ไขข้อสงสัย วุฒิ GED ยื่นเข้ามหาลัยเอกชนที่ไหนได้บ้าง

ไขข้อสงสัย วุฒิ GED ยื่นเข้ามหาลัยเอกชนที่ไหนได้บ้าง

วุฒิ GED เป็นวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำมาใช้เทียบวุฒิม.6 ได้เลย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่สำคัญไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่อยากเรียนต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้วุฒิ GED ยื่นศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยได้อีกด้วย และวุฒิ GED เข้าที่ไหนได้บ้าง? พี่ The Advisor ไม่พลาดที่จะมาบอกต่อข้อมูลเหล่านี้ให้น้อง ๆ ได้รู้กัน

ใช้วุฒิ GED เข้าที่ไหนได้บ้าง

ใช้วุฒิ GED เข้าที่ไหนได้บ้าง

น้อง ๆ ที่มีคะแนน GED ผ่านเกณฑ์ (แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) นำไปยื่นเข้ามหาวิทยาเอกชนชั้นนำที่ชื่นชอบได้เลย มีให้เลือกทั้งมหาลัยเอกชนภาคไทยและมหาลัยเอกชนภาคอินเตอร์ และคำถามที่ว่า วุฒิ GED เข้าคณะอะไรได้บ้าง? พี่ The Advisor หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

วุฒิ GED ยื่นเข้ามหาลัยเอกชนภาคไทย

 • หลักสูตรคณะที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ), หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี), หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรคณะที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรคณะที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรคณะที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรคณะที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

และนี่เป็นเพียง 5 มหาลัยวิทยาเอกชนภาคไทยที่พี่ The Advisor เห็นว่าน่าสนใจ จึงขอรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาให้น้อง ๆ ถูกใจคณะไหนกันบ้างเอ่ย แต่เพื่อความชัวร์ ก่อนยื่นวุฒิ GED พี่ ๆ แนะนำให้ตรวจเช็กข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เผื่อมีการปรับเปลี่ยนภายหลัง

วุฒิ GED ยื่นเข้ามหาลัยเอกชนภาคอินเตอร์

 • หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับของวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี สำหรับวิชาด้านการออกแบบและบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำหรับวิชาด้านการบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ), หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์), หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ) และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ), หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิชย์), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจหลักสูตรคณะการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่พี่ The Advisor ไม่ได้พูดถึงข้างต้น อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะนี่เป็นเพียงตัวอย่างหลักสูตรที่หยิบยกขึ้นมาแนะนำเท่านั้น ยังมีอีกหลายหลักสูตรที่สามารถยื่นวุฒิ GED ได้ น้อง ๆ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบได้เลย

อยากใช้วุฒิ GED สมัครมหาลัยเอกชน ต้องมีคะแนนเท่าไหร่

คะแนน GED แบ่งเป็นกี่ระดับ

หลังจากที่น้อง ๆ ได้รู้ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเอกชนและหลักสูตรคณะที่สามารถนำวุฒิ GED ไปยื่นสมัครได้แล้ว พี่ ๆ The Advisor จะมากระซิบบอกต่อ การเตรียมคะแนนสอบทั้ง 4 วิชา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละมหาวิทยาเอกชนที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

 1. Reasoning Through Language Arts ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษมีทั้งหมวด Reading และ Writing ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน
 2. Social Studies ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน
 3. Mathematical Reasoning ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
 4. Science ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน 

คะแนน GED แบ่งเป็นกี่ระดับ

คะแนน GED แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

 • ระดับ High School Equivalent Level หรือที่เรียกว่าระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 145-164 คะแนน
 • ระดับ College-ready Level เป็นระดับคะแนนที่ช่วยการันตีความรู้ มีโอกาสสอบผ่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้สูง คือ 165-174 คะแนน
 • ระดับ College-Ready plus credit เป็นคะแนนที่อยู่ในอันดับสูงสุด สามารถนำคะแนน GED โอนเป็นหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยได้ ทำให้น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนวิชานั้นซ้ำ คือ 175-200 คะแนน

สรุปบทความ

เพราะการใช้วุฒิ GED สามารถเพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาเอกชนชั้นนำได้ง่ายขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อทุกคนรู้เช่นนี้ การแข่งขันก็สูงขึ้นตามมา แต่น้อง ๆ ไม่ต้องกังวล เมื่อรู้แล้วว่าสอบเทียบ GED เข้าคณะอะไรได้บ้าง และใช้คะแนนสอบวิชาไหนบ้าง น้อง ๆ ก็สามารถเริ่มเตรียมตัวติวสอบ GED ได้ทันที พี่ The Advisor พร้อมลุยไปกับทุกคน เพื่อพิชิตมหาวิทยาลัยที่ชอบ และนำความรู้มาต่อยอดประกอบอาชีพในฝันกันเลยค่ะ