ทำความรู้จักหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ มีหลักสูตรไหนน่าเรียนบ้าง


การเลือกเรียน
โรงเรียนนานาชาติถือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะทำให้น้อง ๆ มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโรงเรียนนานาชาติแบบไหนเหมาะกับเรา โรงเรียนไหนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ใน Blog นี้มีคำตอบค่ะ พร้อมอธิบายถึงหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยกันว่ามีอะไรบ้าง ? โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งใช้หลักสูตรอะไรบ้าง ? ค่าเทอมเท่าไหร่ ? ไปดูกันเลย

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่นิยมในประเทศไทย

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่นิยมในประเทศไทย

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่นิยมในประเทศไทย หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรด้วยกันค่ะ คือ หลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) หลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) และ หลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนที่ต่างนะคะ

1.หลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum)

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีความหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ เน้นส่งเสริมให้เด็ก ๆ คิดแบบมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยจะสอนทั้งวิชาการและกิจกรรมควบคู่กัน เพื่อให้เด็กค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบหรือความสามารถที่ตัวเองถนัดเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

นอกจากนี้บางโรงเรียนจะมีการสอนหลักสูตร Advanced Placement (AP) ซึ่งเป็นการสอนรายวิชาที่เป็นระดับสูงและมีการจัดสอบวัดระดับ AP เพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งคะแนน AP จะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาค่ะ จึงเหมาะกับน้องที่มีแพลนเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติอเมริกันนั้นจะแบ่งนักเรียนตามช่วงอายุเริ่มที่อายุ 5 ปี หรือในบางโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล และมีการเรียกระดับชั้นเป็น Grade ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้ค่ะ

 • ระดับอนุบาล kindergarten (KG)
 • ระดับประถมศึกษา Elementary School (Grades 1-5)
 • มัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Grades 6-8)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย High School (Grades 9-12)

2.หลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum)

หลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหลักสูตรเคมบริดจ์ เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษที่มีการสอนควบคู่ไปกับการให้เด็กได้ค้นหาด้วยตัวเอง หรือ Self-Study โดยจะเน้นวิชาหลักอย่างภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่มีการสอนตามหลักสูตร General Certificate of Secondary Education (GCSE) ซึ่งจะเปิดสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักรค่ะ

สำหรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติอังกฤษนั้นจะแบ่งนักเรียนตามช่วงอายุเป็น Key Stage โดยแต่ละ Key Stage นั้นก็จะมีการสอบวัดระดับเพื่อประเมินและติดตามผลการเรียนทางวิชาการของน้อง ๆ แต่ละคนค่ะ โดยเกณฑ์การแบ่งช่วงชั้นเรียนของหลักสูตรแบบอังกฤษจะเรียกระดับชั้นเป็น Year โดยจะกำหนดให้อยู่ระหว่างอายุ 5-16 ปี ได้แก่ 

 • Key Stage 0 : ระดับชั้น Nursery – Reception  สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-6 ปี
 • Key Stage 1 : ระดับชั้น Year 1- Year 2  สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5-6 ปี 
 • Key Stage 2 : ระดับชั้น Year 3- Year 6 สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7-10 ปี 
 • Key Stage 3 : ระดับชั้น Year 7- Year 9 สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 11-13 ปี 
 • Key Stage 4 : ระดับชั้น Year 10- Year 11 (IGCSE) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 14-15 ปี 
 • Key Stage 5 : ระดับชั้น Year 12- Year 13 (Sixth Form) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 16-17 ปี

3.หลักสูตร International Baccalaureate (IB)

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยค่ะ ซึ่งจะเน้นพัฒนาความรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ฝึกให้เด็กมีความคิดนอกกรอบ และเข้าใจบริบททางสังคม

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบนี้นักเรียนจะเรียนเหมือนกันหมดทั่วโลกนะคะ ซึ่งมีข้อดีคือหากน้อง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายไปเรียนต่างประเทศก็จะปรับตัวได้ง่ายค่ะ เพราะเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานเดียวกันหมด

สำหรับของระดับการศึกษาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับการศึกษา และเรียนทั้งหมด 6 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่

ระดับการศึกษา 

 • ระดับต้น (IB Primary Years Programme หรือ PYP) สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 12 ปี
 • ระดับกลาง (IB Middle Years Programme หรือ MYP) สำหรับนักเรียนอายุ 11 – 16 ปี
 • ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme หรือ IBDP) สำหรับนักเรียนอายุ 16 – 19 ปี

กลุ่มวิชา

 • ภาษาและวรรณกรรม
 • ทักษะการใช้ภาษา
 • ปัจเจกและสังคม
 • วิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ศิลปะ

 

โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งใช้หลักสูตรอะไรบ้าง ? ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งใช้หลักสูตรอะไรบ้าง ?
โรงเรียนนานาชาติ
หลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) ค่าเทอมจะเริ่มต้นที่ประมาณ 500,000 บาท/ปีค่ะ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นเพียงในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้น ยังไม่รวมค่าแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นะคะ

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน (American Curriculum) 

 • โรงเรียนนานาชาติ ชรูส์เบอรี่ (Shrewsbury International School)
 • The American School of Bangkok
 • Berkeley International School
 • โรงเรียนนานาชาติ MUIDS
 • โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
 • Bangkok Adventist International School
 • Ekamai International School 
 • Thai-Chinese International School 
 • Wells International School

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) ค่าเทอมจะเริ่มต้นที่ประมาณ 900,000 บาท/ปีค่ะ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นเพียงในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้น ยังไม่รวมค่าแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นะคะ

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ (British Curriculum) 

 • โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • Bangkok Patana School
 • Bangkok Prep International School
 • Brighton College Bangkok
 • Denla British School Bangkok (DBS) 
 • King’s College International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ค่าเทอมจะเริ่มต้นที่ประมาณ 500,000 บาท/ปีค่ะ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นเพียงในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้น ยังไม่รวมค่าแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นะคะ

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ได้แก่

 • โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี (Ruamrudee International School)
 • KIS International School
 • NIST International School
 • โรงเรียนบางกอกพัฒนา
 • Regent’s International School-Rama 9
 • St. Andrews International School Bangkok

 

สรุปบทความ

เป็นไงกันบ้างคะ มีแต่โรงเรียนนานาชาติ ที่น่าเรียนกันทั้งนั้นใช่ไหมเอ่ย ซึ่งถ้าน้อง ๆ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวหรือการวางแผนยังไงดี พี่ ๆ ทีมงานพร้อมดูแล ให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการสอบ เรียนรู้เทคนิคลัด รวมถึงช่วยวางแผนการเรียนต่อ MUIC ให้น้อง ๆ ฟรีอีกด้วยค่ะ