สิ่งที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน TCAS เพื่อยื่นสมัคร Admission

สิ่งที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน TCAS เพื่อยื่นสมัคร Admission สำหรับน้อง ๆ สายอินเตอร์ที่สอบเทียบ GED หรือเรียนจบหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศ แล้วต้องการยื่น Admission ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย น้อง ๆ จะต้องขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate) และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate) สำหรับใช้ประกอบในการสร้าง Account เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของ TCAS ก่อนค่ะ กรณีที่สอบ GED ผ่านแล้ว หรือเรียนจบจากต่างประเทศ หากว่าน้อง ๆ สอบ GED ผ่านครบทั้งหมด 4 วิชาแล้ว หรือเรียนจบมาจากจากต่างประเทศ น้องจะต้องขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate) หรือ ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate) ซึ่งในบางคณะ / สาขา ของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องการแค่เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะขอทั้ง 2 ใบ …

สิ่งที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน TCAS เพื่อยื่นสมัคร Admission Read More »