ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024 ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

การไปเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้ไปเรียนรู้และหาประสบการณ์เพิ่มเติม สำหรับในปี 2024 ที่จะถึงนี้ น้อง ๆ คนไหนมีแพลนสนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ และกำลังมองหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด เพราะพี่ The Advisor คัดมาให้แล้วกับ 5 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024 ป.ตรี ป.โท ป.เอก

5 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024

5 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ จะมีทุนไหนน่าสนใจบ้าง ตามไปดูกันเลย

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ Gates Cambridge ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษถือเป็นหนึ่งในปลายทางที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเรียนต่อ หากน้อง ๆ เป็นหนึ่งในนั้น ห้ามพลาดทุนเรียนต่อต่างประเทศ Gates Cambridge ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Cambridge (University of Cambridge) 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

ข้อมูลทุนเรียนต่อต่างประเทศ Gates Cambridge

 • สถาบันในสังกัด : University of Cambridge
 • ประเภททุน : ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าขาเข้า ค่าตรวจสุขภาพคนเข้าเมือง เป็นต้น
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • ผู้สมัครต้องเป็นคนสัญชาตินอกสหราชอาณาจักร
 • มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ
 • ลงทะเบียนตามหลักสูตรที่กำหนด ยกเว้นสาขาด้านการแพทย์ บริหารธุรกิจ และอื่น ๆ ตามกำหนด

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • ช่วงเดือนกันยายน – มกราคมของแต่ละปี (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)

ทุนเรียนต่ออังกฤษ

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ Chevening ประเทศอังกฤษ

ทุนเรียนต่อต่างประเทศที่จะแนะนำต่อมายังคงเป็นทุนจากประเทศอังกฤษ นั่นก็คือ ทุน Chevening ทุนการศึกษาที่มอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี ที่ประเทศอังกฤษ โดยหลังเรียนจบ ผู้รับทุนจะต้องเดินทางกลับมาทำงานยังประเทศของตนเองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ข้อมูลทุนเรียนต่อต่างประเทศ Chevening

 • สถาบันในสังกัด : มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
 • ประเภททุน : ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าขาเข้า ค่าเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ Chevening เป็นต้น
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัครทุน
 • เรียนจบระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (คิดเป็น 2,800 ชั่วโมง)
 • มีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป (ทุกทักษะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5.5)
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใด ๆ จากรัฐบาลอังกฤษมาก่อน

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • 12 กันยายน 2023 – 7 พฤศจิกายน 2566

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ Westminster ประเทศอังกฤษ

ใครที่อยากเรียนต่อที่ลอนดอน ห้ามพลาดทุนเรียนต่อต่างประเทศ Westminster จากมหาวิทยาลัย Westminster มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน โดยสามารถเลือกได้ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีหลากหลายสาขาที่น่าสนใจ เช่น Business and Management, Fashion, Architecture and interior เป็นต้น

ข้อมูลทุนเรียนต่อต่างประเทศ Westminster

 • สถาบันในสังกัด : University of Westminster
 • ประเภททุน : ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่าขาเข้า เป็นต้น
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโท

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมีรายได้ปานกลาง
 • มีจดหมายยืนยันหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย
 • หากสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท ต้องจบเกียรตินิยมอันดับ 1 ของปริญญาตรี
 • มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชากำหนด เช่น IELTS

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของแต่ละปี

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ DAAD ประเทศเยอรมนี

ข้อมูลทุนเรียนต่อต่างประเทศ DAAD

 • สถาบันในสังกัด : มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
 • ประเภททุน : ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 หรือ TOEFL 550 (Paper based) และ 80 (Internet based) หรือมีทักษะภาษาเยอรมันตามกำหนดของทุน เช่น DSH 2 หรือ DaF 4 ในระดับ B1

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตรที่เลือกสมัคร

ทุนเรียนต่อเยอรมนี

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย

ปิดท้ายกันด้วยทุนเรียนต่อต่างประเทศ Murdoch University มหาวิทยาลัยในรัฐ Western Australia รัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ตอบโจทย์น้อง ๆ สายรักธรรมชาติและแอดเวนเจอร์ นอกจากนี้หลังเรียนจบยังสามารถขอ Post Study Visa เพื่อทำงานหลังเรียนจบได้มากถึง 3 ปีเลยด้วย โดยทุนนี้จะพิจารณาทุนให้อัตโนมัติจากเอกสารการสมัครเรียนค่ะ

ข้อมูลทุนเรียนต่อต่างประเทศ Murdoch University

 • สถาบันในสังกัด : Murdoch University
 • ประเภททุน : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ตลอดหลักสูตร 
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโท

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • กำลังจะเข้าเรียนที่ Murdoch University ในปีการศึกษา 2023 และ 2024
 • ไม่เคยได้รับทุนประเภทอื่นของมหาวิทยาลัย
 • มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

 • ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2024

และทั้งหมดนี้ก็คือ 5 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2024 ที่พี่ได้รวบรวมมาฝาก ถือว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ทั้งนี้น้อง ๆ คนไหนอยากเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับตัวเองที่ต่างประเทศ น้อง ๆ จำเป็นต้องเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษให้ดี เพราะทุกมหาวิทยาลัยต้องการผลการทดสอบด้านภาษาไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ TOFEL

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ