รวมเกณฑ์คะแนน ม.ศิลปากร อินเตอร์ 2023

SWUIC Admission เกณฑ์คะแนน มศว อินเตอร์ 2023

รวมเกณฑ์คะแนน มศว อินเตอร์ 2023 สวัสดีน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ พี่เชื่อว่าใกล้ถึงช่วงยื่น Admission แบบนี้ น้อง ๆ คงกำลังศึกษาเกณฑ์คะแนนของคณะในฝันที่น้อง ๆ อยากเข้าศึกษาต่อกันใช่มั้ยล่ะคะ วันนี้พี่เลยรวบรวมเกณฑ์คะแนนทุกคณะอินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒมาฝากน้อง ๆ ค่ะ นอกจากเกณฑ์คะแนนแล้วก็ยังมีข้อมูลในส่วนของจำนวนที่เปิดรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมไปถึงค่าเล่าเรียนรายเทอมด้วยนะ คณะที่น้อง ๆ อยากเข้าเรียนต่อต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และมีเกณฑ์ขั้นต่ำเท่าไหร่ มาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่า จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้กำหนดให้มีการยื่น GPAX และแม้ว่าจะไม่ได้มีการกำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำของ GED แต่ว่าในส่วนคะแนนขั้นต่ำรายวิชาของ GED นั้นน้อง ๆ จะต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนค่ะ จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะมี 4 คณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้ …

SWUIC Admission เกณฑ์คะแนน มศว อินเตอร์ 2023 Read More »