อยากเข้า MUIC ใช้คะแนนอะไรบ้าง ค่าเทอมเท่าไหร่ 2024

MUIC

สวัสดีค่ะน้อง ๆ เจอกันแบบนี้แน่นอนว่าพี่ The Advisor ต้องมีข้อมูลดี ๆ มาฝากกันอีกแล้ว วันนี้ขอเอาใจน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ เพราะในบทความนี้พี่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ MUIC หรือมหิดลอินเตอร์มาฝากกัน ใครที่เล็ง MUIC อยู่ ห้ามพลาดบทความนี้ค่ะ!

MUIC คืออะไร?

MUIC ย่อมาจาก Mahidol University International College วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่เราเรียกกันว่า “มหิดลอินเตอร์” ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝัน เพราะหลักสูตรมีความสมัย เพื่อน ๆ ร่วมสาขามีหลากหลายสัญชาติทั้งคนไทยและคนต่างชาติ บอกเลยว่าจบจาก MUIC ไป นอกจากจะได้ความรู้ด้านวิชาการแบบจัดเต็มแล้ว ภาษาอังกฤษของน้อง ๆ จะเป๊ะปังแบบเจ้าของภาษา ต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอน!

MUIC มีกี่คณะ อะไรบ้าง?

ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 8 คณะ ได้แก่

8 คณะ MUIC

 1. Bachelor of Communication Arts
  • Media and Communication
 2. Bachelor of Business Administration
  • Business Economics
  • Finance
  • International Business
  • Marketing
 3. Bachelor of Management
  • Travel and Service Business Entrepreneurship
 4. Bachelor of Arts
  • International Relations and Global Affairs
  • Intercultural Studies and Languages
 5. Bachelor of Arts and Science
  • Creative Technology
 6. Bachelor of Engineering
  • Computer Engineering
 7. Bachelor of Fine Arts
  • Communication Design
 8. Bachelor of Science
  • Applied Mathematics
  • Biological Sciences
  • Chemistry
  • Computer Science
  • Food Science and Technology
  • Physics

 

ค่าเทอม MUIC 2024 

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณสำหรับการศึกษา 4 ปี เริ่มต้นที่ 700,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชา

การสมัครสอบ MUIC

การสมัครสอบ MUIC จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ MUIC Fast Track และ MUIC Regular Track

1. MUIC Fast Track

MUIC Fast Track ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่า Fast Track หมายความว่าวิธีนี้มีการข้ามขั้นตอนและรวดเร็วกว่าอีกวิธีอย่างแน่นอน ซึ่งการสอบเข้า MUIC แบบ Fast Track นั้น จะมีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว โดยน้อง ๆ ยื่นคะแนนสอบที่ทาง MUIC กำหนด ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบคัดเลือก แต่สามารถไปยืนเข้าแถวรอสอบสัมภาษณ์ได้เลย!

ผลสอบที่ MUIC กำหนด

 1. คะแนนภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • TOEFL (iBT) ≥ 69 คะแนน Writing ≥ 22
 • IELTS (Academic) ≥ 6.0 คะแนน Writing ≥ 6.0
 • PTE (Academic) ≥ 50 คะแนน Writing ≥ 50
 • Duolingo English Test ≥ 100 คะแนน
 1. คะแนนคณิตศาสตร์ อายุไม่เกิน 2 ปี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • SAT Math
  • สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ≥ 600
  • สาขาบริหารธุรกิจ ≥ 600
  • สาขาสื่อและการสื่อสาร ≥ 500
  • สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ≥ 500
 • ACT Math
  • สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ≥ 25
  • สาขาบริหารธุรกิจ ≥ 25
  • สาขาสื่อและการสื่อสาร ≥ 18
  • สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ≥ 18

 

2. MUIC Regular Track

มาดูวิธีสมัครสอบวิธีที่ 2 กันบ้าง MUIC Regular Track หรือการสมัครสอบแบบปกติ น้อง ๆ จะต้องผ่านการสอบข้อสอบของ MUIC และการสอบสัมภาษณ์ วิธีนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีคะแนนสอบไม่ครบ หรือคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ โดยจะจัดสอบ 3 วิชาภายในวันเดียวกับ ได้แก่

 1. TOEFL ITP 140 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง 
 2. Essay Writing 1 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
 3. Mathematics 60 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

อย่างไรก็ตาม ถ้าน้อง ๆ มีคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ ELTS), คณิตศาสตร์ (SAT Math หรือ ACT Math) ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำมายื่นประกอบการพิจารณาเพื่อยกเว้นไม่ต้องสอบวิชานั้นได้ค่ะ

 

คุณสมบัติของการสมัคร MUIC

น้อง ๆ คนไหนอยากสมัครเข้า MUIC ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • หากยื่นผล GCE (Private Candidate) จะต้องมีประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกัน โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
 • หากยื่นผล GED จะต้องมีคะแนนแต่ละวิชา 145 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

 

ค่าสอบ MUIC 2024

ค่าสอบ MUIC 2024

 • ค่าสอบ MUIC Fast Track 1,000 บาท
 • ค่าสอบ MUIC Regular Track จะมีทั้งหมด 4 รายการ คือ
  • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
  • ค่าสอบ TOEFL ITP 1,200 บาท 
  • ค่าสอบ Essay Writing 500 บาท
  • ค่าสอบ Mathematics 500 บาท

 

ผลสอบ MUIC

 • IC คือ สอบผ่าน
 • PC คือ ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ สามารถรอสอบรอบใหม่ หรือสมัครเข้าเรียนโปรแกรมปรับพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยได้
 • MP คือ ไม่ผ่านเกณฑ์คณิตศาสตร์ ต้องเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อน

 

หลักสูตรปรับพื้นฐานของ MUIC

1. หลักสูตรปรับพื้นฐาน PC 

หลักสูตรปรับพื้นฐาน PC (The Preparation Center for Languages and Mathematics) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนที่จะเข้าไปเรียนใน MUIC โดยน้อง ๆ ที่สอบเข้า MUIC แล้วความสามารถยังไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเรียน PC1 – PC4 ก่อน ในแต่ละระดับใช้ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์

 • PC1 Elementary (ระดับเบื้องต้น) เรียนเกี่ยวกับ Reading/ Writing/ Listening & Speaking
 • PC2 Pre-Intermediate (ระดับก่อนปานกลาง) เรียนเกี่ยวกับ Reading/ Writing /Listening & Speaking/ คณิตศาสตร์
 • PC3 Intermediate (ระดับปานกลาง) เรียนเกี่ยวกับ Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic Reading/ คณิตศาสตร์
 • PC4 Upper-Intermediate (ระดับสูง) เรียนเกี่ยวกับ Integrated skills/ Writing Enrichment/ Academic Reading/ / คณิตศาสตร์

 

ระหว่างที่เรียนหลักสูตร PC น้อง ๆ ก็สามารถสอบเข้า MUIC ได้นะคะ ถ้าสอบผ่านก็สามารถเข้าเรียน MUIC ได้เลย ไม่ต้องรอสอบเลื่อนขั้นไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

2. หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ MP

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ MP (Mathematical Foundations Program) จัดขึ้นสำหรับน้อง ๆ ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ต้องปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ MUIC ต่อไป โดยหลักสูตร MP จะประกอบด้วย 2 รายวิชา ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ ดังนี้

 • Mathematical Foundations Course 1 – Elementary Math (คณิตศาสตร์ระดับเบื้องต้น)
 • Mathematical Foundations Course 2 – Foundation Math (คณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน)

น้อง ๆ ที่สอบผ่าน MP แล้ว ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร MP และผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษจะโอนไปใช้ในการศึกษาต่อที่ MUIC อัตโนมัติค่ะ

 

MUIC รับสมัคร 2567 / 2024

MUIC

ต้องบอกก่อนว่า MUIC แบ่งออกเป็น 3 เทอม 4 รอบ น้อง ๆ สามารถสมัครเลือกสมัครสอบเข้าเทอมไหน รอบไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคะแนนน้อง ๆ เลยค่ะ สำหรับปี 67 นี้ มีกำหนดการรับสมัครแต่ละรอบมีดังนี้

รอบสอบ 1 (เทอม 1) 

 • First Entry Application dates: 23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567
 • Entrance examination dates: 18 พฤษภาคม 2567
 • Written exam results announcement: 5 มิถุนายน 2567
 • Interview: 13-17 มิถุนายน 2567
 • Final announcement: 20 มิถุนายน 2567
 • Admissions date: 2 กรกฎาคม 2567

รอบสอบ 2 (เทอม 1) 

 • First Entry Application dates: 2-15 กรกฎาคม 2567
 • Entrance examination dates: 3 สิงหาคม 2567
 • Written exam results announcement: 19 สิงหาคม 2567
 • Interview: 22-26 สิงหาคม 2567
 • Final announcement: 29 สิงหาคม 2567
 • Admissions date: 11 กันยายน 2567

รอบสอบ 3 (เทอม 2) 

 • First Entry Application dates: 1-15 ตุลาคม 2567
 • Entrance examination dates: 26 ตุลาคม 2567
 • Written exam results announcement: 12 พฤศจิกายน 2567
 • Interview: 21-25 พฤศจิกายน 2567
 • Final announcement: 28 พฤศจิกายน 2567
 • Admissions date: 18 ธันวาคม 2567

รอบสอบ 4 (เทอม 3) 

 • First Entry Application dates: 8-22 มกราคม 2568
 • Entrance examination dates: 8 กุมภาพันธ์ 2568
 • Written exam results announcement: 4 มีนาคม 2568
 • Interview: 13-17 มีนาคม 2568
 • Final announcement: 20 มีนาคม 2568
 • Admissions date: 3 เมษายน 2568

การเปิดรับสมัครแต่ละรอบของ MUIC จะอยู่ช่วงเดือนเดียวกันทุก ๆ ปี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน แนะนำให้น้อง ๆ ตรวจสอบช่วงเวลาที่แน่นอนที่เว็บไซต์ MUIC อีกครั้งนะคะ

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MUIC

1. สังคม MUIC เป็นอย่างไร?

สังคม MUIC เป็นสังคมที่มีความพร้อม เพราะเต็มไปด้วยคนเก่ง ๆ มากมาย แต่ส่วนใหญ่ทุกคนพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอ เวลาสอบมีการนัดติว แชร์ความรู้ รับรองว่า เรียนที่นี่น้อง ๆ จะได้ Connection ที่ดี และมิตรภาพที่ดีกลับไปแน่นอน แถมยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเพื่อน ๆ ต่างชาติด้วยนะ 

2. รับน้อง MUIC เป็นอย่างไร?

เป็นการทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อทำความรู้จักกันตามปกติ สนุกสนาน ที่สำคัญ MUIC ไม่มีระบบโซตัส! และที่สำคัญเลยการรับน้องที่ MUIC จะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากเราเรียนกัน 3 เทอม ต่อ ปี ดังนั้น น้องๆทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องมากกถึง 3 ครั้ง ใน 1 ปี

3. เรียนจบมาทำงานอะไรบ้าง?

ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน แต่โดยรวมแล้ว มีโอกาสทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ตัวอย่างอาชีพที่บัณฑิตจาก MUIC นิยมไปทำงาน เช่น

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักการตลาด นักพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้ประกอบการ
 • การเงินและบัญชี เช่น นักวิเคราะห์การเงิน นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักวางแผนการเงิน
 • วิศวกรรม เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรคอมพิวเตอร์ และวิศวกรโยธา เป็นต้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เป็นต้น
 • การสื่อสาร เช่น นักข่าว บรรณาธิการ ผู้ประกาศข่าว และ Content Creator เป็นต้น
 • การท่องเที่ยวและบริการ เช่น ไกด์นำเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม และ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

4. MUIC เรียนยากไหม?

หลักสูตร MUIC เข้มข้นสุด ๆ เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักศึกษามีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี หรือไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา อาจจะประสบความยากลำบากในการเรียนที่ MUIC ได้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลน้า เพราะ MUIC มีบุคลากรที่พร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำนักศึกษาด้วยความเต็มใจอยู่เสมอค่ะ

5. MUIC ตัดเกรดที่เท่าไหร่?

ตัดเกรด A ที่ 90 คะแนน และเกรดอื่น ๆ ดังนี้

 • เกรด A (ยอดเยี่ยม) คะแนน 90-100
 • เกรด B+ (ดีมาก) คะแนน 85-89
 • เกรด B (ดี) คะแนน 80-84
 • เกรด C+ (ค่อนข้างดี) คะแนน 75-79
 • เกรด C (ปานกลาง) คะแนน 70-74
 • เกรด D+ (อ่อน) คะแนน 65-69
 • เกรด D (อ่อนมาก) คะแนน 60-64
 • เกรด F (ตก) คะแนนน้อยกว่า 60

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อมูลเกี่ยวกับ MUIC ที่พี่นำมาฝาก ใครที่อยากเข้า MUIC พี่เชียร์ให้ตีตั๋วลัดไปสอบสัมภาษณ์ด้วยการสมัครรอบ Fast Track เลย ไม่ต้องลุ้นผลสอบระหว่างทาง โดยแนะนำให้เริ่มเดินหน้าเตรียมพร้อมคว้าคะแนนที่ต้องใช้ตั้งแต่วันนี้ เตรียมตัวไว มีชัยไปกว่าครึ่ง!

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ