แจก 100 คำศัพท์ IELTS แยกหมวด พบบ่อยที่สุด

คำศัพท์ IELTS

คำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการสอบ IELTS ถ้าน้อง ๆ รู้คำศัพท์ IELTS มากเท่าใด น้อง ๆ ก็สามารถทำข้อสอบได้รวดเร็วและได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น ในบทความนี้พี่ ๆ The Advisor เลยรวบรวมคำศัพท์ IELTS (IELTS Vocabulary) ที่ออกสอบบ่อยมาฝาก โดยแยกเป็นหมวด ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ท่องจำได้ง่ายขึ้น บอกเลยว่าจุใจแน่นอน

คำศัพท์ IELTS (IELTS Vocabulary) แยกแต่ละหมวด

คำศัพท์ IELTS ที่พี่รวบรวมมาจะมีหมวดไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมกัน

คำศัพท์ IELTS หมวด Culture (วัฒนธรรม)

 • Belief ความเชื่อ
 • Culture วัฒนธรรม
 • Cultural Heritage มรดกทางวัฒนธรรม
 • Cultural Norms สิ่งที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป
 • Ethics จริยธรรม
 • Heritage มรดก สิ่งที่สืบทอดกันมา
 • Values คุณค่า มูลค่า
 • Parades ขบวนพาเหรด
 • Public duty หน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่
 • Rituals พิธีกรรม
 • Mythology, Myth เทวตำนาน, ตำนาน, นิทานปรัมปรา
 • Subculture วัฒนธรรมย่อย
 • Globalisation โลกาภิวัตน์
 • Fine art วิจิตรศิลป์ 
 • Migrant Worker แรงงานต่างด้าว

คำศัพท์ IELTS หมวด Health (สุขภาพ)

 • Binge Drinking การดื่มสุราอย่างหนักภายในช่วงเวลาอันสั้น
 • ​Balanced Diet การรับประทานอาหารอย่างสมดุล
 • Strain ความเครียดหรือทำงานหนัก ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 • Diagnose วินิจฉัย
 • Underlying Health Issues โรคประจำตัว
 • Mental Health สุขภาพจิต
 • Prevent ป้องกัน
 • Obesity โรคอ้วน
 • Rapid Weight Gain การเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว
 • Nutrients สารอาหาร
 • Contaminated ปนเปื้อน
 • Isolation การแยกตัว
 • Quarantine การกักตัว
 • Processed food อาหารแปรรูป
 • Running a temperature มีไข้

IELTS vocabulary

คำศัพท์ IELTS หมวด Environment (สิ่งแวดล้อม)

 • Acid Rain ฝนกรด
 • Climate ภูมิอากาศ
 • Conservation การอนุรักษ์
 • Energy พลังงาน
 • Extinct สูญพันธุ์
 • Ecosystem ระบบนิเวศ
 • Pollution มลภาวะ
 • Habitat แหล่งที่อยู่
 • Deforestation การตัดไม้ทำลายป่า
 • Global Warming ภาวะโลกร้อน
 • Radiation รังสี การแผ่รังสี
 • Sustainable ยั่งยืน อยู่ได้นาน 
 • Nuclear Fallout ผลกระทบของการแพร่กระจายรังสีนิวเคลียร์
 • Waste ของเสีย
 • Drought ภัยแล้ง

คำศัพท์ IELTS หมวด Education (การศึกษา)

 • Academic Achievement ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • Elective Subject วิชาเลือก
 • Study Skills ทักษะการเรียน
 • Syllabus หลักสูตร
 • Flying Colors ความสำเร็จสูง คะแนนสูง
 • Data-gathering การรวบรวมข้อมูล
 • Distance learning การศึกษาทางไกล
 • Pass/fail the exam ผ่าน/ไม่ผ่านการสอบ
 • Drop out of school ออกจากโรงเรียน
 • Learning Materials สื่อการเรียนรู้
 • Group Work การทำงานแบบกลุ่ม
 • Curriculum หลักสูตร
 • Autonomous Learning การเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเอง
 • Mixed school สหศึกษา
 • Seperate schools โรงเรียนชาย/หญิงล้วน

คำศัพท์ IELTS หมวด Business (ธุรกิจ)

 • Colleague เพื่อนร่วมงาน
 • Convene รวมกัน ชุมนุมกัน ประชุม
 • Outsource การจ้างพนักงานภายนอกแบบชั่วคราว
 • Budget งบประมาณ
 • Frugal ประหยัด
 • Facilitate ทำให้ง่ายขึ้น อำนวยความสะดวก
 • Niche Market ตลาดเล็ก ๆ เฉพาะกลุ่ม
 • Emerging Markets ตลาดเกิดใหม่ 
 • Expand ขยาย
 • Launch ประกาศ เริ่มปฏิบัติการ เปิดตัว
 • Disruption การหยุดชะงัก
 • Exorbitant สูงเกินไป เช่น ตั้งราคาสูงเกินไป
 • Qualification คุณสมบัติ
 • To go bust ล้มละลาย (ไม่เป็นทางการ)
 • Cash flow กระแสเงินสด

คำศัพท์ IELTS หมวด Advertisement (โฆษณา)

 • Billboards โฆษณาขนาดใหญ่
 • Brand Awareness การรับรู้ของแบรนด์ 
 • TV Commercials โฆษณาในทีวี
 • Radio Advertising โฆษณาทางวิทยุ 
 • Email Advertising การโฆษณาผ่านทางอีเมล

คำศัพท์ IELTS หมวด Travel (การท่องเที่ยว)

 • Air Travel การเดินทางโดยเครื่องบิน
 • Boardขึ้นรถ ขึ้นรถไฟ
 • Travel abroad การเดินทางไปต่างประเทศ
 • Out of season นอกฤดูกาล
 • Tourist attraction แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
 • Means of transport วิธีการขนส่ง
 • Visa Regulations กฎข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่า
 • Traffic congestion การจราจรคับคั่ง
 • Holiday Destination จุดมุ่งหมายที่จะไปเที่ยว
 • Make advance reservations จองล่วงหน้า

คำศัพท์ IELTS หมวด Sport (กีฬา)

 • Athlete นักกีฬา
 • Champions ผู้ชนะเลิศ
 • Competitive ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
 • Participation การเข้าร่วม, ความร่วมมือ
 • Runner-up ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
 • Referee ผู้ตัดสิน
 • Goal เป้าหมาย
 • Victory ชัยชนะ
 • Pastime งานอดิเรก สิ่งที่ทำฆ่าเวลา
 • Coach ผู้ฝึกสอน

เทคนิคการจำคำศัพท์ IELTS

ท่องศัพท์ IELTS

 • ลองนำคำศัพท์ IELTS ไปแต่งประโยค จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจบริบทของคำมากขึ้น
 • จำคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน (Synonym) หรือคำที่มีความหมายตรงข้าม (Antonym)
 • นอกจากท่องจำแล้ว ให้ลองอ่านออกเสียงตาม และจดคำศัพท์ลงในสมุดจะช่วยให้จำได้มากขึ้น
 • เขียนคำศัพท์ใส่โพสต์อิท แล้วแปะตามจุดต่าง ๆ ที่มองเห็นประจำ จะทำให้คุ้นเคยกับคำนั้น ๆ มากขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 100 คำศัพท์ IELTS ที่พี่รวบรวมมามาฝาก รับรองว่าน้อง ๆ จะต้องเจอคำเหล่านี้ในข้อสอบอย่างแน่นอน ดังนั้นใครที่กำลังติว IELTS อยู่ อย่าลืมลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ไว้ท่องจำนะคะ ยิ่งท่องเยอะเท่าไร IELTS Band 7++ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ