Update! ตารางสอบ Digital SAT ครึ่งปีหลังของ 2023

Update! ตารางสอบ Digital SAT ครึ่งปีหลังของ 2023

Update! ตารางสอบ Digital SAT ครึ่งปีหลังของ 2023 อัปเดตตารางสอบ วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงแก้ไข และยกเลิกการสอบ Digital SAT ครึ่งปีหลังของ 2023 ให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อม และเลือกวันลงทะเบียนได้ล่วงหน้าค่ะ โดยในรอบครึ่งปีหลังนี้จะมีการจัดสอบทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ดังนี้ค่ะ วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงแก้ไข และยกเลิกการสอบ Digital SAT วันสอบ Digital SAT 11 สิงหาคม 2023 26 สิงหาคม 2023 22 กันยายน 2023 7 ตุลาคม 2023 20 ตุลาคม 2023 4 พฤศจิกายน 2023 17 พฤศจิกายน 2023 2 ธันวาคม 2023 น้อง …

Update! ตารางสอบ Digital SAT ครึ่งปีหลังของ 2023 Read More »