IELTS คืออะไร? ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
สอบที่ไหน?

น้อง ๆ หลายคนอาจคุ้นเคยกับข้อสอบ IELTS มาบ้างแล้ว เพราะเป็นหนึ่งในข้อสอบโหดหินแต่กลับใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้ได้ทั้งการศึกษาต่อทั้งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและในต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถใช้คะแนนเพื่อการทำงานและเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศได้อีกด้วย

หากน้อง ๆ อยากสอบ IELTS เพื่อโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยในฝันหรือโยกย้ายไปต่างประเทศ มาทำความรู้จักการสอบ IELTS กันอย่างละเอียดยิบกันเลยดีกว่า ว่าการสอบ IELTS คืออะไร สอบแบบไหน สอบอย่างไรบ้าง ค่าสอบ IELTS กี่บาทก่อนเตรียมความพร้อมตะลุยข้อสอบกันแบบจัดเต็ม

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ ได้เลย!

การสอบ IELTS คืออะไร ?

IELTS คืออะไร

การสอบ IELTS หรือเรียกชื่อเต็มว่า International English Language Testing System เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินความรู้และความสามารถของผู้สอบที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการศึกษาหรือการทำงานเป็นหลัก

IELTS เป็นข้อสอบระดับมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 10,000 แห่ง รวมไปถึงสถานศึกษาชั้นนำถึง 140 ประเทศ อาทิ อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยข้อสอบ IELTS สามารถวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ซึ่งผลการสอบ IELTS นั้นสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาหรือทำงานได้ทั่วทุกมุมโลก

IELTS มีกี่ประเภท?

IELTS ACADEMIC & IELTS GENERAL แตกต่างกันยังไง

ในการสอบ IELTS นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ IELTS Academic และ IELTS General Training โดยข้อสอบ IELTS Academic และ IELTS General Training จะมีระดับความยาก-ง่ายที่แตกต่างกันในพาร์ท Reading และ Writing เนื่องจากข้อสอบทั้ง 2 แบบมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

 • IELTS Academic การทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ใช้สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก รวมทั้งใช้สำหรับยื่นเข้าร่วมองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งผลสอบ IELTS Academic สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศไทยและใช้ยื่นเข้าสมัครทำงานในตำแหน่งที่ต้องการทักษะภาษาขั้นสูงอีกด้วย
 • IELTS General Training เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น ระดับมัธยมศึกษาหรือการศึกษาทั่วไป รวมทั้งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ ข้อสอบของ IELTS General Training จึงไม่ยากและซับซ้อนเท่า IELTS Academic นั่นเอง

ความแตกต่างระหว่าง IELTS COMPUTER-BASED VS IELTS PAPER-BASED

IELIS computer & IELTS paper แตกต่างกันยังไง

การสอบ IELTS Computer-Based นั้น เป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งข้อสอบประเภท Academic และ General Training โดยจะทำการทดสอบในพาร์ท Listening, Reading และ Writing ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนของ IELTS Paper-Based จะทำการทดสอบบนกระดาษ แต่ในพาร์ท Speaking น้อง ๆ ยังต้องสอบกับ Examiner แบบตัวต่อตัวเช่นเดิม โดยการเลือกรูปแบบการสอบให้ดูความถนัดของตนเอง เช่น 

 • หากน้อง ๆ ลายมือสวยและอ่านออกได้ชัดเจน แนะนำให้เลือกสอบแบบกระดาษ แต่ถ้าลายมืออ่านยากหรือเขียนไม่ถนัดก็ควรเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กรรมการตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดการพิมพ์บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ก็ควรเลือกสอบแบบกระดาษเช่นกัน เพราะคอมพิวเตอร์จะดับทันทีที่หมดเวลาหากพิมพ์ช้าอาจทำข้อสอบไม่ทันและพลาดคะแนนดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย 
 • การสอบ IELTS Computer-Based เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในโซนกรุงเทพฯ เพราะศูนย์สอบจะมีการจัดการสอบแบบคอมพิวเตอร์ให้ แต่หากเป็นศูนย์ในสอบต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นการสอบแบบ IELTS Paper-Based
 • การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการใช้ผลสอบที่เร่งด่วน โดยจะได้รับผลสอบภายใน 5-7 วัน หากสอบแบบกระดาษจะได้รับผลสอบภายใน 13 วัน แต่จะมีค่าธรรมเนียมสอบที่ถูกกว่าการสอบแบบคอมพิวเตอร์

ดังนั้น การสอบ IELTS Computer-Based จะแตกต่างกับการสอบ IELTS Paper-Based เพียงรูปแบบการสอบเท่านั้น โดยการสอบแบบ Paper น้อง ๆ จะสามารถขีดเขียนคำตอบลงบนกระดาษคำถามได้ แต่ถ้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์จะสะดวกในการพิมพ์คำตอบด้วยคีย์บอร์ดและมี Timer แจ้งเวลาบนจอคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของเนื้อหาการสอบ รูปแบบของข้อสอบ ประเภทคําถามและเวลาในการทำข้อสอบ รวมทั้งเกณฑ์การคิดคะแนนนั้นจะเหมือนกันทุกประการ

IELTS สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ การพูด (Speaking)

การสอบ IELTS มีกี่พาร์ท

1. การฟัง (LISTENING)

IELTS Listening มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที โดยมีทั้งหมด 4 ส่วน 

 • ส่วนที่ 1-2 จะเน้นเรื่องการสนทนาในชีวิตประจำวันระหว่าง 2 บุคคล 
 • ส่วนที่ 3-4 จะเป็นบทสนทนาจากสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับวิชาการหรือการศึกษา 

ซึ่งเนื้อหาสอบจะมีทั้งการสนทนา บทพูดและการออกเสียง โดยจะเรียงลำดับจากความง่ายไปยาก น้อง ๆ จึงต้องตั้งใจฟังเนื้อเรื่องให้ดี เพราะจะฟังได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นและจะมีเวลาให้ตรวจทานความถูกต้องภายใน 10 นาทีในช่วงท้ายก่อนที่จะเริ่มสอบในพาร์ทถัดไป

2. การอ่าน (Reading)

IELTS Reading มีเรื่องสั้นให้อ่าน 3 เรื่อง มีคำถาม 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที โดยเนื้อหาที่ออกสอบจะมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือต่าง ๆ อาจมีแผนภาพ กราฟ หรือภาพประกอบซึ่งจะเน้นการคิดและวิเคราะห์ เพื่อทดสอบทักษะการอ่านที่หลากหลาย ทั้งการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหารายละเอียด การทำความเข้าใจข้อคิดเห็นเชิงตรรกะ และการจำแนกความเห็นหรือทัศนคติ ตลอดจนจุดประสงค์ของผู้เขียน โดยลักษณะการตอบคำถามที่ออกบ่อยที่สุด คือ

 • True, False, Not Given
 • การถาม-ตอบ/การแสดงความคิดเห็น
 • การเติมคำในช่องว่าง
 • Yes or No
 • Multiple Choice
 • Matching 

ซึ่งน้อง ๆ จะต้องหา Main Idea ของบทความทุกย่อหน้า แล้วคิดและวิเคราะห์ แนะนำให้ใช้เทคนิค Skim/Scan 

 • Skimming คือ การอ่านแบบข้ามอย่างเร็ว ๆ เพื่อเก็บใจความสำคัญและรายละเอียดของบทความ
 • Scanning คือ การอ่านแบบจับจุด โดยการอ่านผ่าน ๆ เพื่อหาประเด็นที่ต้องการ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ เวลา หรือตัวเลข เป็นต้น

หากข้อไหนทำไม่ได้ แนะนำให้ข้ามไปทำข้ออื่นก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากจนเกินไป

3. การเขียน (WRITING)

IELTS Writing มีทั้งหมด 2 ส่วน ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที โดยน้อง ๆ จะต้องเขียนให้ได้จำนวนคำอย่างต่ำตามที่กำหนดมาให้ หากเขียนไม่ครบจะถูกหักคะแนน ซึ่งจะต้องแบ่งเวลาสำหรับการทำข้อสอบทั้ง 2 ส่วนให้ดี

 • Task 1 ต้องเขียนคำตอบอย่างน้อย 150 คำ และควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที โดยข้อสอบจะมีข้อมูลและกราฟมาให้ ได้แก่ กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม รวมทั้งตารางและ Flow Chart เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลและการอภิปรายผลจากข้อมูล 
 • Task 2 เป็นการเขียนตอบในหัวข้อทั่วไปในรูปแบบการเขียนเรียงความ (Essay) โดยเน้นการเขียนแสดงความคิดเห็น เช่น วิธีแก้ไขปัญหา การเปรียบเทียบหรือการวิพากษ์วิจารณ์ โดยจะต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำและไม่ควรใช้เวลาเกิน 40 นาที 

นอกจากนี้ การทดสอบการเขียนยังวัดทักษะการใช้ Tense ในการเขียนประโยคให้ถูกต้องอีกด้วย ซึ่งคะแนนจะถูกประเมินโดย Examiners ที่พิจารณาจาก 

 • Task Achievement เขียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์และกระชับ 
 • Coherence and Cohesion การเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดี 
 • Lexical Resource การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและหลากหลายระดับ
 • Grammatical Range and Accuracy การใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

แนะนำว่าน้อง ๆ ควรศึกษาคำศัพท์ให้ดี รวมทั้งควรฝึกฝนการใช้ Transition words, Compare และ Contrast words ให้คล่องเพื่อเก็บคะแนนพาร์ทนี้ให้ได้มากที่สุด

4. การพูด (SPEAKING)

IELTS Speaking เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับ Examiners มีทั้งคำถามสั้น ๆ และการพูดโดยละเอียด 1 หัวข้อ เพื่อทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เวลาทำข้อสอบ 10 – 15 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • Part 1 Short Answer การแนะนำตัวและพูดคุยเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ครอบครัว การเรียน การทำงาน และความสนใจทั่วไป โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 – 5 นาที
 • Part 2 Long Turn โดย Examiners จะมีบัตรคำถามมาให้ 1 ใบ และน้อง ๆ จะมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที เริ่มทดสอบการพูดประมาณ 2 นาที และถาม-ตอบเพิ่มเติม
 • Part 3 Discussion การพูดโต้ตอบกับ Examiner ในหัวข้อตามบัตรคำถามที่ได้ ใช้เวลาประมาณประมาณ 5 นาที

โดยการทดสอบการพูดจะพิจารณาจาก

 • Fluency and Coherence ความคล่องแคล่ว การพูดอย่างลื่นไหล
 • Lexical Resource การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและหลากหลายระดับ
 • Grammatical Range and Accuracy การใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง 
 • Pronunciation การออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

น้อง ๆ จึงจำเป็นต้องฝึกพูดให้คล่องทั้งในส่วนที่ 2 และ 3 และฝึกการตอบด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการ เพื่อความเป็นมืออาชีพขณะสัมภาษณ์กับ Examiner ด้วย

มาดูตัวอย่างหัวข้อ IELTS Speaking Topics 2023 กันเลยดีกว่า

การสอบ IELTS UKVI คืออะไร ?

การสอบ IELTS UKVI คืออะไร

การสอบ IELTS for UKVI เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการยื่นวีซ่าของกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร โดยรัฐบาลให้การยอมรับเป็นที่เรียบร้อย (UK government approved Secure English Language Test: SELT) การสอบประเภทนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครวีซ่าเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยเป็นวีซ่าประเภท Tier 4 Visa ที่ใช้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วไป เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Foundation หรือ Pre-Sessional สำหรับปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

การสอบของ IELTS UKVI มีรูปแบบเหมือนกับการสอบ IELTS แบบปกติทั่วไป แต่จะมีการคุมสอบที่เข้มงวดกว่า รวมถึงใบรายงานผลการสอบจะแสดงหลักฐานว่าผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักรแล้วตามเงื่อนไข นอกจากนี้ผลสอบ IELTS UKVI ยังสามารถใช้ยื่นลงเรียน Pre-sessional English Course ได้โดยไม่ต้องสอบใหม่หากคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ได้ Unconditional Offer และ Conditional Offer เลยทีเดียว

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบ IELTS for UKVI จะต้องสอบกับศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) แล้วเท่านั้น โดยในประเทศไทยสามารถสมัครสอบได้ที่ British Council และที่ IDP โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 8,100 บาท ส่วนสนามสอบในสหราชอาณาจักรมีทั้งหมด 10 ได้แก่ London Cardiff, Edinburgh Belfast Birmingham และ Manchester รวมทั้งศูนย์สอบถาวรอีก 114 แห่ง และศูนย์สอบชั่วคราวที่เปิดเพิ่มเติมในประเทศต่างๆ อีก 60 ทั่วโลก

การสอบ IELTS Life Skills คืออะไร ?

การสอบ IELTS life skills คืออะไร

การสอบ IELTS Life Skills คือ การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านการพูดและการฟังในระดับ A1 หรือ B1 เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานวีซ่าและการย้ายถิ่นของสหราชอาณาจักรตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • IELTS Life Skills ระดับ A1 ใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรสและครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร
 • IELTS Life Skills ระดับ B1 ใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

โดยการทดสอบ IELTS Life Skills ทั้ง 2 ระดับจะทดสอบเพียงทักษะด้านการฟังและการพูดในเชิงการรับข้อมูล การส่งข้อมูล การสื่อสารและการตอบโต้ ซึ่งเป็นการสนทนาตามหัวข้อที่กำหนดระหว่างผู้ทดสอบ 2 คนที่มีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยจะใช้เวลาทดสอบประมาณ 16 – 22 นาที และมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ

วิธีคิดคะแนน IELTS และเท่าไรถึงจะผ่าน?

การสอบ IELTS จะเป็นการวัดทั้งหมด 4 ทักษะ คะแนนก็จะอยู่ที่ 1.0-9.0 ซึ่งการสอบ IELTS จะเรียกคะแนนเป็นแบนด์ (Band) โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 แล้วนำคะแนนแต่ละพาร์ททั้งหมดมาหารรวม เป็นคะแนน Overall โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ระดับ 9

โดยเฉลี่ยแล้วคะแนนสอบ IELTS ของคนไทย (แบบ Academic) อยู่ที่ประมาณ IELTS 6.0 (ข้อมูลล่าสุดในปีพ.ศ. 2562 จากเว็บไซต์ IELTS.org) หากแยกออกเป็นแต่ละพาร์ทจะเฉลี่ยอยู่ที่ 

 • Reading 6.1
 • Listening 6.4
 • Writing 5.5
 • Speaking 5.9

ซึ่งหากใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยควรได้คะแนน IELTS 6.0 เป็นพื้นฐาน แต่ถ้าจะให้ดีควรอยู่ที่  IELTS 6.5 ขึ้นไป และระดับสูงติดอันดับโลก คือ IELTS 7.0 ขึ้นไป 

หลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการสอบแบบ IELTS Paper-Based จะใช้เวลา 13 วัน ส่วนการสอบแบบ IELTS Computer-Based จะใช้เวลา 3-5 วัน โดยทางศูนย์สอบจะทำการจัดส่งผลสอบให้ภายใน 1-2 วัน หลังประกาศผลสอบ ซึ่งผลสอบ IELTS จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ระดับและความหมายคะแนน IELTS

ระดับและความหมายคะแนน IELTS หรือที่เรียกว่า IELTS Band Score แบ่งออกเป็น 9 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้

  • IELTS Band 9: Expert user ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว ถูกต้องแม่นยำ
  • IELTS Band 8: Very good user ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว แต่จะมีความไม่ถูกต้องและความไม่เหมาะสมแค่เล็กน้อยเท่านั้น
  • IELTS Band 7: Good user ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสม และความเข้าใจผิดอยู่บ้าง แต่ก็ใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้ดีและสามารถให้เหตุผลได้อย่างละเอียด
  • IELTS Band 6: Competent user ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี อาจจะมีความไม่ถูกต้อง และความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง แต่สามารถใช้ภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้
  • IELTS Band 5: Modest user ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี เข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ อาจมีจุดผิดพลาดในระดับปานกลาง แต่ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
  • IELTS Band 4: Limited user ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐาน เข้าใจเฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
  • IELTS Band 3: Extremely limited user ถ่ายทอดและเข้าใจความหมายทั่ว ๆ ไป เฉพาะสถานการณ์ที่คุ้นเคย ส่วนการสื่อสารภาษาอังกฤษยังมีความขัดข้องบ่อยครั้ง
  • IELTS Band 2: Intermittent user รู้จักคำศัพท์ง่าย ๆ แค่บางคำ ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้ มีปัญหาในการทำความเข้าใจด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
  • IELTS Band 1: Non-user ไม่สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ใช้คำบางคำเพื่อสื่อสารได้เท่านั้น

 

วิธีการสมัครสอบ IELTS

วิธีสมัครสอบ IELTS

น้อง ๆ สามารถสมัครสอบ IELTS ผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองผ่าน British Council หรือ IDP หรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสมัครสอบให้ก็ได้ หากสมัครผ่านออนไลน์จะมีขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ British Council หรือ IDP
 • เลือกประเภทการสอบ IELTS Regular หรือ IELTS UKVI 
 • เลือกประเทศ จังหวัด และ ประเภทการสอบ
 • เลือกสถานที่สอบและวันที่สอบ
 • กรอกรายละเอียดและอัพโหลดเอกสาร
 • รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

โดยน้อง ๆ ที่สมัครสอบ IELTS จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนที่มีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบก่อนวันสอบจริงประมาณ 2-3 วัน

ค่าสอบ IELTS ราคาเท่าไหร่ ?

ค่าสอบ IELTS
 • IELTS Regular – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์) : 7,350 บาท
 • IELTS for UKVI – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์) : 7,710 บาท
 • IELTS Life Skills (A1 และ B1) – ณ ศูนย์สอบ : 5,800 บาท

สอบ IELTS ที่ไหนดี? IDP หรือ BRITISH COUNCIL

ศูนย์สอบ IDP กับ BRITISH COUNCIL ที่ไหนดีกว่ากัน?

ไม่ว่าจะสอบ IELTS ที่ IDP หรือ British Council ก็จะมีมาตรฐานการสอบที่เหมือนกัน เนื่องจากทุกรอบสอบจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันโดยส่งตรงมาจาก University of Cambridge และสามารถนำผลสอบ IELTS ไปใช้ได้ทั่วโลกเช่นเดียวกัน แต่ส่วนที่แตกต่างจะ แบ่งได้ดังนี้

 • British Council เป็นตัวแทนการจัดสอบของสหราชอาณาจักร จำเป็นต้องมีจำรหัสประจำตัวสอบ โดยจะต้องเก็บหรือถ่ายรูปสติกเกอร์ที่ระบุข้อมูลผู้สอบที่ได้รับในวันสอบเพื่อใช้สำหรับตรวจผลสอบ IELTS ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนผลสอบฉบับจริงจะถูกจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/dates-fees-locations)
 • IDP เป็นตัวแทนการจัดสอบของประเทศออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องมีรหัสประจำตัวสอบสำหรับการตรวจผลสอบ สามารถรับผลสอบฉบับจริงได้ที่สำนักงาน IDP ได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ประกาศผล และยังสามารถรับผลสอบผ่านระบบ SMS โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (https://ielts.idp.com/book)

อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ ควรเลือกสนามสอบที่สะดวกกับตนเอง ทั้งด้านการเดินทาง ความใกล้-ไกล และความพึงพอใจในหลายๆ ด้านตามความเหมาะสม

ตารางสอบ IELTS 2024

อัปเดตตารางสอบ IELTS Paper-Based 2567 2024 ทั้ง IDP และ British Council

ตารางสอบ IELTS 2024

น้อง ๆ สามารถตรวจสอบตารางสอบกับศูนย์สอบใกล้บ้านที่ IDP และ British Council อีกครั้ง สำหรับการสอบแบบ Computer ที่กรุงเทพเปิดให้สอบได้ทุกวัน

IELTS กับ Toefl อันไหนยากกว่ากัน ?

ข้อสอบ TOEFL และ IELTS จะมีเวลาทำข้อสอบ 60 นาทีเท่ากัน โดยหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 3-4 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะมี 13-14 ข้อเช่นเดียวกัน โดยข้อสอบ TOEFL มี Practical หรือเนื้อหาวิชาการมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องอ่านจาก Textbooks เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการวัดความรู้ของข้อสอบ TOEFL จึงมีเนื้อหาเฉพาะกว่าและใช้ทักษะมากกว่า IELTS 

นอกจากนี้การคิดคะแนนของ IELTS จะแบ่งเป็น 1-9 และนำมาเฉลี่ยเป็นคะแนนรวม ซึ่งแต่ละสถาบันหรือบริษัทอาจจะต้องการคะแนนขั้นต่ำของแต่ละส่วนที่ไม่เท่ากัน จึงสามารถเลือกเก็งข้อสอบและเตรียมตัวในแต่ละพาร์ทได้ ส่วนการคิดคะแนนของ TOEFL จะคิดเป็นคะแนนรวมกันเต็ม 120 คะแนน ซึ่งสามารถทำพาร์ทที่ถนัดให้คะแนนสูงเพื่อดึงสัดส่วนคะแนนรวมโดยรวมให้ออกมาดีได้ ดังนั้นทั้ง ข้อสอบ TOEFL และ IELTS มีความยากง่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล

รวมเว็บไซต์ทำข้อสอบ ielts online test ฟรี !

แจกเว็บไซต์ทำข้อสอบ IELTS ฟรี

 1. IELTS for Free ทั้งเรียน ทำเเบบฝึกหัด เเละทดสอบ IELTS ได้ฟรี มีหลากหลายหัวข้อที่คล้ายข้อสอบจริง สามารถสร้างความคุ้นเคยกับเเนวข้อสอบเเละจับเวลาทำข้อสอบได้อีกด้วย
 2. IELTS Exam สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัด IELTS ออกมาเป็นไฟล์ PDF และนำมาฝึกฝนได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต
 3. IELTS Simon ฝึกทำข้อสอบได้ทั้งหมด 4 ทักษะ แถมได้รับคำแนะนำและตัวอย่างสำหรับการทำข้อสอบอีกด้วย
 4. Take Ielts สามารถทำข้อสอบจำลองได้บนเว็บไซต์ครบทั้ง 4 พาร์ท เหมาะสำหรับคนเตรียมตัวสอบในเวลาเร่งด่วน
 5. IELTS buddy ศูนย์รวมข้อสอบ IELTS มีทั้งบทเรียนและแบบทดสอบ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ สามารถเข้าไปโหลดได้แบบฟรี ๆ

3 วิธีเตรียมสอบ IELTS

อยากพิชิต IELTS Band สูง ๆ ลองทำตาม 3 วิธีเตรียมสอบ IELTS ตามนี้เลย

 1. เพิ่มคลังคำศัพท์

ท่องคำศัพท์ยาก ๆ เอาไว้เยอะ ๆ จะช่วยให้แปลข้อสอบได้ เข้าใจว่าข้อสอบต้องการสื่ออะไร และทำให้ตอบข้อสอบได้ถูกในที่สุด โดยแนะนำให้น้อง ๆ ลองหาคำศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อย ๆ มาท่อง นอกจากนี้ทุกครั้งที่เจอคำศัพท์ใหม่ ให้จดบันทึกความหมายเอาไว้ จะช่วยให้ทบทวนคำศัพท์ได้ง่าย และจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ

 

 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 • การฟัง ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฟังข่าว แล้วฝึกจับใจความสำคัญ ฝึกจดโน้ต
 • การพูด ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา หาเพื่อนฝึกพูดในชีวิตประจำวัน หรือฝึกพูดคนเดียวหน้ากระจก
 • การอ่าน ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ บทความ แล้วฝึกจับใจความสำคัญ ฝึกวิเคราะห์เนื้อหา
 • การเขียน ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนเรียงความ เขียนจดหมาย เป็นต้น

 

 1. ฝึกทำข้อสอบ

การฝึกทำข้อสอบจะทำให้น้อง ๆ ได้ประเมินความสามารถของตัวเองว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อนตรงไหนบ้าง เพื่อที่จะได้แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ พี่แนะนำให้จับเวลาตอนทำข้อสอบด้วยนะ จะได้รู้ว่า เราทำได้ทันเวลาไหม เวลาลงสนามจริงจะได้บริหารเวลาให้ดีกว่าเดิมค่ะ

เรียน IELTS ก่อนสอบดีไหม และเรียน IELTS ที่ไหนดี ?

แน่นอนว่าการเตรียมพร้อมอย่างดีก่อนสอบ IELTS มีโอกาสที่จะสอบได้คะแนนดี ๆ สูงกว่าการไม่เรียนหรือไม่ได้เตรียมตัวก่อนสอบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงและไม่มีเทคนิคที่ดี ซึ่งการเรียนหรือติวก่อนไปสอบ IELTS จะช่วยเสริมความรู้ในส่วนที่น้อง ๆ บกพร่องไป โดยไม่ต้องเสียเวลาสอบหลายต่อหลายครั้ง แถมยังประหยัดทั้งเงินและเวลาอีกด้วย

หากน้อง ๆ กำลังวางแผนสอบ IELTS แต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนดี เพื่อให้การสอบครั้งนี้ได้คะแนนดีอย่างที่หวัง สามารถมาเตรียมความพร้อมกับ The Advisor Academy หนึ่งในสถาบันเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ (Test Preparation Center) ชั้นนำในประเทศไทยที่มีหลักสูตรติว IELTS ทั้งการปูพื้นฐานและตะลุยโจทย์แบบเจาะลึก เลือกลงเรียนได้ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม โดยครอบคลุมทักษะทั้ง 4 พาร์ทอย่างละเอียด

ในคอร์สติว IELTS ของ The Advisor Academy จะมีการประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการสอบ IELTS ของน้อง ๆ ทั้งก่อนและหลังเรียน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและเสริมสกิลภาษาอังกฤษของน้อง ๆ อย่างตรงจุด มีบริการตรวจ Essay ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนตนเองได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ลงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบ IELTS ของจริง

หากน้อง ๆ สนใจคอร์สติวสอบ IELTS ของ The Advisor Academy สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://theadvisoracademy.com/ielts/

นักเรียนที่ The Advisor Academy