A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง พร้อมอัพเดทการสอบปี 2024

A Level
เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ใครอยากไปเรียนต่อสหราชอาณาจักรฟังทางนี้! วันนี้พี่ ๆ The Advisor จะพาไปรู้จักกับ A-Level หลักสูตรสำคัญที่ต้องใช้ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยระดับ Top ของ UK อ่านมาถึงตรงนี้น้อง ๆ คนไหนสงสัยว่า A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง สอบที่ไหน ไม่ต้องกังวล มาทำความรู้จักไปพร้อมกันในบทความนี้เลยค่ะ

A-Level คืออะไร?

A-Level มาจากชื่อเต็มว่า The General Certificate of Education Advanced Level Certificate เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลายของสหราชอาณาจักร ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี เมื่อเรียนและสอบแล้ว จะได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 ของประเทศไทย ซึ่งผลสอบ A-Level จะใช้สมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักสูตรอินเตอร์มหาวิทยาลัยในไทยอีกด้วย

การเรียนหลักสูตร A-Level

การเรียนหลักสูตร A-Level

การเรียนหลักสูตร A-Level จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • AS Level (Advanced Subsidiary Level) คือ การเรียนในช่วง Year 12 ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี จะได้คะแนนเป็นเกรด A-E โดยเกรดที่ได้ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด แต่เป็นการสอบผ่านเพียงระดับ AS Level เท่านั้น น้อง ๆ ต้องเรียนในระดับ A2 Level ต่อ เพื่อให้ครบหลักสูตร
 • A2 Level คือ การเรียนในช่วง Year 13 จะได้คะแนนเป็นเกรด A*-E เมื่อเรียนจบทั้ง AS และ A2 Level ถึงจะถือว่าเรียน A-Level ครบหลักสูตร

สอบ A-Level กับ AS Level ต่างกันยังไง?

การสอบ A-Level จะเป็นการเรียนในช่วง Year 13 ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกเฉพาะวิชาที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพียง 3-4 วิชาเท่านั้น และเนื้อหาที่ออกสอบจะมีความยากกว่า AS Level

ส่วน AS Level จะเป็นในช่วง Year 12 ค่ะ (เทียบเท่า ม.5) ส่วนใหญ่ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนเลือกสอบประมาณ 4 วิชา ถ้าสอบผ่านในแต่ละวิชาน้อง ๆ จะได้วิชาละ 1 เครดิต และการสอบผ่านระดับ AS Levels จะถือว่าจบแค่ครึ่งหนึ่งของหลักสูตร GCE A-Level เท่านั้น

A-LEVEL มีกี่ระดับ

A-Level มีวิชาอะไรบ้าง?

A-Level มีทั้งหมด 66 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 วิชา เช่นเดียวกับการสอบ IGCSE ได้แก่

 • กลุ่มวิชาภาษา (Language) เช่น Chinese, German, French
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science) เช่น Economics, Geography
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เช่น Biology, Chemistry, Physics
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics และ Mathematics – Further
 • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) เช่น Accounting, Business

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนกันเพียง 3-4 วิชาที่ตรงกับ Requirement ของคณะที่ต้องการเข้าในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่มักต้องการผลสอบ 3 วิชาเป็นอย่างน้อย ควบคู่กับ IGCSE ค่ะ ดังนั้นพี่แนะนำให้น้อง ๆ ตรวจสอบก่อนนะคะว่าสาขาและมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าศึกษาต่อกำหนดผลสอบ A-Level วิชาใดบ้าง

การคิดคะแนนของ A-Level

 1. เมื่อน้อง ๆ ทำข้อสอบเสร็จ ข้อสอบบางส่วนจะถูกส่งไปตรวจโดย Examiner จาก Cambridge เพื่อให้ได้มาตรฐานการตรวจข้อสอบในปีนั้น ๆ 
 2. หลังจากนั้น ทีม Examiner ก็จะตรวจข้อสอบทั้งหมดเพื่อให้ได้คะแนนดิบ (Raw Score) ของผู้สอบออกมา
 3. ทีม Examiner นำคะแนนดิบที่ได้ทั้งหมดมากำหนด Grade Boundaries หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ ซึ่งตรงนี้นี่แหละที่ทำให้แต่ละปีมีคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกรดแตกต่างกันค่ะ โดย Grade Boundaries ที่ได้ก็มาจากความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบทั้งหมดในรอบนั้นด้วย
 4. ทีม Examiner นำคะแนนดิบมาเทียบกับ Grade Boundaries แล้วออกมาเป็นเกรดในที่สุด

เกรดของ A-Level

เกรดของ A-Level มี 6 ระดับ คือ A*-E

 • เกรด A* ต้องมีคะแนน 90% ขึ้นไป
 • เกรด A ต้องมีคะแนน 80-89% 
 • เกรด B ต้องมีคะแนน 70-70% 
 • เกรด C ต้องมีคะแนน 60-69% 
 • เกรด D ต้องมีคะแนน 50-59% 
 • เกรด E ต้องมีคะแนน 40-49%

ทำไมต้องสอบ A-Level?

ทำไมต้องสอบ A-Level?

หากน้อง ๆ ได้เรียนและทำการสอบ A Level แล้ว จะทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในไทย สามารถใช้ยื่นเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์มหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยระดับ Top ในสหราชอาณาจักร เช่น University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College เป็นต้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้อง ๆ ต้องเรียนและสอบ A-Level นั่นเองค่ะ

ค่าสอบ A-Level กี่บาท?

ค่าสอบ A-Level ที่ British Council Thailand ปี 2024 จะอยู่ที่ประมาณ 8,350-12,500 บาทต่อวิชา

ตารางสอบ A-Level

การจัดสอบ A-Level จะเกิดขึ้น 2 รอบต่อปี ได้แก่

 • ช่วงต้นปี เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 
 • ช่วงปลายปี เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน

โดยน้อง ๆ สามารถเช็กตารางสอบได้ที่ คลิก

A-Level สมัครและสอบที่ไหน?

 • สมัครและสอบที่โรงเรียนนานาชาติที่น้อง ๆ เรียนอยู่ และเป็นศูนย์สอบ A-Level
 • สมัครและสอบที่โรงเรียนนานาชาติ Harrow (Harrow International School)
 • สมัครและสอบที่ British Council Thailand โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมที่ คลิก

สมัคร A-Level อัพเดทปี 2024 ?

การลงทะเบียนสอบ IGCSE, AS/A Level สามารถลงทะเบียนได้สองครั้ง ซึ่ง Cambridge Assessment International Education (Cambridge International) จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และตุลาคม/พฤศจิกายน ของทุกปี

วันที่ลงทะเบียนในรอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน ปี 2024 มีดังนี้:

 • เวลาปกติ: วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 
 • เวลาอย่างช้า: รายการล่าช้า 15 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2024
 • กำหนดเวลาในการขอการจัดการการเข้าถึง 20 กุมภาพันธ์ 2024 ประเภทของการจัดการการเข้าถึงที่จัดทำโดยศูนย์:
  • 1. ช่วงต่อเวลาพิเศษ
  • 2. โปรแกรมประมวลผลคำ
   ** ผู้สมัครจะต้องส่งรายงานทางการแพทย์และหลักฐานความต้องการของผู้สมัครก่อนหรือภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มาที่ [email protected]
 • ประกาศผลสอบ: กลางเดือนสิงหาคม 2024
 • ขอใบรับรองการสอบ: ปลายเดือนสิงหาคม 2024

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับ Top ในสหราชอาณาจักร นอกจาก A-Level แล้ว อย่าลืมหลักสูตรอินเตอร์อย่าง IGCSE ด้วยนะคะ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกัน และมหาวิทยาลัยส่วนมากมักจะ Require การยื่นคะแนน A-Level คู่กับวิชาพื้นฐานใน IGCSE ด้วยค่ะ

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ


ชั้น 14 อาคาร สยามสเคป
The Advisor @ Why School แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2024 GED IGCSE IELTS SAT ติวสอบเข้ามหาลัยอินเตอร์