IELTS score cover

รู้จัก IELTS Band Score คืออะไร

ไหนใครยังไม่เคยไปสอบ IELTS บ้าง? หากว่าน้องที่ยังไม่เคยไปสอบ และกำลังศึกษาข้อมูลของข้อสอบ IELTS กันอยู่ละก็ น้อง ๆ อาจจะคุ้นหูคุ้นตา เคยได้ยินคำว่า IELTS Band Scores กันมาบ้างใช่มั้ยล่ะคะ? วันนี้พี่เลยจะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับ IELTS Band Scores กันค่ะ ว่ามันคืออะไร วัดผลยังไง และมีกี่ระดับกันนะ? มาดูไปพร้อม ๆ กันใน Blog นี้ได้เลยค่า

IELTS Band Score คืออะไร?

IELTS Band Scores คือระดับคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจากการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะดังนี้ 

 1. ทักษะการฟัง (Listening) หากว่าน้องทำคะแนนออกมาได้ 6.0  ก็จะเรียกว่า IELTS Listening Band 6.0 
 2. ทักษะการพูด (Speaking) หากว่าน้องทำคะแนนออกมาได้ 6.0  ก็จะเรียกว่า IELTS Speaking Band 6.0
 3. ทักษะการอ่าน (Reading) หากว่าน้องทำคะแนนออกมาได้ 6.0  ก็จะเรียกว่า IELTS Reading Band 6.0
 4. ทักษะการเขียน (Writing) หากว่าน้องทำคะแนนออกมาได้ 6.0  ก็จะเรียกว่า IELTS Writing Band 6.0

ซึ่งคะแนนรวมสามารถคิดได้โดยการนำคะแนนทั้ง 4 ทักษะ ที่น้อง ๆ ทำได้ในข้อสอบ IELTS มาเฉลี่ยกันโดยจะเรียกว่า IELTS Overall นั่นเองค่ะ

IELTS Band Score มีกี่ระดับ?

IELTS Band Score มีทั้งหมด 9 ระดับด้วยกัน ซึ่งในแต่ละระดับจะมี Skill Level ต่างกัน ดังนี้

Band 9 Skill Level: Expert User
อยู่ในระดับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ และคล่องแคล่ว มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และถ่องแท้ 

Band 8 Skill Level: Very Good User
มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยจะมีความไม่ถูกต้องและความไม่เหมาะสมแค่เล็กน้อยเท่านั้น แต่จัดการกับรายละเอียดทางภาษาที่มีความซับซ้อนสูงได้ดีมาก

Band 7 Skill Level: Good User 
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสม และความเข้าใจผิดอยู่บ้างในบางสถานการณ์ แต่ก็สามารถใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้ดีและสามารถให้เหตุผลได้อย่างละเอียด

Band 6 Skill Level: Competent User
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี แม้ว่าจะมีความไม่ถูกต้อง และความไม่เหมาะสมของใช้ภาษาอยู่บ้าง รวมถึงมีความเข้าใจผิดในบางสถานการณ์อยู่เล็กน้อย แต่สามารถใช้ภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้

Band 5 Skill Level: Modest User
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี แม้จะไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดอย่างละเอียด แต่ก็สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ แม้ว่ามีจุดผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็สามารถจัดการกับการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

Band 4 Skill Level: Limited User
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน แต่จำกัดความเข้าใจในภาษาอังกฤษเฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจและแสดงออกบ่อยครั้ง สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ แต่ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

Band 3 Skill Level: Extremely Limited User
สามารถถ่ายทอดและเข้าใจความหมายทั่วๆไป เฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคยได้เท่านั้น ในส่วนของการสื่อสารภาษาอังกฤษยังมีความขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง

Band 2 Skill Level: Intermittent User
ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้ พอที่จะรู้จักคำภาษาอังกฤษง่าย ๆ แค่บางคำเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจในภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

Band 1 Skill Level: Non-user
ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ใช้คำบางคำเพื่อสื่อสารได้เท่านั้น

 

IELTS Band Scores วัดผลยังไง?

ข้อสอบ IELTS ของแต่ละทักษะ จะมีการวัดผลที่ต่างกันดังนี้ค่ะ

 1. IELTS Listening และ Reading เป็นการฟัง, การอ่าน แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด จะมีทั้งหมดพาร์ทละ 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ซึ่งถ้าน้อง ๆ ทำได้คะแนนเต็มของพาร์ทนั้น ๆ ในพาร์ทใด พาร์ทหนึ่ง ก็จะได้ Band สูงสุดคือ IELTS band 9 ของพาร์ทนั้นไปเลยค่ะ
 2. IELTS Speaking จะประเมินโดยผู้ตรวจข้อสอบ (Examiners) พาร์ทนี้จะเป็นการสอบพูดแบบตัวต่อตัว โดย Examiner จะถามคำถามสั้น ๆ เพื่อให้น้องตอบแบบเล่าเป็นเรื่องราว การให้คะแนนจะเน้นไปที่ความคล่องแคล่ว (Fluency), ความสอดคล้องกันของเนื้อหาที่พูด (Coherence), การใช้คำศัพท์ (Lexical Resource), ความถูกต้องของไวยากรณ์ (Grammar) ความละเอียดและแม่นยำ (Accuracy) และการออกเสียง (Pronunciation) ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีไหวพริบในการตอบคำถาม ไม่ตายไมค์นั่นเองค่ะ
 3. IELTS Writing เกณฑ์การให้คะแนนของพาร์ทนี้จะคล้าย ๆ กับเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS Speaking เลยค่ะ ก็คือจะเน้นไปที่ความคล่องแคล่ว (Fluency), ความสอดคล้องกันของเนื้อหาที่พูด (Coherence), การใช้คำศัพท์ (Lexical Resource), ความถูกต้องของไวยากรณ์ (Grammar) ความละเอียดและแม่นยำ (Accuracy) และการออกเสียง (Pronunciation)

วิธีการคิดผลคะแนน และการคำนวณคะแนน IELTS

คะแนนทั้ง 4 ทักษะของการสอบ IELTS จะถูกให้คะแนนตามความสามารถของน้อง ๆ ในวันสอบจริง โดยผลคะแนนจะเรียงจากคะแนนสูงสุด ซึ่งก็คือ Band 9 ไปจนถึงคะแนนต่ำสุด Band 1 นั่นเองค่ะ และหลังจากที่ได้คะแนนทั้ง 4 ทักษะแล้ว จะถูกนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อคิดผลคะแนน IELTS Overall Band นั่นเองค่ะ

โดยที่คะแนนของแต่ละทักษะสามารถเป็นครึ่งคะแนน (0.5) ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลขเต็มสิบ (0.0) เช่นน้อง ๆ อาจจะไปสอบแล้วได้คะแนน IELTS Writing Band 6.5 และ IELTS Overall Band ก็สามารถเป็นครึ่งคะแนน (0.5) ได้เช่นกัน เช่น IELTS Overall Band 8.5 นั่นเองค่ะ

น้อง ๆ สามารถดูตัวอย่างวิธีคำนวณคะแนน IELTS ได้ตามนี้เลยค่ะ

หากว่าน้อง ๆ ไปสอบ IELTS แล้วได้คะแนนอกมาตามนี้:

 • IELTS Listening – 6.0
 • IELTS Reading – 6.5
 • IELTS Writing – 6.0
 • IELTS Speaking – 6.5

การคิด IELTS Overall สามารถทำได้ดังนี้: (6.0 + 6.5 + 6.0 + 6.5 = 25/4 ทักษะ = 6.25)

คะแนนรวม 6.25 จะถูกปัดเศษขึ้นเป็น 6.5 ซึ่งแปลว่า IELTS Overall Band น้อง ๆ จะเท่ากับ 6.5 นั่นเองค่ะ 

          เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ IELTS Band Score หรือระดับคะแนนของ IELTS มาถึงตรงนี้น้อง ๆ หลายคนอาจจะคลายความสงสัยเกี่ยวกับ Band ต่าง ๆ ของ IELTS รวมถึงวิธีการวัดผลคะแนนกันแล้วใช่มั้ยล่ะคะ พี่เชื่อว่าน้องหลาย ๆ คนที่ยังไม่เคยสอบ หรืออาจจะเคยสอบมาแล้วแต่ยังไม่ได้ Band ตรงตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ คงมองว่าการเอื้อม IELTS Band สูง ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก แต่ว่าที่จริงแล้วการได้ Band สูงไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมเลยค่ะ หากน้อง ๆ มีความพยายามในการฝึกฝนทำข้อสอบเก่า ๆ ให้ชิน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้สามารถตอบได้ทันเวลา เพื่อพิชิตคะแนนของแต่ละทักษะให้ได้สูงนั่นเองค่ะ ซึ่งพี่ ๆ ก็ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยให้น้อง ๆ ทุกคนคว้า Band ที่ตั้งเป้าไว้สำเร็จนะคะ 
        แต่หากว่าน้องรีบใช้คะแนน และต้องการตัวช่วยเพื่อช่วยสานฝันของน้อง ๆ ให้เป็นเป็นจริงล่ะก็ The Advisor มีคอร์สติว IELTS ทุกระดับ ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงติวเข้มแบบเร่งรัด รองรับทุกรูปแบบไลฟ์สไตล์การเรียนของทุกคน ไม่ว่าจะคลาสกลุ่ม หรือเรียนเดี่ยว แถมยังมีบริการให้คำปรึกษาและตรง Essay ไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย เรียกได้ว่าติวครบ จบที่เดียว! ถ้าหากสนใจสมัครเรียนสามารถแอดไลน์สถาบันมาได้เลยน้า