รวมเกณฑ์คะแนนบริหาร อินเตอร์ 6 มหาลัยดัง 2024

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

สวัสดีน้อง ๆ ที่เตรียมตัวยื่นแอดมิชชั่นเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยปี 67 ทุก ๆ คนเลยค่ะ หากว่าน้องกดเข้ามาอ่านบล็อกนี้คงจะต้องต้องการยื่นเรียนต่อคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติกันใช่ไหมเอ่ย ซึ่งพี่ก็ได้รวบรวมเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Requirements) ของคณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์มาให้น้อง ๆ โดยเฉพาะ ไม่ต้องไปหาอ่านหลายที่ให้เสียเวลา เพราะในบล็อกนี้มีครบทุก 6 มหาวิทยาลัยดัง อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาให้แล้ว เลื่อนลงไปเช็กคะแนนของมหาวิทยาลัยในใจตัวเองกันได้เลยค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

เกณฑ์คะแนนคณะบริหาร อินเตอร์ จุฬาฯ (BBA CU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥  101

3.คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT+R&W ≥ 1,270
CU-AAT Math + English ≥ 1,200

จำนวนรับ BBA CU
● รอบที่ 1  = 180 คน
● รอบที่ 2  = 10 คน

ค่าเทอม BBA CU
174,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://bba.acc.chula.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขานวัตกรรมบูรณาการ จุฬาฯ (Bascii CU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL ≥ 80
● CU-TEP ≥  100
● SAT Reading & Writing ≥ 450
● ACT English ≥ 37

3.คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 500
CU-AAT Math ≥ 450
ACT Math ≥ 27

จำนวนรับ Bascii CU
● รอบที่ 1  = 80 คน
● รอบที่ 2  = 20 คน

ค่าเทอม Bascii CU
221,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://scii.chula.ac.th/

เกณฑ์คะแนนคณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ (EBA CU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.75
● GED ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 660
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥ 79
● SAT Reading & Writing ≥ 450

3.คะแนนวามถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 650
CU-AAT Math ≥ 600
ACT Math ≥ 27

จำนวนรับ EBA CU
● รอบที่ 1  = 140 คน
● รอบที่ 2  = 10 คน

ค่าเทอม EBA CU
87,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ
http://www.eba.econ.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

เกณฑ์คะแนนบริหารอินเตอร์ มธ (BBA TU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 80
TU-GET (cbt) ≥ 80

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT ≥ 1,200* โดยที่  Math ≥ 600 และ SAT R&W ≥ 460
GSAT  ≥ 1,200* โดยที่ Math  ≥ 600 และ GSAT R&W ≥ 460

จำนวนรับ BBA TU
● รอบที่ 1  = 140 คน
● รอบที่ 2  = 20 คน

ค่าเทอม BBA TU
110,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.bba.tbs.tu.ac.th/index.php

เกณฑ์คะแนนสาขานวัตกรรมการบริการอินเตอร์ มธ (BSI TU Requirement) ment)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 3.00
● GED ≥ 145 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
● TU-GET (cbt) ≥ 61

จำนวนรับ BSI TU
● รอบที่ 1  =  400 คน
● รอบที่ 2  =  – คน
● รอบที่ 3  =  20 คน

ค่าเทอม BSI TU
100,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของสาขา: https://www.citu.tu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ มธ (BE TU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL (ibt) ≥ 80
● TU-GET (cbt) ≥ 80
● TU-GET (cbt) ≥ 80

จำนวนรับ BE TU
● รอบที่ 1  =  130 คน
● รอบที่ 2  =  20 คน

ค่าเทอม BE TU
140,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.be.econ.tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University

เกณฑ์คะแนนคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์ มหิดล (BBA MUIC Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ไม่จำกัดขั้นต่ำ
● GED รวม ≥ 600 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22
Duolingo ≥ 100

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 600
ACT Math ≥ 25

จำนวนรับของ BBA MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม BBA MUIC
1,100,000 บาท / 4 ปี

เว็บไซต์ของคณะ: https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/business-administration/

เกณฑ์คะแนนคณะการจัดการ มหิดล (Management MUIC Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ ไม่จำกัดขั้นต่ำ
● GED รวม ≥ 600 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22
Duolingo ≥ 100

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 600
ACT ≥ 25

จำนวนรับของ Management MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม Management MUIC
1,100,000 บาท / 4 ปี

เว็บไซต์ของคณะ: https://muic.mahidol.ac.th/thai/programs/undergraduate-programs/travel-and-service-business-entrepreneurship/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

เกณฑ์คะแนนคณะบริหารอินเตอร์ เกษตรศาสตร์ (BBA KU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.50
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 72
● KU-EPT ≥ 51

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 530

จำนวนรับของ BBA KU
● รอบแรก = 80 คน

ค่าเทอม BBA KU
140,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://bba.bus.ku.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาการตลาด เกษตรศาสตร์ (KUBIM KU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.50
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 72
KU-EPT ≥ 51

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 530

จำนวนรับของ  KUBIM KU
● รอบแรก = 70 คน

ค่าเทอม  KUBIM KU
160,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://bba.bus.ku.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ เกษตรศาสตร์ (EEBA KU Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.20
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.0
TOEFL (ibt) ≥ 70
KU-EPT ≥ 60
SAT R&W ≥ 450

3. คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test
SAT Math ≥ 530

จำนวนรับของ EEBA KU
● รอบแรก = 65 คน

ค่าเทอม EEBA KU
140,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.eeba.eco.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University

เกณฑ์คะแนนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Economy)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มมีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL ≥ 61
● SWU-SET ≥ 65+

จำนวนรับของ BE SWUIC
● รอบแรก = 15 คน

ค่าเทอม BE SWUIC
50,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://econ.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University

เกณฑ์คะแนนสาขาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ศิลปากร (Business & Technology SUIC Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มมีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
● TOEFL ≥ 72
● TOEIC ≥ 785+

จำนวนรับของ Business & Technology SUIC
● ไม่จำกัดจำนวนรับ

ค่าเทอม Business & Technology SUIC
200,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://suic.su.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาการจัดการแบรนด์หรู ศิลปากร (Luxury Brand Management SUIC Requirement)

Requirement บริหารอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX 
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 61
● IELTS ≥ 785

จำนวนรับของ Luxury Brand Management SUIC
● ไม่จำกัดจำนวนรับ

ค่าเทอม Luxury Brand Management SUIC
200,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://suic.su.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาการจัดการโรงแรม ศิลปากร (Hotel Management SUIC Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 72
● TOEIC ≥ 785

จำนวนรับของ Hotel Management SUIC
● รอบแรก = 25 คน

ค่าเทอม Hotel Management SUIC
200,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://suic.su.ac.th/