สอบ ACT คืออะไร ยื่นเข้าคณะไหนได้บ้าง

สอบ ACT คืออะไร


สอบ ACT
คืออะไร ? ยื่นเข้าคณะไหนได้บ้าง ? พี่เชื่อว่ายังมีน้อง ๆ หลายคนที่กำลังสงสัยและสับสนในข้อมูลกันอยู่ใช่ไหมคะ เพราะการสอบ ACT จะเอามาใช้แทนคะแนน SAT Subject Test ที่เพิ่งถูกยกเลิกไป สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ ACT ใน Blog พี่ ๆ จะมาให้คำตอบทั้งหมดค่ะ ข้อสอบ ACT มีทั้งหมดกี่ส่วน ? เปิดสอบเดือนไหน ? ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ

ข้อสอบ ACT คืออะไร?

ข้อสอบ ACT คืออะไร?

ข้อสอบ ACT หรือ American College Testing คือ การสอบวัดระดับการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และการสื่อสารที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และเพื่อประเมินความพร้อมทางวิชาการจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการสอบ ACT จะมีความคล้ายกับข้อสอบ SAT และ SAT Subject Tests รวมกันค่ะ

ข้อสอบ ACT มีทั้งหมดกี่ส่วน

ACT เป็นข้อสอบแบบ Multiple-choice ที่จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 4 วิชาด้วยกัน และแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนอยู่ที่ 1-36 คะแนน ค่ะ ได้แก่

 1. English (75 ข้อ 45 นาที) เป็นข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษที่วัดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้ไวยากรณ์ (Grammar) ให้ถูกต้อง คล้าย SAT Writing (Grammar)
 2. Reading (40 ข้อ 35 นาที) เป็นข้อสอบอ่านภาษาอังกฤษจากเนื้อหาบทความ คล้ายกับ SAT Reading โดยจะเป็นการวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ซึ่งจะมีทั้งบทความสั้นและยาวเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน และการให้เหตุผล 
 3. Mathematics (60 ข้อ 60 นาที)  เป็นข้อสอบวัดทักษะทางวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึง ม.ปลายค่ะ ซึ่งข้อสอบ ACT ในพาร์ทนี้จะมีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ SAT Mathematics และ SAT Mathematics Level II 
 4. Science (40 ข้อ 35นาที ) เป็นข้อสอบวัดทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจะเน้น Speed Test เหมือนกับพาร์ทการอ่านค่ะ คล้ายกับการสอบ SAT II: Biology, Physics และ Chemistry รวมกัน ซึ่งน้องๆ จะต้องใช้ทักษะการตีความ วิเคราะห์ การประเมิน การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาเข้ามาช่วย
 5. ข้อสอบ Writing (40 นาที) เป็นข้อสอบ ACTที่วัดทักษะการเขียน ซึ่งน้อง ๆ จะต้องเขียนตอบโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ รวมถึงการเรียบเรียงให้ตรงประเด็น โดยจะวัดทักษะการเขียนที่สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในหลักสูตรพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เช็กตารางสอบ ACT 2023

ตารางสอบ ACT 2023 ปัจจุบันจะมี 5 รอบด้วยกันค่ะ โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเดือนเมษายน ช่วงกลางปีเดือนมิถุนายน และช่วงปลายปีประมาณเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม

ACT ใช้แทนคะแนนอะไร? ยื่นเข้าคณะไหนได้บ้าง?

การสอบ ACT จะใช้แทนคะแนน SAT Subject Test ที่ได้มีการยกเลิกไปแล้วค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี เพราะข้อสอบ ACT จะมีง่ายกว่าเมื่อเทียบกับข้อสอบตัวอื่น ๆ จึงทำให้น้อง ๆ หลายคนที่เลือกสอบ ACT มักจะได้คะแนนที่สูง 

สำหรับข้อสอบ ACT สามารถยื่นเข้าได้หลายคณะเลยทีเดียวค่ะ เช่น 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (ISE)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรอินเตอร์ (ChPE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (SIIT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (TEP-TEPE)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (SIIE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (BSAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะนวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรอินเตอร์ (BAScii)  สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปบทความ

การสอบ ACT คือ การสอบที่ใช้คะแนนแทนการสอบ SAT Subject Test ที่ได้มีการยกเลิกไปแล้ว  ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี เพราะข้อสอบ ACT จะมีง่ายกว่าเมื่อเทียบกับข้อสอบตัวอื่น ๆ จึงทำให้น้อง ๆ หลายคนที่เลือกสอบ ACT มักจะได้คะแนนที่สูงขึ้น

หากน้อง ๆ กำลังวางแผนสอบ ACT แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี เพื่อให้การสอบครั้งนี้ได้คะแนนดีอย่างที่หวัง สามารถมาเตรียมความพร้อมกับพี่ ๆ ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ