รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์ 2024

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

สวัสดีน้อง ๆ Dek67 ที่อยากเรียนต่อสายสังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์อินเตอร์ทุกคนเลยค่ะ ช่วงฤดูกาลยื่นแอดเพิ่งเริ่มต้น แต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะคะ หากน้องแพลนไว้ว่าอยากยื่นคะแนนเข้ามหาลัยภายในปีการศึกษา 2567 ละก็ ต้องเช็กเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Requirements) ให้ดีน้า จะได้วางแผนการติวสอบและเก็บคะแนนได้ถูกค่ะ ซึ่งในบล็อกนี้พี่ได้รวบรวมเกณฑ์คะแนนของ 2 มหาวิทยาลัยดัง อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาให้แล้ว เลื่อนลงไปเช็กคะแนนของมหาวิทยาลัยในใจตัวเองกันได้เลยค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

เกณฑ์คะแนนนิติศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ (LLBel CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL ≥ 79
● CU-TEP ≥  88

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math + R&W ≥ 1,270
CU-AAT Math + English ≥ 1,200

จำนวนรับ  LL.Bel CU
● รอบที่ 1  = 60 คน
● รอบที่ 2  =  20 คน

ค่าเทอม  LL.Bel CU
292,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.law.chula.ac.th

เกณฑ์คะแนนรัฐศาสตร์อินเตอร์ จุฬาฯ (PGS CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS 6.5 โดยที่ต้องมีคะแนน ≥ 6 ในทุกพาร์ท
● TOEFL ≥ 87

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math + R&W ≥ 1,200*
*SAT R&W ≥ 500
CU-AAT Math + English ≥ 1,200*
● *English ≥ 500

จำนวนรับ PGS CU
● รอบที่ 1  = 50 คน
● รอบที่ 2  = 10 คน

ค่าเทอม PGS CU
499,000 บาทตลอดหลักสูตร

เว็บไซต์ของคณะ: https://pgschula.org

เกณฑ์คะแนนจิตวิทยา จุฬาฯ (JIPP CU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่มีขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา โดยที่คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 660
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.5
● TOEFL ≥ 88
● CU-TEP ≥ 104

3.คะแนนวามถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● SAT Math + R&W ≥ 1,100
CU-AAT Math + English ≥ 1,030

จำนวนรับ JIPP CU
● รอบที่ 1  = 75 คน
● รอบที่ 2  = 30 คน

ค่าเทอม JIPP CU
96,500 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ
https://jippcuuq.wixsite.com/jipp

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University

เกณฑ์คะแนนนิติศาสตร์อินเตอร์ มธ (LL.B. TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
TU-GET (cbt) ≥ 61

3. คะแนนคณิตศาสตร์ Math Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT ≥ 1,200 โดยที่ R&W ≥ 550
● GSAT ≥ 1,200 โดยที่ R&W ≥ 550

จำนวนรับ LL.B. TU
● รอบที่ 1  = 60คน
● รอบที่ 2  = 55 คน
● รอบที่ 3  = 5 คน

ค่าเทอม LL.B. TU
180,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.law.tu.ac.th/admission/bachelor-degree/llb/

เกณฑ์คะแนนสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มธ (PPE TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED ≥  145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
● TU-GET (cbt) ≥ 61

3. คะแนนความถนัด Aptitude Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
SAT ≥ 1,000* โดยที่  Math ≥ 600 และ SAT R&W ≥ 450
● GSAT  ≥ 1,000* โดยที่ Math  ≥ 600 และ GSAT R&W ≥ 450

จำนวนรับ PPE TU
● รอบที่ 1  =  5 คน
● รอบที่ 2  =  30 คน
● รอบที่ 3  =  5 คน

ค่าเทอม PPE TU
69,000 บาท / ปี

เว็บไซต์ของสาขา: https://www.ppetuinternational.org/

เกณฑ์คะแนนหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม มธ (GSSE TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX ≥ 2.5
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥61
● TU-GET (cbt) ≥ 61
● SAT R&W ≥ 450
● GSAT R&W ≥ 450

จำนวนรับ  GSSE TU
● รอบที่ 1  =  30 คน
● รอบที่ 2  =  5 คน
● รอบที่ 3  =  5 คน

ค่าเทอม  GSSE TU
80,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://sgs.tu.ac.th/

เกณฑ์คะแนนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อินเตอร์ มธ (SPD TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX  ≥ 2.5
● GED ≥ 145 ทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
● TU-GET (cbt) ≥ 61
● SAT R&W ≥ 450
● GSAT R&W ≥ 450

จำนวนรับ  SPD TU
● 45 คน

ค่าเทอม  SPD TU
140,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.spdtu.com/

เกณฑ์คะแนนคณะรัฐศาสตร์อินเตอร์ มธ (BIR TU Requirement)

รวมเกณฑ์คะแนนสายสังคม นิติศาสตร์ จุฬาฯและธรรมศาสตร์

1. วุฒิม.ปลาย High School Equivalency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
● GPAX  ≥ 2.8
● GED ≥ 60 โดยที่ต้องมีคะแนน 165 ขึ้นไปทุกวิชา
● IGCSE/ A level
● วุฒิม.ปลายนานาชาติอื่น ๆ 

2.คะแนนภาษาอังกฤษ English Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
IELTS ≥ 6.0
● TOEFL (ibt) ≥ 61
● TU-GET (cbt) ≥ 61
● SAT R&W ≥ 400
● GSAT R&W ≥ 400

จำนวนรับ  BIR TU
100 คน

ค่าเทอม  BIR TU
134,000 บาท / เทอม

เว็บไซต์ของคณะ: https://www.birpolsci.com/