ChPE CU

ChPE CU เรียนอะไร จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

ทำความรู้จัก ChPE จุฬาฯ เรียนอะไร จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง? เปิดตัวกันมาสักพักแล้วนะคะ กับโปรแกรมอินเตอร์ใหม่ของวิศวะ จุฬาฯ หรือเรียกชื่อย่อได้ว่า ChPE น้อง ๆ หลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ห้ามพลาดเลยค่ะ เพราะว่าวันนี้พี่จะมาเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ให้อ่านกันว่าโปรแกรมนี้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ต้องใช้ผลสอบอะไรยื่น ค่าเทอมเท่าไหร่ และจบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง! ถ้าพร้อมแล้วเลื่อนลงไปอ่านได้เล้ยย ChPE จุฬาฯ คืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? Chemical and Process Engineering (ChPE) เป็นหลักสูตรที่อยู่ในการดูแลของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแยกจากออกมาจากคณะวิศวกรรม (ISE) อีกทีนึงนะคะ ระยะเวลาการเรียนของ ChPE คือ 4 ปีค่ะ โดยการเรียนการสอนน้อง ๆ จะได้เรียนเหมือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไปเลยค่ะ แต่โปรแกรมนี้จะพิเศษตรงหลักสูตร ที่เน้นไปที่กระบวนการทางชีวภาพ การนำของเหลือจากธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้แล้วและสารตั้งต้นจากธรรมชาติ (Economy BCG) และการใช้พลังงานหมุนเวียน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ใช้พลังงานให้น้อยที่สุด (Sustainable Energy) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เค้าออกมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมวิศวเคมีในระดับสากลเลยค่ะ ที่พิเศษสุดๆ …

ChPE CU เรียนอะไร จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง? Read More »