BASCII CU vs BSI TU ใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง ต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

BASCII CU vs BSI TU ใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง ต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

เทรนด์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ล้วนต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ สถาบันการสอนชั้นนำจึงได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ล่าสุดอย่างหลักสูตร BASCII CU และ BSI TU เพื่อรองรับความต้องการสายงานอาชีพในยุคอนาคต

ถ้าน้อง ๆ อยากรู้ว่า BASCII CU และ BSI TU คืออะไร? ต่างกันยังไง? พี่ The Advisor หาคำตอบมาให้แล้วในบทความนี้ค่ะ

 

หลักสูตร BASCII CU เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร BASCII CU เรียนอะไรบ้าง


BASCII CU
หรือ Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (International Program) เป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ การเรียนจะมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา ทั้งนี้ก็เพื่อค้นคว้าสิ่งใหม่ นำมาพัฒนา และต่อยอด 

 

ภาควิชาที่น่าสนใจของ BASCII CU

สำหรับหลักสูตรของ BASCII CU จะประกอบไปด้วย 4 สาขาภาควิชาให้ได้เลือกเรียน ได้แก่ 

  1. กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing) 
  2. กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)
  3. กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
  4. กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

 

BASCII CU ต้องใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง?

อยากเรียน BASCII CU น้อง ๆ ต้องมีคะแนน

 

คะแนนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้;

– TOEFL  >  80

– IELTS  > 6.5

– SAT (Evidence Based- Reading and Writing) > 500

– ACT (English and Reading) > 37

– CU-TEP > 100

 

คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้;

– SAT (Math) > 640

– ACT (Math) > 27 

– CU – AAT  (Math) > 620รวมทั้งวุฒิการศึกษา ม.6 พร้อมรวบรวมประวัติผลงานประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ และขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ค่ะ

 

เรียน BASCII CU ต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

หลักสูตร BASCII CU เรียนทั้งหมด 4 ปี ค่าเทอมจะอยู่ที่ 221,000 บาท / เทอม ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละปีค่าเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง พี่แนะนำให้น้อง ๆ สามารถสอบถามทางคณะเพื่อความชัวร์ได้ค่ะ

 

หลักสูตร BSI TU คืออะไร

 

หลักสูตร BSI TU คืออะไร

 

BSI TU หรือ Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการบริการระดับสากล สามารถนำไปปรับใช้ได้กับอุตสาหกรรมการบริการทุกรูปแบบ

 

ภาควิชาที่น่าสนใจของ BSI TU

หลักสูตร BSI TU ปริญญาตรีและปริญญาโท มีหลายภาควิชาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น;

  • หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (ปริญญาตรี)
  • หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (ปริญญาตรี)
  • หลักสูตรการบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ปริญญาโท)
  • หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (ปริญญาโท) 
  • หลักสูตรออนไลน์ การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (ปริญญาโท)

 

BSI TU ต้องใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง?

ด้วยความที่ BSI TU เป็นหลักสูตรนานาชาติ น้อง ๆ ต้องมีคะแนน;

คะแนนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้;

– TOEFL > 61

– IELTS > 6.0

– TU-GET > 500

 

รวมถึงวุฒิการศึกษา ม.6 ที่มี GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.85 ด้วยนะ

 

เรียน BSI TU ต้องจ่ายค่าเทอมราคาเท่าไหร่?

หลักสูตร BSI TU เรียนทั้งหมด 4 ปี ค่าเทอมจะอยู่ที่ 100,000 บาท / ปี โดยประมาณ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ว่าในละปี ค่าเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง น้อง ๆ สามารถสอบถามทางคณะโดยตรงได้ค่า

 

ความแตกต่างระหว่าง BASCII CU และ BSI TU 

BASCII CU และ BSI TU ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่ชื่นชอบ Innovation สนใจการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เหมือนกันทั้งสองหลักสูตร แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่เนื้อหาที่เรียน ถ้าน้อง ๆ อยากเรียนเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 อยากเรียนรู้การเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักลงทุน หรือผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล จะเหมาะกับหลักสูตร BASCII CU แต่ถ้าอยากเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเชิงบริการภายใต้ความแตกต่างของวัฒนธรรม เน้นการบริการระดับสากล พี่แนะนำเป็นหลักสูตร BSI TU จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะ

 

สรุปบทความ

 

อาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย หรือการบริการต่าง ๆ กำลังมาแรงสุด ๆ บริษัทชั้นนำต่างก็ต้องการผู้ที่มีทักษะด้านนี้ จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมพอมีหลักสูตรที่รองรับสายงานประเภทนี้อย่าง BASCII CU และ BSI TU ออกมา เด็ก ๆ เลยให้ความสนใจ และเกิดการแข่งขันที่สูงตามมา 

น้อง ๆ คนไหนอยากเรียน BASCII CU และ BSI TU อย่าเพิ่งกังวลใจไปค่ะ เมื่อรู้แล้วว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง พี่แนะนำให้เริ่มติวตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจ สามารถมาติวสอบ IELTS และตะลุยข้อสอบไปกับ The Advisor Academy สถาบันติวสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยมืออาชีพได้ตั้งแต่วันนี้ เตรียมตัวเร็ว มีชัยไปกว่าครึ่ง!