รวมเกณฑ์คะแนนวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ 5 มหาลัยดัง 2024

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

สวัสดีน้อง ๆ เด็ก 67 ทุกคนค่ะ ช่วงเวลาการยื่นแอดมิชชั่นเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่เราต่างเฝ้ารอคอยกำลังใกล้เข้ามาทุกทีใช่ไหมล่ะ น้อง ๆ คงตื่่นเต้นมาก ๆ กันแน่เลย พี่เชื่อว่าน้อง ๆ ที่กดเข้ามาอ่านบล็อกนี่คงจะต้องต้องการยื่นเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติกันใช่ไหมเอ่ย ซึ่งพี่ก็ได้รวบรวมเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Requirements) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาให้น้อง ๆ โดยเฉพาะ ไม่ต้องไปหาอ่านหลายที่ให้เสียเวลา เพราะในบล็อกนี้มีครบทุก 5 มหาวิทยาลัยดัง อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาให้แล้ว เลื่อนลงไปเช็กคะแนนของมหาวิทยาลัยในใจตัวเองกันได้เลยค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

เกณฑ์คะแนนวิศวะอินเตอร์ จุฬาฯ (ISE CU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 660
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL ≥ 80
● CU-TEP ≥  80
● Duolingo ≥ 105

3.คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 620
CU-AAT Math ≥ 480
ACT Math ≥ 26

4.คะแนนวิทยาศาสตร์ Science Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT II Physics & Chemistry ≥ 600  (ในแต่ละวิชา)
CU-ATS ≥ 800
ACT Science ≥ 25

จำนวนรับ ISE CU
● รอบที่ 1  = 245 คน
โดยแบ่งเกณฑ์ที่รับออกเป็น 2 อย่าง
     – 220 คน จากคะแนนที่ส่งไป
     – 25 คน จาก portfolio
● รอบที่ 2  = 30 คน

ค่าเทอม ISE CU
84,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.ise.eng.chula.ac.th/ 4

เกณฑ์คะแนนวิศวะเคมีอินเตอร์ จุฬาฯ (ChPE CU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 660
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL ≥ 80
● CU-TEP ≥  80

3.คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 620
CU-AAT Math ≥ 480
ACT Math ≥ 26

4.คะแนนวิทยาศาสตร์ Science Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT II Physics & Chemistry ≥ 600  (ในแต่ละวิชา)
CU-ATS ≥ 800
ACT Science ≥ 25

จำนวนรับ ChPe CU
● รอบที่ 1  = 40 คน
● รอบที่ 2  = 5 คน

ค่าเทอม ChPe CU
109,500 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://chem.eng.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

เกณฑ์คะแนนวิศวะอินเตอร์ มธ (TEP/TEPE TU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL ≥ 61
TU-GET (cbt) ≥ 61

3. ข้อสอบมาตรฐาน Standard Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 620 และ SAT R&W ≥ 400
ACT ≥ 31* (โดยที่หมวดคณิตฯ และวิทย์ ≥ 20)

จำนวนรับ TEP/TEPE TU
● รอบที่ 1  = 20+65 คน
● รอบที่ 2  = 20+65 คน
● รอบที่ 3  = 20+65 คน

ค่าเทอม TEP/TEPE TU
90,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.tep.engr.tu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนวิศวะเคมี/เครื่องกล/ โยธา/ไฟฟ้า/ อุตสาหกรรม (SIIT TU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED ≥ 145 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 620 และ SAT R&W ≥ 400
GSAT Math  ≥ 620 และ GSAT R&W ≥ 400
ACT ≥ 31* (โดยที่หมวดคณิตฯ และวิทย์ ≥ 20)

จำนวนรับ SIIT 5 Program TU
● รับ 400 คน

ค่าเทอม TEP/TEPE TU
101,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.siit.tu.ac.th/index.php

เกณฑ์คะแนนการจัดการวิศวกรรม / เทคโนโลยีการจัดการ (SIIT EM/MT TU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED ≥ 145 ทุกวิชา 
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 620 และ SAT R&W ≥ 400
GSAT Math  ≥ 620 และ GSAT R&W ≥ 400
ACT ≥ 31* (โดยที่หมวดคณิตฯ และวิทย์ ≥ 20)

ค่าเทอม TEP/TEPE TU
101,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.siit.tu.ac.th/index.php

มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University

เกณฑ์คะแนนวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ มหิดล (Engineering MUIC Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED รวม ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22
Duolingo ≥ 100

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 600
GSAT Math  ≥ 620 และ GSAT R&W ≥ 400
ACT ≥ 25

จำนวนรับของ Engineering MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม Engineering MUIC
1,058,600 บาท / 4 ปี

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

เกณฑ์คะแนนคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ เกษตรศาสตร์ (Engineering KU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 61

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT รวม ≥ 1,000 โดยที่วิชา Math ≥ 600

จำนวนรับของ Engineering KU
● รอบแรก = 115 คน

ค่าเทอม Engineering KU
120,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-engineering/

เกณฑ์คะแนนหลักสูตรวิศวการบินและอวกาศ เกษตรศาสตร์ (IDDP KU Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 61

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 600

จำนวนรับของ IDDP KU
● รอบแรก = 15 คน

ค่าเทอม IDDP KU
180,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.iddp.eng.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University

เกณฑ์คะแนนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย มศว (Concert Engineering and Multimedia SWUIC Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX 
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5

จำนวนรับของ Concert Engineering and Multimedia SWUIC
● รอบแรก = 25 คน

ค่าเทอม Concert Engineering and Multimedia SWUIC
78,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://inter.eng.swu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ มศว (Computer Security and Forensics Computing Engineering SWUIC Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX 
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.0

จำนวนรับของ Computer Security and Forensics Computing Engineering SWUIC
● รอบแรก = 15 คน

ค่าเทอม Computer Security and Forensics Computing Engineering SWUIC
80,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://inter.eng.swu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ มศว (Petroleum and Natural Gas Engineering SWUIC Requirement)

Requirement วิศวะอินเตอร์ 2024

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX 
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 75

จำนวนรับของ Petroleum and Natural Gas Engineering SWUIC
● รอบแรก = 25 คน

ค่าเทอม Petroleum and Natural Gas Engineering SWUIC
812บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://inter.eng.swu.ac.th/