สอบ SAT

รีบสอบ SAT ในปี 2022! ก่อนข้อสอบเป็น SAT Digital

การสอบ SAT คืออะไร ?             SAT คือการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ใช้หลักสูตรของประเทศอเมริกา โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า College Board จะเน้นทดสอบความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ข้อสอบ SAT จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 1,600 คะแนน โดยมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็จะมีเกณฑ์คะแนน SAT ขั้นต่ำ สำหรับเข้าศึกษาต่อที่แตกต่างกัน ทำไมถึงต้องรีบสอบ SAT ในปี 2022?           College Board ได้ออกมาแจ้งข่าวการสอบ SAT ว่า  ข้อสอบ SAT จะเปลี่ยนไปเป็น “Digital SAT” ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบยกชุดเลยก็ว่าได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ เปลี่ยนไปสอบแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการสอบ ประเภทของคำถาม เกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาการออกผลสอบ …

รีบสอบ SAT ในปี 2022! ก่อนข้อสอบเป็น SAT Digital Read More »