รวมมาให้แล้ว ชอบเรียนภาษา เข้าคณะอะไรดี ?

ชอบเรียนภาษา เข้าคณะอะไรดี


น้อง ๆ คนไหนที่รู้ตัวเองว่าชอบเรียนภาษา แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรดี ? เพราะมีให้เลือกเรียนมากมายไปหมด ในบทความนี้พี่ ๆ The Advisor Academy ได้รวบรวม 7
คณะที่เกี่ยวกับภาษา พร้อมหลักสูตรคร่าว ๆ มาฝากกันค่ะ จะมีคณะอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย!

รวม 7 คณะที่เกี่ยวกับภาษา พร้อมหลักสูตรคร่าว ๆ

รวม 7 คณะที่เกี่ยวกับภาษา พร้อมหลักสูตรคร่าว ๆ

รวม 7 คณะที่เกี่ยวกับภาษา พร้อมหลักสูตรคร่าว ๆ จะมีคณะอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ เป็นคณะเกี่ยวกับภาษาเป็นหลักค่ะ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ด้วย แต่น้อง ๆ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะคะว่าคณะอักษรศาสตร์จะเรียนแค่ภาษาเพียงอย่างเดียว เพราะในหลักสูตรการเรียนการสอน น้อง ๆ จะต้องเรียนเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภาษานั้น ๆ ด้วย เพื่อเข้าใจบริบทสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะอักษรศาสตร์ จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก GPAX, TGAT, TPAT 1 และ TPAT 7  (สำหรับน้อง ๆ ภาคไทย) และข้อสอบ GED, IELTS หรือ CU-TEP
(สำหรับน้อง ๆ ภาคอินเตอร์)

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่ค่าเทอมภาคภาษาไทยเริ่มต้นที่ 30,000 บาท/ปี และภาคอินเตอร์จะเริ่มต้นที่ 120,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

2. คณะศิลปศาสตร์ 

คณะคณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาร่วมกับความรู้ทั่วไป และทักษะเชิงปัญญา ซึ่งบางสาขายังได้มีการนำเอาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ดนตรี จิตวิทยา และภูมิศาสตร์เข้ามาผสมผสาน เพื่อให้เรียนรู้ได้หลากหลาย มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก GPAX TGAT และ TPAT 7

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 130,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

3. คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาปัจจุบันและภาษาในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณคดี ปรัชญา ศิลปะการแสดง ประวัติศาสตร์ และบางมหาลัยยังเปิดการเรียนการสอนด้านมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมภูมิภาคท้องถิ่นด้วย

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะมนุษยศาสตร์ จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก GPAX และ TGAT 

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 130,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

4. คณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษและมีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยจะมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้ของมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงยังเป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยค่ะ  

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก GPAX, TGAT, TPAT1 และ TPAT5

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 120,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

คณะธุรกิจการบิน

คณะธุรกิจการบิน

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจคณะธุรกิจการบิน พี่แนะนำว่าในเบื้องต้นน้อง ๆ จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดีด้วยนะคะ เนื่องจากคณะธุรกิจการบิน เป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาต่างชาติอื่น ๆ ร่วมด้วย  เพราะทักษะภาษานั้นมีความสำคัญทั้งต่อการเรียน และการทำงานในธุรกิจการบินอย่างมาก 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะธุรกิจการบิน จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก GPAX และ TGAT

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

6. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยว เป็นคณะที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะ เพราะต้องนำไปใช้ทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน น้อง ๆ คนไหนที่รู้ตัวว่ามีทักษะภาษาอังกฤษ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็เป็นหนึ่งในคณะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก GPAX,TGAT, TPAT 1 และ TPAT 7

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 130,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

7. คณะอื่น ๆ ที่เป็นภาคอินเตอร์

คณะอื่น ๆ ที่เป็นภาคอินเตอร์ หรือ Business Engineering Arts & Language ที่เป็นคณะที่เกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะ สำหรับคณะที่เปิดสอน เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE, TEP-TEPE, SIIT, SIIE), คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA, BE) 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะอื่น ๆ ที่เป็นภาคอินเตอร์ จำเป็นจะต้องใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครสอบ โดยจะใช้คะแนนสอบจาก IELTS SAT ACT GED

ค่าเทอม

ส่วนใหญ่ภาคอินเตอร์จะเริ่มต้นที่ 80,000 บาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะ

สรุปบทความ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ 7 คณะที่เกี่ยวกับภาษา พร้อมหลักสูตรคร่าว ๆ ที่พี่ได้นำมาฝากกัน หลังจากอ่านบทความนี้จบแล้ว พี่หวังว่าน้องๆ หลายคนอาจจะได้คำตอบแล้วว่าจะเลือกเรียนคณะที่เกี่ยวกับภาษาอะไรดี ? ทั้งนี้พี่แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดนะคะ และที่สำคัญที่สุด คือ ควรเลือกเรียนคณะที่ตอบโจทย์ หรือความถนัดของตัวเองมากที่สุด เพื่อน้อง ๆ จะได้เรียนอย่างสนุก และไม่หมดไฟง่าย ๆ

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญ