เปรียบเทียบระหว่าง BJM TU และ Commarts CU เลือกที่ไหนดีกว่า

เปรียบเทียบระหว่าง BJM TU และ Commarts CU เลือกที่ไหนดีกว่า

ถ้าพูดถึงคณะที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน เชื่อว่าต้องมีคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์อย่างแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นคณะยอดนิยมสำหรับน้อง ๆ ชื่นชอบและสนใจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเลยก็ว่าได้ แต่ระหว่าง BJM TU และ Commarts CU เลือกที่ไหนดีกว่า ? คณะ BJM TU คืออะไร ? Commarts CU คือ อะไร ? แล้วหลักสูตรของสองคณะนี้จากทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์มันมีความต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร ในบทความนี้พี่ ๆ จะมาแชร์ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันค่ะ ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

คณะ BJM TU  คืออะไร

คณะ BJM TU คือ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่น้อง ๆ หลายคนเรียกว่าคณะวารสารอินเตอร์ หรือ BJM นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นคณะวารสารศาสตร์แห่งแรกของไทย

คณะ BJM TU คืออะไร

ในส่วนของการเรียนการสอนของ BJM TU คือจะเน้นเรียนครอบคลุม ลงมือปฏิบัติจริง ๆ ไม่มีการเลือกสาขาเฉพาะเจาะจง โดยน้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับสื่อในทุก ๆ ด้านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การเขียนข่าว สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดไปจนถึงการบริหารการสื่อสาร

คณะ Commarts CU คืออะไร ?

คณะ Commarts CU คืออะไร ?

Commarts CU คือ คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นคณะนิเทศศาสตร์ยอดนิยมของน้อง ๆ หลายคนเลยทีเดียวค่ะ

ในส่วนของการเรียนการสอนของคณะ Commarts CU คือ จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารการตลาดของสื่อ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปได้ พูดง่าย ๆ คือ นิเทศ+บริหารนั่นเองค่ะ เน้นการทำงานในระดับสากลที่ครอบคลุมกว่า โดยจะนำศาสตร์เรื่องการจัดการ การบริหาร มารวมเข้ากับศาสตร์ด้านการสื่อสาร 

ความแตกต่างระหว่างคณะ BJM TU และ Commarts CU

น้อง ๆ คนไหนที่ยังสงสัยว่าความแตกต่างระหว่างคณะ BJM TU และ Commarts CU นั้นมีอะไรบ้าง แล้วมีการเรียนการสอนที่เหมือนกันบ้างไหม ? ไม่ต้องห่วงค่ะ พี่ ๆ ได้รวบรวมทั้งความแตกต่างและความเหมือน กันมาให้เรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลย 

ภาควิชาไหนบ้างที่เหมือนกัน

คณะ BJM TU (ธรรมศาสตร์) และ คณะ Commarts CU (จุฬา) จะมีเนื้อหาและวิชาพื้นฐานในช่วงปีแรกที่เหมือนกันค่ะ โดยหลัก ๆ จะเน้นเรียนเกี่ยวกับสื่อและการใช้เครื่องมือสื่อสารในสื่อทุกแขนง เช่น

 • วิชาความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร วิชานี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของสื่อ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • วิชาการเขียนข่าวเบื้องต้น วิชานี้น้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะการจับประเด็นสำคัญมาวิเคราะห์และเขียนข่าวยังไงให้น่าสนได้ ทั้งการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนข่าวตามหลักการที่ถูกต้อง
 • วิชาแนวคิดทฤษฎีสื่อใหม่ หรือ Mass Media เป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับสื่อใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์เครื่องมือการสื่อสารของสื่อใหม่ที่นิยมใช้ เช่น Digital Media ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้รับสาร
 • วิชา Effective Speaking วิชานี้น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะและกลวิธีในการสื่อสารอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • วิชา Marketing Communication วิชานี้จะเน้นสอนการสื่อสารเชิงการตลาดเพื่อธุรกิจสื่อ

รายละเอียดวิชาที่แตกต่างกัน

 • การเรียนการสอนของ BJM TU คือจะเน้นสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง ๆ ทั้งจากการใช้เครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อจะได้เข้าใจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การเขียนข่าว สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์

  วิชาที่จะได้เรียนเฉพาะของ BJM เช่น Investigative Journalism, Intro to Journalism, Current Affairs, และ Seminar in Journalism and Social Change หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้น
 • การเรียนการสอนของคณะ Commarts CU คือ เน้นการเรียนบริหารและการจัดการสื่อ เพื่อจะได้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยจะนำศาสตร์เรื่องการจัดการ การบริหาร มารวมเข้ากับศาสตร์ด้านการสื่อสาร ถือว่าเป็นคณะที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยากจะเน้นเรียนด้านการบริหารและการตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจสื่อแต่ยังคงอาศัยความคิดสร้างสรรค์ค่ะ


  วิชาที่จะได้เรียนเฉพาะของ commarts cu เช่น Literacy Studies for Communicating Arts, Relationship Management, Principles of Performing Arts Practice and Management

เกณฑ์การยื่นคะแนนสอบ

สำหรับเกณฑ์การยื่นคะแนนของ BJM TU และ Commarts CU จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้ค่ะ

เกณฑ์การยื่นคะแนน BJM TU

1. English Proficiency test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL 61 
 • IELTS 6 
 • TU-GET 500
 • SAT 450

   

2. ข้อสอบข้อเขียน Essay ที่เป็นการคิดวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสื่อในปัจจุบัน

3.  Interview

เกณฑ์การยื่นคะแนน Commarts CU

1. English Proficiency test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • IELTS 6.5 
 • TOEFL 90
 • CUTEP 88 
 • Sat Verbal 500 
 • ACT (English+ Reading ) 37

2. Math Proficiency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • Sat Math 600 
 • CUAAT MATH 580 
 • ACT 25

สรุป

อ่านมาถึงตรงนี้น้อง ๆ หลายคนคงได้จะความรู้เกี่ยวกับ Commarts และ BJM กันไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมคะ แต่ถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนอะไรดี หรือต้องการติวสอบ IELTS ให้เข้มข้นมากขึ้น สามารถมาเตรียมความพร้อมกับ The Advisor Academy หนึ่งในสถาบันเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ (Test Preparation Center) ชั้นนำในประเทศไทยที่มีหลักสูตรติว IELTS ทั้งการปูพื้นฐานและตะลุยโจทย์แบบเจาะลึก ตรงจุด มีบริการตรวจ Essay ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเราจะมีคอร์สเรียนทุกระดับ เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญของข้อสอบนั้น ๆ รวมถึงยังมีพี่ ๆ ทีมงานดูแลให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการสอบรวมถึงช่วยวางแผนการเรียนต่อให้น้อง ๆ ฟรีอีกด้วยค่ะ ถ้าหากสนใจสมัครเรียนสามารถแอดไลน์สถาบันมาได้เลยนะคะ