วิธีแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์

วิธีแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์ - theadvisor

มีน้อง ๆ คนไหนเคยตกม้าตายเพราะสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยเป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ พี่ ๆ เชื่อว่ามีน้องหลายคนเลยที่กลัวการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ เพราะเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน แล้วไม่รู้ว่าจะต้องแนะนำอะไรเกี่ยวกับตัวเองให้คนอื่นรู้บ้าง มาค่ะ ใน Blog นี้ พี่ได้รวบรวมวิธีแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์กันมาให้แล้ว น้อง ๆ คนไหน ที่อยากรู้ทริคดี ๆ ก็จดเอาไว้เลยค่ะ

การพูดแนะนำตัวเองสำคัญอย่างไร ?

การพูดแนะนำตัวเอง - theadvisor

น้อง ๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อต่างประเทศ ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เข้ามหาลัยฯ การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างมากค่ะ เพราะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังรู้จักตัวตนของเรามากขึ้น ว่าเราเป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน ซึ่งในจุดนี้พี่ขอแนะนำน้อง ๆ ว่าควรพูดออกมาจากความเข้าใจ ความรู้สึกมากกว่าการท่องจำนะคะ

หรือสำหรับใครที่อยากให้มีความพิเศษและน่าจดจำมากกว่านั้นก็สามารถเลือกใช้คำเพื่อให้เกิดความงดงามในภาษาและการใช้เสียงในหลายระดับ เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม จดจำ รู้สึกประทับใจในเรื่องราวของเรามากขึ้น และสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังได้อีกด้วยนะคะ

ก่อนแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ ต้องเตรียมพร้อมยังไง?

ก่อนแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ ต้องเตรียมพร้อมยังไง - theadvisor

แน่นอนว่าก่อนแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมนั้นสำคัญมาก ๆ เพราะจะช่วยให้เรามีลำดับขั้นตอนการพูดที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด มีความมั่นใจและมีสติมากขึ้น ซึ่งวิธีแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษหลัก ๆ จะมีดังนี้ค่ะ

1.ทำความรู้จักตัวเองให้มากที่สุด

ในขั้นตอนแรกเราจะต้องทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าเราเป็นใคร เพราะในคำถามแรกจากผู้สัมภาษณ์มักจะถามว่าเราชื่ออะไร ? เป็นใคร ? มาจากไหน ? ซึ่งก็เพื่อวัดว่าน้อง ๆ รู้จุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวเองมากน้อยแค่ไหน สำหรับทริคแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษในข้อนี้พี่แนะนำว่าน้อง ๆ ควรตอบคำถามด้วยความเป็นตัวเองให้มากที่สุด โดยควรเรียงลำดับการเล่าอย่างเป็นขั้นตอน และแสดงออกอย่างสุภาพ นอบน้อม ที่สำคัญอย่าลืมสร้างความประทับใจครั้งแรกด้วยรอยยิ้มนะคะ

2.สร้างความโดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ

การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนั้นสำคัญมาก ซึ่งในการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ น้อง ๆ จะต้องสร้างความโดดเด่นให้ตัวน้องเองเป็นที่น่าจดจำมากขึ้น เช่น มีการบอกถึงเป้าหมายในการเรียน ทัศนคติด้านการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร มีงานอดิเรกอะไรบ้างที่ชอบทำ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านรอบสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ

3.บอกเป้าหมายชัดเจนว่าทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้

ในข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญมากเช่นกัน น้อง ๆ ควรบอกให้ชัดเจนไปเลยว่า ทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดกับอาชีพในอนาคตได้อย่างไร ซึ่งควรให้ตอบไปในทิศทางบวก เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นความตั้งใจของเรา

4.ศึกษาข้อมูลของคณะ และสาขาที่จะเรียน

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัยที่จะเรียน เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความตั้งใจและทุ่มเทของเรา เมื่อถึงเวลาตอบคำถามผู้สัมภาษณ์จะรับรู้ได้จริง ๆ ว่าเราสนใจอยากเรียนมากแค่ไหน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านรอบสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้แบบฉลุยเลยค่ะ

แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษสัมภาษณ์เรียนต่อมหาลัย

ตัวอย่างการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษแบบคร่าว ๆ และแนวคำถามพร้อมตัวอย่างคำตอบ ในการสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อมหาลัย ที่มักพบบ่อย

  • Tell me about yourself. – แนะนำตัวเองให้เราฟังด้วย

Example Answer: “I am a highly motivated individual with a passion for [chosen field of study]. I completed my high school education at [high school name], where I excelled in subjects such as [relevant subjects]. Outside of academics, I have been actively involved in [extracurricular activities], which have helped me develop strong leadership and teamwork skills.”
ผม/หนู มีความตั้งใจอย่างมากในการเลือกเรียน [วิชาที่ต้องการเรียน] ผม/หนู จบการศึกษามัธยมปลายจาก [โรงเรียนของตนเอง] โดยทำได้ดีใน [วิชาที่เกี่ยวข้อง] นอกจากการเรียนแล้ว ผม/หนู ยังมีส่วนร่วมใน [ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ] และสิ่งนี้ทำให้ ผม/หนูมี Skill ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

  • What inspired you to apply to our university? – อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณสนใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเรา

Example Answer: “I chose to apply to [University Name] because of its outstanding reputation in [mention relevant academic or research areas]. I am particularly drawn to the innovative approach to education and the opportunities for hands-on experience, which I believe will enhance my learning and skill development.”
ผม/หนู เลือกสมัคร [ชื่อมหาวิทยาลัย] เนื่องจากมีชื่อเสียงโดดเด่นใน [พูดถึงสาขาวิชาการหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง] ผม/หนู สนใจแนวทางการศึกษาที่เป็น [พูดสิ่งที่สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและโดดเด่น] และโอกาสในการได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่ง ผม/หนู เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของตัวเองได้

  • What are your short-term and long-term goals? – คุณมีเป้าหมายในอนาคตอันใกล้และไกลอย่างไรบ้าง

Example Answer: “In the short term, I aim to excel academically and engage in internships to gain practical experience. Long term, I aspire to [mention career goals], leveraging the knowledge and skills acquired during my university education to make a meaningful contribution to the field.”
ในระยะสั้น ผม/หนู คาดหวังที่จะเก่งในด้านวิชาการและฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์จริง ในระยะยาว ผม/หนู ต้องการที่จะ [พูดถึงเป้าหมายทางอาชีพ] ด้วยการใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะที่ได้รับระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนเป้าหมายอย่างมีความหมายในสาขานี้

  • How do you stay updated on developments and trends in your chosen field of study? – ในสายการเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาคุณมีการอัพเดทข่าวสารหรือแนวทางต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

Example Answer: “I stay informed through a variety of channels, including academic groups, online platforms, and attending extracurricular activities. Additionally, I actively engage with professionals in the field through [networking events] and seek out mentorship opportunities to gain insights from experienced individuals.”
ผม/หนู รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งกลุ่มทางวิชาการ ข้อมูลในออนไลน์และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผม/หนู ยังมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ผ่านกิจกรรมเครือข่ายและมุ่งมั่นค้นหาโอกาสเพื่อให้ได้รับคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

สรุปบทความ

การสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัย หรือการแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นงานหินเลยทีเดียว น้อง ๆ คนไหนที่มีแพลน เรียนต่อต่างประเทศ แต่ยังกล้า ๆ กลัว ๆ พูดไม่เก่ง ไม่รู้จะเริ่มยังไง ก็สามารถเอาทริคที่พี่ได้แนะนำไปใช้ได้เลยนะคะ รับรองว่าพูดคล่อง จับต้นชนปลายได้แน่นอนค่ะ หรือถ้าหากน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ อยากรู้วิธีแนะนำตัวเองยังไงถึงจะเข้ามหาลัยได้ ก็สามารถปรึกษากับทางพี่ ๆ ที่ The Advisor ได้เลยนะคะ พี่ ๆ ทีมงานพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการสอบรวมถึงช่วยวางแผนการเรียนต่อให้น้อง ๆ ฟรีอีกด้วยค่ะ