รวมมาให้แล้ว คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

เราทราบกันดีว่าข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่สอบเพื่อใช้ยื่นหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า แล้วคะแนน SAT ยื่นคณะไหนได้บ้าง แต่ละคณะมีขั้นต่ำเท่าไร วันนี้พี่เลยรวบรวมข้อมูลมาให้น้อง ๆ ทุกคน ตามไปดูพร้อมกันเลยว่า คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

คะแนน SAT

ไปดูกันว่าคะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละคณะต้องใช้คะแนนเท่าไร น้อง ๆ คนไหนวางแผนอยากเรียนหลักสูตรนานาชาติ มาส่องคะแนนพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยในฝันของน้อง ๆ หลายคนอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทุก ๆ ปี ดังนั้นใครใฝ่ฝันอยากเป็นนิสิตจุฬาฯ ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีค่ะ ลองมาดูกันว่า คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้างในจุฬาฯ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (BBA) 

คะแนน SAT (Math + R&W) ≥ 1,270 

2. คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) 

SAT Reading & Writing ≥ 480 

3. คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts) 

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 500 

คะแนน SAT Math ≥ 600

4. คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) 

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 450

คะแนน SAT Math ≥ 650

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE, ChPE)

คะแนน SAT Math ≥ 620

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 450

คะแนน SAT Math ≥ 570

7. คณะนิติศาสตร์ (LLBel)

คะแนน SAT Math + R&W ≥ 1,200 โดยที่ SAT R&W ≥ 500 คะแนน

8. คณะรัฐศาสตร์ (PGS)

คะแนน SAT Math + R&W ≥ 1,200 โดยที่ SAT R&W ≥ 500 คะแนน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มาต่อกันที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) หรือที่เราเรียกกันว่ามหิดลอินเตอร์ อีกหนึ่งสถาบันในดวงใจใครหลายคน เพราะหลักสูตรนานาชาติของที่นี่มีความโด่งดังเป็นอย่างมาก น้อง ๆ คนไหนใฝ่ฝันอยากเข้า MUIC มาดูกันว่า คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA)

คะแนน SAT Math ≥ 600

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng.)

คะแนน SAT Math ≥ 600

3. คณะวิทยาศาสตร์ (B.S.c.)

คะแนน SAT Math ≥ 600 

4. คณะนิเทศศาสตร์ (B.Com.Arts.)

คะแนน SAT Math ≥ 500

5. หลักสูตรการจัดการบัณทิต  (B.M.)

คะแนน SAT Math ≥ 600

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในฝันของน้อง ๆ หลายคน ซึ่งหลักสูตรนานาชาติที่นี่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนก็เข้าถึงง่าย ใครที่อยากเป็นลูกแม่โดม มาดูกันว่า SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้างในธรรมศาสตร์

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA)

คะแนน SAT Math + R&W ≥ 1,200 โดยที่ Math ≥ 600 และ SAT R&W ≥ 460

2. คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

คะแนน SAT Math ≥ 650

3. คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 400

สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 400

4. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (BJM)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 450

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP/TEPE)

คะแนน SAT Math ≥ 620 

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 400

6. คณะนิติศาสตร์ (LL.B.)

คะแนน SAT Math ≥ 650

7. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (SPD)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 400

8. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE)

คะแนน SAT Math ≥ 600 

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 450

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ด้วยความที่เปิดมานานจึงมีหลักสูตรเปิดสอนมากมาย รวมถึงหลักสูตรนานาชาติด้วยเช่นกัน น้อง ๆ ที่อยากเป็นลูกพระพิรุณ าดูกันว่า คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้างในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP/IDDP)

คะแนน SAT Math + R&W ≥ 1,000 โดยที่ SAT Math ≥ 600

2. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการประกอบการ (EEBA)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 529 คะแนน 

คะแนน SAT Math ≥ 450 คะแนน

3. คณะบริหารธุรกิจ (BBA)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 530 คะแนน

มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ

มาต่อกันที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในเรื่องของภาษา สังคม และศิลปะแขนงต่าง ๆ เปิดสอบทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ใครที่มีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันในดวงใจ มาดูกันว่าที่นี่ใช้คะแนน SAT ยื่นอะไรได้บ้าง

1. คณะศิลปบัณฑิต (BFA)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 450

2. คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)

คะแนน SAT Reading & Writing ≥ 450

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

คะแนน sat ยื่นอะไรได้บ้าง

น้อง ๆ ที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ต้องน้อยใจ เพราะนอกจากหลักสูตรนานาชาติของไทยแล้ว คะแนน SAT ยังสามารถนำไปยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้หลากหลายที่เลยค่ะ แน่นอนว่าคะแนนก็จะแตกต่างกันออกไปตามคณะและสาขาวิชาด้วย ดังนั้นหากวางเป้าหมายจะยื่น SAT ที่ต่างประเทศก็จะต้องทำคะแนนให้สูงไว้ จะปลอดภัยที่สุดค่ะ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศที่รับพิจารณาคะแนน SAT

  • University of Florida
  • Columbia University
  • Durham University 
  • University of Nottingham
  • McGill University
  • University of Queensland

ได้รู้กันแล้วว่า คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง น้อง ๆ ที่กำลังวางแผนอยากเข้าหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือเล็งมหาวิทยาลัยต่างประเทศเอาไว้ มาเตรียมตัวพร้อมคว้าคะแนน SAT ให้ได้ตามเป้ากัน โดยสามารถเข้ามาปรึกษาพี่ ๆ The Advisor Academy ได้เลย เพราะมีเราคอร์สเรียน SAT และคอร์สอื่น ๆ ที่ตอบรับความต้องการของน้อง ๆ ทุกคน พร้อมพาน้อง ๆ มุ่งสู่รั้วมหาลัยในฝันได้อย่างแน่นอน

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ