว่ามีอยู่ 4 คณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนน IELTS 6.5 ซึ่งก็คือ BE, BEC, BAS และ BJM ในส่วนของ DBTM จะเป็นคณะที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษต่ำสุด คือ IELTS Overall Band 5.0, TOEFL 45 และ TU-GET 45 คะแนน 

ในขณะที่คณะอินเตอร์ที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะใช้เกณฑ์คะแนนทักษะภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันนั่นก็คือคะแนน IELTS Overall Band 6.0, TOEFL 61 และ TU-GET 61 แต่สำหรับคณะนิติศาสตร์ (LL.B.) กำหนดให้คะแนน IELTS ทั้ง 4 ทักษะต้องไม่ต่ำกว่า Band 5.5 ค่ะ

 

4. Aptitude Test

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นระหว่าง SAT หรือ GSAT ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นผลสอบได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในแต่ละคณะก็จะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกันออกไปค่ะ โดยคณะที่กำหนดคะแนนรวม SAT ขั้นต่ำสูงที่สุด คือ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.) ที่ใช้ SAT รวม 1,200โดยที่ SAT Verbal ต้องมีขั้นต่ำ 550  คณะที่ไม่ต้องยื่นคะแนน SAT มี 4 คณะด้วยกัน ประกอบไปด้วย 

 1. นวัตกรรมการบริการ (BSI)
 2. ทัศนมาตรศาสตร์ (O.D.) 
 3. คณะแพทย์แผนจีน (TCM) 
 4. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVS)

 

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

สำหรับ 4 คณะทางการแพทย์อย่าง 

 1. ทัศนมาตรศาสตร์ (O.D.) 
 2. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVS)  
 3. คณะแพทยศาสตร์ (Medicine)  
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dental Surgery) 

 

ที่น้อง ๆ จะต้องมีคะแนนวิชา ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) ฟิสิกส์ (Physics) คณิตศาสตร์ (Mathematics) 

ส่วนสุดท้ายคือค่าเล่าเรียนสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พี่ได้รวบรวมมาให้ทั้งรายเทอมและรายปี สำหรับข้อมูลที่แน่นอนน้อง ๆ จะต้องเช็คกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงค่ะ ซึ่งตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี และอาจจะมีค่าธรรมเนียมทางการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากนี้ด้วยค่ะ

 

พี่เชื่อว่าทุกคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พี่ได้เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำมาแจ้งน้อง ๆ เป็นคณะที่มีการแข่งขันสูง เพราะเป็นคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคนทั่วประเทศ ดังนั้น สำหรับน้องที่อ่านมาถึงตรงนี้พี่ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ ได้สมหวัง สอบติดคณะในฝันกันทุกคนเลยนะคะ แต่ถ้าใครอยากมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องติวสอบ หรือวางแผนการเรียน พี่ ๆ ก็มีคอร์สเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ให้ครบ รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษาน้อง ๆ ให้ไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนเลยค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมทักพี่ ๆ มาที่ไลน์ได้เลยนะคะ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE)

เกณฑ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE) 2024

1. ผลการเรียน GPAX

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)  น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าจะไม่มีการใช้ GPAX เลย ซึ่งแปลว่าน้อง ๆ สามารถไปลุยคะแนน GED, English Test และ Aptitude Test ได้อย่างเต็มที่ โดยในส่วนคะแนนรวมขั้นต่ำของ GED ทุกคณะและสาขาวิชาจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำเท่ากันคือ 600 คะแนนขึ้นไป โดยที่แต่ละรายวิชาจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

 

2. คะแนน GED

คะแนนรวมขั้นต่ำของ GED ทุกคณะและสาขาวิชาจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำเท่ากันคือ 660 คะแนนขึ้นไป โดยที่แต่ละรายวิชาจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

 

3. English Test

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะยื่นผลสอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ Duolingo ซึ่งทุกคณะหรือสาขา จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำเท่ากันอยู่ที่ IELTS 6.0 (IELTS Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0), TOEFL 69 และ Duolingo 100 คะแนนค่ะ ตรงนี้น้อง ๆ สามารถเลือกสอบ English Test ตามที่ถนัดได้เลย 

 

4. Aptitude Test

สำหรับ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งได้ระหว่าง SAT หรือ ACT จากตาราง น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดคะแนนขั้นต่ำเฉพาะ SAT Math และ ACT Math เท่านั้น จะไม่มีการใช้คะแนนในส่วนของ SAT Verbal และ ACT Verbal เลย 

และมีเพียง 2 คณะเท่านั้นที่ไม่ต้องยื่นคะแนนความถนัด คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) และคณะศิลปศาสตร์ (Arts) ดังนั้นถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากเข้า 2 คณะนี้พี่แนะนำให้ไปลุยที่ GED และ English Test ให้เต็มที่เลยค่ะ

ในส่วนของรอบการสมัครของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีอยู่ด้วยกัน 4 รอบ โดยในรอบแรกจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในรอบที่ 2 จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม รอบที่ 3 จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม และในรอบสุดท้ายคือรอบที่ 4 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม สำหรับวันที่ในการรับสมัครของแต่ละรอบน้อง ๆ จะต้องคอยอัปเดตกับทางมหาลัยค่ะ ซึ่งในแต่ละปีก็จะกำหนดแตกต่างกันออกไป และสำหรับจำนวนที่รับสมัครของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้สมัครค่ะ

ในส่วนของค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พี่ได้รวบรวมเอาอัตราค่าเรียนของทั้ง 4 ปีมาให้น้อง ๆ ได้ดูกันคร่าว ๆ ค่ะ ซึ่งในส่วนของค่าเทอมแต่ละเทอม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม อย่างค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่าง ๆ ตรงนี้น้อง ๆ จะต้องสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะ ซึ่งในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าเล่าเรียนค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KASETSART UNIVERSITY)

เกณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์ (KASETSART UNIVERSITY)

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดของ Engineer : SAT 1,000 (600 for math)

1. ผลการเรียน GPAX

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของ High School Equivalency จะเห็นได้ว่า มี 8 คณะ/สาขาวิชาที่ต้องยื่นคะแนน GPAX เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ 

 1. GPAX ขั้นต่ำ 2.5 ได้แก่ 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA) 2. สาขาวิชาการตลาด (KUBIM) 3. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (Integrated Chemistry) 4. สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (Biological Science) 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
 2. GPAX ขั้นต่ำ 2.25 ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ (BEcon) 
 3. GPAX ขั้นต่ำ 2.2 ได้แก่ สาขาการประกอบการ (EEBA) 
 4. GPAX ขั้นต่ำ 2.0 ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ (Polymer Science and Technology) 

โดยคณะอุตสาหกรรมการเกษตร (AIIP), สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (KITMAN), สาขาเกษตรเขตร้อน (Tropical Agri), และสาขาวิศวะการบินและอวกาศ (IDDP) จะไม่มีการใช้ GPAX ค่ะ

 

2. คะแนน GED

หลาย ๆ คณะ/สาขาวิชาจะใช้คะแนน GED ตามเกณฑ์ของทปอ. แต่จะมีเพียง 3 คณะที่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คือ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (Integrated Chemistry) สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (Biological Science) และสาขาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)

3. English Test

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ จะต้องเลือกยื่นคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ KU-EPT วิชาใดวิชาหนึ่ง น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า 3 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ IELTS สูงที่สุดคือ IELTS Band 5.5 มีทั้งหมด 5 คณะ/สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ 

 • คณะบริหารธุรกิจ (BBA) 
 • สาขาวิชาการตลาด (KUBIM) 
 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (AIIP) 
 • สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP) 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

ในส่วนของ TOEFL มีอยู่ 3 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ TOFEL สูงสุด ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP) ที่กำหนดเกณฑ์ TOEFL ขั้นต่ำอยู่ที่ 79 

โดยที่สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) จะไม่มีกำหนดรับผลสอบของ KU-EPT ค่ะ ซึ่งแปลว่าน้อง ๆ จะเลือกยื่นได้แค่ IELTS และ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4. Aptitude Test

สำหรับ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นระหว่าง SAT หรือ GSAT จากตาราง น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า มีคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้คะแนน SAT ทั้ง Math และ Verbal ในขณะที่คณะอื่น ๆ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ใช้เลย ดังนั้นถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากเข้า 2 คณะนี้พี่แนะนำให้ไปลุยที่ SAT ให้เต็มที่เลยค่ะ

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

และในส่วนสุดท้าย ซึ่งก็คือค่าเล่าเรียนรายเทอมที่พี่ได้รวบรวมของทุกคณะ/สาขาวิชามาให้น้อง ๆ นั้น ในการเข้าไปเรียนจริง ๆ อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม และในแต่ละเทอมหรือปี อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งตรงนี้น้อง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากคณะ/สาขาวิชาโดยตรงค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY)

1. ผลการเรียน GPAX

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้กำหนดให้มีการยื่น GPAX 

 

2. คะแนน GED

คะแนนขั้นต่ำรายวิชาของ GED นั้นน้อง ๆ จะต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนค่ะ

 

3. English Test

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะมี 4 คณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ SWU-SET ซึ่งก็คือ 

 • คณะเศรษฐาสตร์ (BE) 
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
 • สาขาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) 

มี 2 คณะ/สาขาวิชาที่เลือกยื่นได้แค่ 2 ผลสอบระหว่าง IELTS, TOEFL โดยต้องเลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คือ สาขาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น (Sustainable Hospitality) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Petroleum and Natural Gas Engineering) 

มี 2 คณะ/สาขาวิชาที่เลือกยื่นได้แค่ผลสอบ IELTS ซึ่งก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย โดยต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำอยู่ที่ Band 5.5 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Security and Forensics Computing Engineering) โดยต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำอยู่ที่ Band 5.0

 

4. Aptitude Test

สำหรับคณะอินเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไม่มีเกณฑ์คะแนนในส่วนของคะแนนความถนัด (Aptitude Test) ดังนั้น พี่แนะนำไปลุยที่ GED และ English Test ให้ได้เยอะ ๆ นะคะ เพราะน้องจะต้องใช้คะแนนแค่ 2 ส่วนนี้เท่านั้นในการยื่น Admission นั่นเองค่ะ

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

และในส่วนสุดท้าย ซึ่งก็คือค่าเล่าเรียนรายเทอมที่พี่ได้รวบรวมของทุกคณะ/สาขาวิชามาให้น้อง ๆ นั้น ในการเข้าไปเรียนจริง ๆ อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม และในแต่ละเทอมหรือปี อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งตรงนี้น้อง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากคณะ/สาขาวิชาโดยตรงค่ะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร SILPAKORN UNIVERSITY

เกณฑ์มหาวิทยาลัยศิลปากรอินเตอร์ SILPAKORN UNIVERSITY

1. ผลการเรียน GPAX

จากตารางเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ High School Equivalency ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้กำหนดให้มีการใช้ GPAX 

2. คะแนน GED

คะแนนรวมขั้นต่ำของ GED ก็ไม่ได้มีเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำเช่นเดียวกันค่ะ แต่มีข้อแม้คือ ในแต่ละรายวิชาน้อง ๆ จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนนั่นเอง

3. English Test

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะมีเพียง 1 คณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นได้ทั้ง 3 ผลสอบ โดยต้องเลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ CU-TEP คือคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี (Business and Technology) หากน้อง ๆ สังเกตดี ๆ จะเห็นได้ว่าทุกคณะจะมีเกณฑ์คะแนน IELTS ขั้นต่ำเท่ากัน คือ IELTS Overall Band 5.5 

สำหรับน้อง ๆ ที่จะเลือกยื่นผลสอบ TOEFL ต้องเช็กให้ดี ๆ นะคะ เพราะว่าแต่ละคณะจะกำหนดคะแนน TOEFL ขั้นต่ำไม่เท่ากันค่ะ โดยที่

 • คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดคะแนน TOEFL ที่ 72 มี 2 สาขา คือคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี (Business and Technology) และคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม (Hotel Management) 
 • คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด TOEFL ที่ 61 มี 2 คณะ/สาขา คือคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการแบรนด์หรู (Luxury Brand Management) และคณะบริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 

 

4. Aptitude Test

ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด น้อง ๆ ที่จะเข้า คณะบริหารธุรกิจ (BBA) ในทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำการรับ Admission ที่เท่ากัน นั่นก็คือน้อง ๆ จะต้องยื่นคะแนน SAT Verbal ขั้นต่ำที่ 450 คะแนนค่ะ มีเพียงคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี (Business and Technology) เท่านั้นที่น้อง ๆ ไม่ต้องยื่นคะแนนในส่วนนี้ค่ะ

ในส่วนของจำนวนนักศึกษาที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขึ้นอยู่กับรอบที่น้อง ๆ เลือกยื่นด้วยค่ะ ตรงนี้พี่อยากแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่ละรอบไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดน้อง ๆ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนยื่นนะคะ

ส่วนสุดท้ายคือค่าเล่าเรียนรายเทอมที่พี่ได้รวบรวมของทุกคณะ/สาขาวิชามาให้น้อง ๆ นั้น ในการเข้าไปเรียนจริง ๆ อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม และในแต่ละเทอมหรือปี อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งตรงนี้น้อง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากคณะ/สาขาวิชาโดยตรงค่ะ

พี่เชื่อว่าทุกคณะอินเตอร์ของทุกมหาวิทยาลัยที่พี่ได้เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำมาแจ้งน้อง ๆ ล้วนเป็นคณะที่มีการแข่งขันสูง เพราะเป็นคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคนทั่วประเทศ ดังนั้นน้องที่อ่านมาถึงตรงนี้พี่ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ ได้สมหวัง สอบติดคณะในฝันกันทุกคนเลยนะคะ แต่ถ้าใครอยากมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องติวสอบ หรือวางแผนการเรียน The Advisor Academy ก็มีคอร์สเตรียมสอบเข้าคณะอินเตอร์ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็น GED, IELTS, SAT และ IGCSE รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษาน้อง ๆ ให้ไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนเลยค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมทักพี่ ๆ มาที่ไลน์ได้เลยน้า