ทำความรู้จัก โฮมสคูล (Home School)

โฮมสคูล

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ หรือน้อง ๆ เอง คงเคยได้ยินคำว่า โฮมสคูล มาบ้างใช่ไหมคะ ซึ่งในเมืองไทยของเรานั้น หลาย ๆ บ้านก็เริ่มให้ความสนใจโฮมสคูลมากขึ้นตั้งแต่ COVID-19 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นช่วงที่น้อง ๆ ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ผู้ปกครองต้องลงมือสอนเอง การเรียนแบบโฮมสคูลจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย วันนี้ The Advisor จึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสคูลมาไว้ในบทความนี้ เพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของโฮมสคูลมากขึ้น

โฮมสคูลคืออะไร?

โฮมสคูลคืออะไร

โฮมสคูล (Home School) คือ การศึกษารูปแบบหนึ่งที่ใช้บ้านเป็นสถานที่เรียนรู้แทนการไปโรงเรียนแบบปกติ โดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นคุณครู นั่นหมายความว่า คุณพ่อคุณแม่จะต้องจัดทำแผนการศึกษาเอง โดยอิงจากความสนใจลูกเป็นหลัก รวมทั้งประเมินผลการเรียนของลูก จัดเก็บแฟ้มผลงานแต่ละเทอม เพื่อส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย

โฮมสคูลมีกี่รูปแบบ?

โฮมสคูล ไม่ได้จำกัดแค่ว่าพ่อแม่สอนลูกเองอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะคะ เพราะจริง ๆ แล้ว โฮมสคูลมีอยู่ด้วยกัน 5 รูปแบบ ดังนี้

1. โฮมสคูลแบบเดี่ยว

เป็นรูปแบบโฮมสคูลที่หลายคนรู้จัก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้กับน้อง ๆ ด้วยตัวเอง และประเมินผลการเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. โฮมสคูลแบบกลุ่ม

คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนด้วยตัวเอง และมีการนัดรวมกลุ่มกับครอบครัวที่ทำโฮมสคูลบางโอกาส เพื่อให้ลูก ๆ ได้ฝึกการทำกิจกรรมและเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

3. โฮมสคูลแบบรวมศูนย์

เป็นการรวมตัวกันของครอบครัวโฮมสคูล เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนที่ใหญ่ขึ้น โดยมีการออกแบบวิธีการเรียนลูกของเด็ก ๆ ร่วมกัน และมีคณะครอบครัวทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดูแลบริหารจัดการในรูปแบบ “ไม่แสวงหาผลกำไร”

4. โฮมสคูลร่วมกับโรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนเช่นเดิม แต่จะต้องประเมินผลการศึกษาร่วมกับโรงเรียน โดยโรงเรียนจะสนับสนุนสื่อการเรียน สถานที่สำหรับทำกิจกรรม หรือให้ลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนบางกิจกรรม เช่น ทัศนศึกษา เป็นต้น

5. โฮมสคูลแบบออนไลน์

เป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้าน โดยใช้หลักสูตรโฮมสคูลของต่างประเทศ

โฮมสคูลทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไร?

ทำโฮมสคูล

คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มทำโฮมสคูลให้ลูก ๆ ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครองเป็นหลัก

เรียนโฮมสคูลอย่างไรให้ได้วุฒิการศึกษา

ใครที่กังวลว่าเรียนโฮมสคูลแล้ว ลูก ๆ จะไม่มีวุฒิการศึกษาไว้เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หมดกังวลได้เลยค่ะ! เพราะการเรียนโฮมสคูลก็สามารถรับวุฒิการศึกษาได้เหมือนกันการเรียนปกติ ซึ่งผู้ปกครองสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • จดทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่
 • ลงทะเบียนเรียนในระบบ กศน. หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • จดทะเบียนกับโรงเรียนที่เปิดรับเด็กโฮมสคูล
 • ขอสอบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ เช่น การลงเรียนและสอบเทียบ GED และการสอบเทียบ IGCSE & A Level

การสนับสนุนโฮมสคูลจากรัฐ

การทำโฮมสคูลจะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นจะได้รับ “เงินอุดหนุนทางการศึกษา” ที่จัดสรรให้นักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาไปจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 • ค่าจัดการเรียนการสอน 
 • ค่าหนังสือเรียน 
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 • ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ทั้งนี้นักเรียนแต่ละระดับชั้นก็จะได้รับเงินอุดหนุนไม่เท่ากันค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อดีและข้อควรระวังของโฮมสคูล

มาถึงตรงนี้หลายครอบครัวอาจจะลังเลว่าจะทำโฮมสคูลดีไหม The Advisor พาดูข้อดีและข้อควรระวังเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

ข้อดีของโฮมสคูล

 • วางแผนหลักสูตรได้เอง โดยอิงจากความสนใจของน้อง ๆ เป็นหลัก
 • เวลาเรียนมีความยืดหยุ่น
 • ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของน้อง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด
 • น้อง ๆ สามารถค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือถนัดได้อย่างรวดเร็ว
 • ไม่ต้องเรียนทุกวิชา เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต้องใช้เข้ามหาวิทยาลัย ทำให้เรียนจบได้เร็วกว่าการเรียนในระบบโรงเรียน

ข้อควรระวังของโฮมสคูล

 • ผู้ปกครองต้องมั่นใจว่ามีเวลาเพียงพอที่จะดูแลเรื่องการเรียนของเด็ก ๆ 
 • ทักษะการเข้าสังคมอาจจะน้อยกว่าการเรียนในโรงเรียน
 • ผู้ปกครองต้องอัปเดตข่าวสารหลักสูตรต่าง ๆ อยู่เสมอ และออกแบบหลักสูตรให้ดี เพราะหากตกหล่นอะไรไป อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้

อยากทำโฮมสคูลให้ลูกต้องทำอย่างไร?

เมื่อสำรวจความพร้อมและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถยื่นคำขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยครอบครัวและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องร่วมกันวางแผนและออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม เพื่อทำการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลต่อไป

อ่านมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าเหล่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคงเห็นภาพกันมากขึ้นว่า โฮมสคูลคืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันโฮมสคูลเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบเอง ทำให้น้อง ๆ มีอิสระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถขอวุฒิการศึกษาได้เช่นเดียวกับการเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าการเรียนโฮมสคูล สามารถขอวุฒิด้วยการสอบเทียบ GED หรือ IGCSE ได้ ซึ่งที่ The Advisor Academy ของเรามีคอร์สเรียน GED, IGCSE, IELTS, SAT โดยน้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ