รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2024

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

สวัสดีชาว Dek67 ทุกคนค่า ไหนใครอยากเรียนต่อสายแพทย์ หรือว่าสายวิทยาศาสตตร์อินเตอร์บ้างเอ่ย ถ้ารู้ตัวแน่ชัดแล้วว่าอยากมุ่งต่อสาาายนี้ละก็ มาเช็กเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกันเลยค่ะ ซึ่งน้อง ๆ ก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะ เพราะพี่ได้รวบรวมเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Requirements) ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์อินเตอร์มาให้น้อง ๆ โดยเฉพาะ ไม่ต้องไปหาอ่านหลายที่ให้เสียเวลา เพราะในบล็อกนี้มีครบทุก 4 มหาวิทยาลัยดัง อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้แล้ว เลื่อนลงไปเช็กคะแนนของมหาวิทยาลัยในใจตัวเองกันได้เลยค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

เกณฑ์คะแนนสาขาเคมีประยุกต์อินเตอร์ จุฬาฯ (BSAC CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่วิชา Science ต้องมากกว่า 160
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥  80
● SAT R&W ≥ 500
Duolingo  ≥ 110

3. คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math  ≥ 490
CU-AAT Math  ≥ 450

4. คะแนนวิทยาศาสตร์ Science Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● AS/A Level Chemistry ≥ C0
● CU-ATS Chemistry ≥ 380
● AP Chemistry ≥ 3
● หรือมีคะแนน GED Science 160 ขึ้นไป

จำนวนรับ BSAC CU
● รอบที่ 1  = 90 คน

ค่าเทอม BSAC CU
70,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://web.chemcu.org/

เกณฑ์คะแนนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาฯ (BBTech CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS 6.0
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥  80
● SAT Reading & Writing ≥ 450
● CUU-AAT English ≥ 400

3. คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math ≥ 500
● CU-AAT Math ≥ 450

● ACT Math ≥ 25

จำนวนรับ BBTech CU
● รอบที่ 1  = 50 คน
● รอบที่ 2  = 10 คน

ค่าเทอม BBTech CU
95,500 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

เกณฑ์คะแนนสาขาทัศนมาตรศาสตร์ อินเตอร์ มธ. (O.D. (CICM), TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
TU-GET (cbt) ≥ 80
● A Level English ≥ 55

จำนวนรับ O.D. (CICM), TU
● รอบที่ 1  = 20คน
● รอบที่ 2  = 1 คน

ค่าเทอม O.D. (CICM), TU
80,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.cicm.tu.ac.th

เกณฑ์คะแนนสาขาแพทย์แผนจีน อินเตอร์ มธ. (TCM (CICM), TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥  145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
● TU-GET (cbt) ≥ 61

3. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● IELTS ≥ 6.0
● TOEFL ≥ 61
● TU-GET ≥  61

จำนวนรับ TCM (CICM), TU
● รอบที่ 1  =  20 คน
● รอบที่ 2  =  1 คน
● รอบที่ 3  =  4 คน

ค่าเทอม TCM (CICM), TU
80,000 บาท / ปี

เว็บไซต์ของสาขา: http://www.cicm.tu.ac.th

เกณฑ์คะแนนสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อินเตอร์ มธ. (CVS (CICM), TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAXไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥61
● TU-GET (cbt) ≥ 61

จำนวนรับ CVS (CICM), TU
● รอบที่ 1  =  20 คน
● รอบที่ 2  =  1 คน
● รอบที่ 3  =  5 คน

ค่าเทอม CVS (CICM), TU
80,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.cicm.tu.ac.th

เกณฑ์คะแนนคณะแพทยศาสตร์ อินเตอร์ มธ. (Medicine (CICM), TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX  ≥ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL (ibt) ≥ 79
● TU-GET (cbt) ≥ 79

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test
BMAT (ไม่มีขั้นต่ำ)

จำนวนรับ   Medicine (CICM), TU
● รอบที่ 1  =  29 คน
● รอบที่ 2  =  1 คน

ค่าเทอม  Medicine (CICM), TU
475,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.cicm.tu.ac.th

เกณฑ์คะแนนคณะทันตแพทยศาสตร์ (2 ภาษา) มธ. (Dental Surgery (CICM), TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX  ≥ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL (ibt) ≥ 79
● TU-GET (cbt) ≥ 79

จำนวนรับ Medicine (CICM), TU
● รอบที่ 1  =  19 คน
● รอบที่ 2  =  1 คน

ค่าเทอม Medicine (CICM), TU
600,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.cicm.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University

เกณฑ์คะแนนคณะวิทยาศาสตร์อินเตอร์ มหิดล (Science MUIC Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่จำกัดขั้นต่ำ
● GED รวม ≥ 600 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0 โดยที่ Writing ≥ 6
TOEFL (ibt) ≥ 69 โดยที่คะแนน Writing ≥ 22
Duolingo ≥ 100

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT Math ≥ 600
ACT Math ≥ 25

จำนวนรับของ BBA MUIC
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าเทอม BBA MUIC
1,100,000 บาท / 4 ปี

เว็บไซต์ของคณะ: https://science.mahidol.ac.th/th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

เกณฑ์คะแนนหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ (AIIP KU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่จำกัด
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่วิชา Math และ Science ≥ 160
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 72
● KU-EPT ≥ 51

จำนวนรับของ AIIP KU
● รอบแรก = 20 คน

ค่าเทอม AIIP KU
140,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://agro.ku.ac.th/th/agro-department/aiip/

เกณฑ์คะแนนสาขาเกษตรเขตร้อน เกษตรศาสตร์ (Tropical Agriculture KU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่จำกัด
● GED รวม ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.5
TOEFL (ibt) ≥ 56
● KU-EPT ≥ 40

จำนวนรับของ Tropical Agriculture KU
● รอบแรก = 20 คน

ค่าเทอม Tropical Agriculture KU
110,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.taip.agr.ku.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาชีวภาพและเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ (Biological Science KU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.50
● GED รวม ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.0
TOEFL (ibt) ≥ 43
● KU-EPT ≥ 40

จำนวนรับของ Biological Science KU
● รอบแรก = 20 คน

ค่าเทอม Biological Science KU
110,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://sites.google.com/ku.th/biosckps/home

เกณฑ์คะแนนสาขาเคมีบูรณาการ เกษตรศาสตร์ (Integrated Chemistry KU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายวิทย์ แพทย์อินเตอร์ ปี 2567

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.50
● GED รวม ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 5.0
TOEFL (ibt) ≥ 43
● KU-EPT ≥ 40

จำนวนรับของ Integrated Chemistry KU
● รอบแรก = 20 คน

ค่าเทอม BBA KU
110,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://kuic.sci.ku.ac.th/

เกณฑ์คะแนนสาขาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ (Polymer Science and Technology KU Requirement)

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.00
● GED รวม ≥ 660 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 145 ทุกวิช
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2. คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS 
TOEFL 
● KU-EPT
● SAT Read&Write
*เลือกยื่นผลสอบไหนก็ได้ และไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ

จำนวนรับของ Polymer Science and Technology KU
● 8 คน

ค่าเทอม Polymer Science and Technology KU
110,000 บาท / ปี

เว็บไซต์ของคณะ: http://www.mat.sci.ku.ac.th/