Duolingo และ IELTS ต่างกันยังไง สอบแบบไหนดีกว่า

Duolingo และ IELTS ต่างกันยังไง สอบแบบไหนดีกว่า

Duolingo เป็น Platform การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ถือว่าได้รับความนิยมมาก เพราะจุดเด่นของการ สอบ Duolingo คือความสนุกสนานที่ทำให้น้อง ๆ รู้สึกเพลิดเพลินเหมือนกับเล่นเกมอยู่ และเนื้อหาการเรียนบน Duolingo มีหลายรูปแบบแบบ ซึ่งรวมถึงการทำแบบทดสอบ, การพูด, การฟัง, และการอ่านด้วย 

แล้วสอบ Duolingo ยากไหม ? มีลักษณะการสอบอย่างไร ? Duolingo และ IELTS ต่างกันยังไง สอบแบบไหนดีกว่า ? ทุกข้อสงสัย ใน Blog นี้ พี่ ๆ ได้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 

สอบ Duolingo คืออะไร

การสอบ Duolingo  หรือ duolingo english test เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้สำหรับยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเหมือนกับการสอบ IELTS ค่ะ แต่จะต่างกันที่การสอบ Duolingo จะเป็นการสอบผ่าน Platform ระบบออนไลน์ ข้อดี คือน้อง ๆ สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

สอบ Duolingo คืออะไร

ลักษณะการสอบของ Duolingo 

การสอบ Duolingo น้อง ๆ สามารถสอบจากที่บ้านได้เลย ใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมง จะเข้าไปสอบตอนไหนก็ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบสอบ Duolingo จะเป็นการเปลี่ยนข้อสอบอัตโนมัติค่ะ จะปรับตามความสามารถของผู้สอบ หรือที่เรียกว่า Adaptive Test  

ซึ่งในการตอบคำถามแต่ละข้อจะมีผลต่อความยาก/ง่าย ในข้อถัดไปด้วย เช่น ถ้าน้อง ๆ ทำข้อสอบถูกเยอะ ในข้อถัดไปก็จะมีความยากขึ้น แต่ถ้าน้อง ๆ ตอบผิดเยอะ ข้อถัดไปก็จะปรับระดับความยากลดลง

สอบ IELTS คืออะไร

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) จะเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ 

สอบ IELTS คืออะไร

การสอบ IELTS จะสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบได้ทั้งแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเหมือนกับการสอบ Duolingo เลยค่ะ

ลักษณะการสอบของ IELTS

ข้อสอบ IELTS จะมีมาตรฐานกลาง ระดับความยากเท่ากัน ชุดข้อสอบถูกสุ่มจากคลังข้อสอบ สำหรับคะแนนสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ และแบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ค่ะ

 • การฟัง (Listening) จะใช้เวลา 30 นาที 
 • การอ่าน (Reading) จะใช้เวลา 60 นาที
 • การเขียน (Writing) จะใช้เวลา 60 นาที
 • การพูด (Speaking) จะใช้เวลา 11 -14 นาที

ความแตกต่างระหว่าง Duolingo และ IELTS 

การสอบ Duolingo 

 • การสอบ Duolingo เป็นการสอบผ่าน Platform ระบบออนไลน์ สอบตอนไหนก็ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมง 
 • สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้จากที่บ้าน มีรอบสอบทุกวัน ราคาไม่แพง รู้ผลสอบภายใน 2 วัน
 • ข้อสอบ Duolingo จะเป็นระบบการเปลี่ยนข้อสอบอัตโนมัติ ปรับตามความสามารถของผู้สอบ

 

การสอบของ IELTS

 • การสอบ IELTS จะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดทั่วโลก โดยข้อสอบและโจทย์ต่าง ๆ ก็จะสุ่มมาจากคลังข้อสอบกลาง
 • น้อง ๆ จะต้องสอบวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันโดยไม่มีเวลาหยุดพักในระหว่างสอบ 
 • ส่วนการสอบพูด น้อง ๆ สามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่าย หรือจะสอบในวันอาทิตย์และจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้
 • ผลสอบของการสอบแบบกระดาษจะออกภายใน 13 วัน ส่วนผลสอบของการสอบแบบคอมพิวเตอร์จะออกภายใน 3-5 วัน โดยจัดส่งภายในประเทศแบบ EMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลสอบ Duolingo ใช้แทน IELTS ได้มั้ย 

น้อง ๆ สามารถใช้ผลสอบ Duolingo  แทน IELTS ได้เลยค่ะ เพราะข้อสอบ Duolingo  จะสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐานเดียวกันกับของ IELTS จึงเป็นที่ยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร เนื่องจากช่วง COVID-19 นักศึกษาไม่สามารถสอบ IELTS ได้ ข้อสอบ Duolingo จึงกลายเป็นที่นิยม ได้รับการยอมรับในระดับสากล

สรุป

การสอบ สอบ Duolingo  เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นการสอบผ่าน Platform ระบบออนไลน์ ข้อดี คือน้อง ๆ สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น และสามารถใช้แทน IELTS ได้เลย

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจติวสอบ IELTS ให้เข้มข้นมากขึ้น สามารถมาเตรียมความพร้อมกับ The Advisor Academy หนึ่งในสถาบันเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ (Test Preparation Center) ชั้นนำในประเทศไทยที่มีหลักสูตรติว IELTS ทั้งการปูพื้นฐานและตะลุยโจทย์แบบเจาะลึก ตรงจุด มีบริการตรวจ Essay ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนตนเองได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ลงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบ IELTS ของจริงค่ะ