SAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ SAT

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยในไทย จะเห็นได้ว่าหลายมหาวิทยาลัยนำคะแนนสอบ SAT มาใช้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาต่อ วันนี้พี่เลยจะพามาดูว่า SAT คืออะไร SAT สอบอะไรบ้าง ค่าสอบ SAT กี่บาท พร้อมอัปเดตข้อมูลว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหลังจากเปลี่ยนเป็นการสอบแบบ Digital SAT ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

SAT คืออะไร?

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test ปัจจุบันจะเรียกแค่เพียง SAT Reasoning Test คือ การสอบประเภทหนึ่งที่วัดความถนัดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อยังสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสอบ SAT มีผลคะแนนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัยในไทยได้นำผลคะแนนสอบ SAT มาใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติด้วยเช่นกัน

ข้อดีของการสอบ SAT

ในการที่น้อง ๆ จะยื่นคะแนน Admission เข้าคณะอินเตอร์หลาย ๆที่ ทั้งมหาวิทยาลัยในไทย และต่างประเทศ (ประเทศที่ใช้หลักสูตรอเมริกัน) จะกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ SAT ในส่วนของ Aptitude Test ไว้เพื่อให้น้อง ๆ ยื่นคะแนนเข้าไปแข่งขันในการคัดเลือกนักศึกษาค่ะ ดังนั้นคะแนน SAT จะช่วยดึงคะแนนรวมในการยื่น Admission ของน้อง ๆ ให้ได้สูงขึ้นค่ะ เพราะ SAT มีแค่ 2 วิชา และบางคณะต้องการแค่ SAT Math หรือ SAT Verbal อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทำให้น้อง ๆ ได้มีเวลาติวให้เข้าใจเนื้อหาการสอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องติวหลายวิชาเพื่อให้ได้คะแนนสูง ๆ ได้ประหยัดทั้งเวลา วิชาในการติว และยังช่วยดึงคะแนนเพื่อยื่น Admission ได้อีกด้วยค่ะ

Papers-Based SAT สู่ Digital SAT

Digital SAT

ในปี 2023 เป็นต้นไป College Board ได้มีการปรับการสอบ SAT จาก Papers-Based SAT โดยใช้กระดาษดินสอ 2B เปลี่ยนมาเป็น Digital SAT โดยทำข้อสอบบนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน ทำให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบได้สะดวกมากขึ้น

SAT สอบวิชาอะไรบ้าง และต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน

ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. Evidence-Based Reading & Writing

Evidence-Based Reading & Writing คือ ข้อสอบ SAT วิชาภาษาอังกฤษที่เน้นวัดความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ จากเดิม SAT แบบกระดาษจะแยกพาร์ท Reading และ Writing แต่ Digital SAT จะยุบรวมเป็น Section เดียวคือ Reading & Writing 54 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 4 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 800 คะแนน

2. Mathematics

Mathematics คือ คือข้อสอบ SAT ในส่วนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นวัดความถนัดวิชาเลข จากเดิมที่จะมีแบ่งเป็น Section ที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข กับใช้ได้ แต่ Digital SAT จะปรับให้สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทั้งหมด โดยจะมีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ หรือน้อง ๆ สามารถใช้เครื่องคิดเลขตัวเองได้ แต่ต้องเป็นรุ่นที่ทาง College Board อนุญาตเข้าไปใช้ในการสอบได้เท่านั้น มี 44 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 800 คะแนน

การสอบ SAT จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 1,600 และไม่ได้กำหนดคะแนนว่าน้องต้องทำได้เท่าไหร่ถึงจะผ่านการทดสอบ “แล้วหนูควรจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ถึงจะสามารถนำไปใช้ได้คะ?” ในส่วนนี้ น้อง ๆ ต้องเช็คคะแนนขั้นต่ำของคณะที่น้อง ๆ อยากเข้าเรียนต่อ ว่าเค้ากำหนดขั้นต่ำเท่าไหร่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะ ก็จะกำหนดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิชาพื้นฐานที่คณะอยากให้น้อง ๆ มีพื้นฐานเตรียมพร้อมไว้ก่อนเข้าไปเรียนในหลักสูตรของคณะนั่นเองค่ะ

SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

คะแนน SAT

คะแนน SAT ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย หลักสูตรนานาชาติ ได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมทั้งยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อีกด้วย

คะแนน SAT เท่าไรที่เรียกว่าดี?

คณะและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณฑ์ในการรับสมัครและกำหนดคะแนนที่ใช้ยื่นแตกต่างกัน บางคณะใช้คะแนนสอบทั้งสองส่วน บางคณะใช้แค่คะแนน SAT Math บางคณะใช้แค่คะแนน SAT Reading & Writing ดังนั้นถ้าน้อง ๆ มีเวลาจำกัดในการเตรียมตัว พี่แนะนำให้ศึกษาเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละแห่ง และพุ่งเป้าไปที่ส่วนที่ต้องใช้จริง ๆ เป็นหลัก

ค่าสอบ SAT กี่บาท?

ค่าสอบ SAT $103 หรือประมาณ 3,500 บาท ไม่รวมค่าสมัครล่าช้าประมาณ 29$ หรือประมาณ 986 บาท สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันสอบ 1 เดือน หรือน้อยกว่า

ผลสอบ SAT อยู่ได้กี่ปี?

ผลสอบ SAT จะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลคะแนนประกาศ ดังนั้นน้อง ๆ ควรวางแผนเลือกช่วงเวลาสอบให้ผลสอบครอบคลุมเวลาที่จะใช้งาน เช่น หากต้องการยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัย น้อง ๆ สามารถเริ่มสอบได้ตั้งแต่ ม.5 เลยค่ะ

คุณสมบัติในการสอบ SAT

ไม่กำหนดอายุขั้นต่ำในการสมัครสอบ ไม่ว่าน้อง ๆ จะมีอายุเท่าไหร่ก็สามารถสมัครสอบได้ค่ะ แต่เงื่อนไขของผลสอบคือ ผลสอบจะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น

สมัครสอบ SAT ที่ไหน

น้องๆ สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บของ Collage Board: https://satsuite.collegeboard.org/sat/registration โดยพี่เคยเขียนบล็อคสอนวิธีการสมัครด้วยตัวเองไว้ที่ วิธีสมัครสอบ SAT ด้วยตัวเอง ฉบับกะทัดรัด

เอกสารที่ใช้ในการเข้าสอบ SAT

  1. บัตรประชาชน (ID Card) หรือ พาสปอร์ต (Passport)
  2. Admission Ticket ที่ได้จากการสมัครผ่านเว็บของ College Board

สอบ SAT วันไหน 2024?

ตารางสอบ Digital SAT ครึ่งปีหลัง จะมีการจัดสอบทั้งหมด 4 รอบด้วยกันค่ะ ได้แก่ 

  • 9 มีนาคม 2024
  • 4 พฤษภาคม 2024
  • 1 มิถุนายน 2024

มาถึงตรงนี้พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงได้เข้าใจการสอบ SAT มากขึ้น ใครที่อยากเข้าคณะอินเตอร์หรืออยากไปเรียนต่อต่างประเทศ การสอบ SAT จำเป็นมาก ๆ ดังนั้นถ้าใครติวสอบ SAT เต็มที่แล้ว แนะนำว่าให้รีบลงทะเบียนสอบไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะศูนย์สอบแต่ละที่เต็มเร็วมาก! โดยพี่เคยเขียนอธิบายวิธีสมัครสอบ Digital SAT ด้วยตัวเองไว้ให้น้อง ๆ แล้ว สามารถทำตามได้เลยค่ะ

เรียนพิเศษ SAT ที่ไหนดี?

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT  ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ