6 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนมหาลัยอินเตอร์

6 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนมหาลัยอินเตอร์

6 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนมหาลัยอินเตอร์?! เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันน้องๆ นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น ในทุก ๆ สายการเรียนทั้งสายแพทย์ สายศิลปะ สายภาษา หรือสายธุรกิจ ไม่ว่าจะทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนก็ตาม หากน้องเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความลังเลว่าจะเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติดีหรือไม่ พี่เลยนำ 6 เหตุผลมาแบ่งปันสำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้น้อง ๆ ค่ะ 1. ได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลา: ตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์น้อง ๆ จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนดในเกณฑ์คะแนน (Requirement) รวมไปจนถึงการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น น้องๆ จะได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลานั่นเองค่ะ 2. คุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับ: มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มักมีคุณภาพการศึกษาที่สูงและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในสาขางานที่เกี่ยวข้อง มีทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในสาขางานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการแนะนำและเสริมสร้างความรู้ที่ดี 3. โอกาสในการฝึกงานที่กว้างขวาง: มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มักมีความสัมพันธ์กับองค์กรและภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างการทำ MOU ในเรื่องของการตอบรับให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรดัง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานและทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดีอีกด้วยค่ะ 4. หลักสูตรหลากหลายและอัปเดต: มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์มีความหลากหลายของหลักสูตรที่น่าสนใจ ตั้งแต่สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี …

6 เหตุผลทำไมถึงควรเรียนมหาลัยอินเตอร์ Read More »