Duolingo

ทำความรู้จัก Duolingo English Test

เมื่อพูดถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้เรียนต่อ หลายคนคงจะนึกถึง IELTS หรือ TOELF เป็นอย่างแรก ๆ แต่รู้ไหมคะว่า ปัจจุบันมีการสอบรูปแบบหนึ่งที่มีชื่อว่า Duolingo หรือ Duolingo English Test การสอบที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็ว เพราะสามารถทำข้อสอบที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญ ใช้ยื่นเรียนต่อคณะอินเตอร์ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ! แล้ว Duolingo สอบอะไรบ้าง ยากไหม ค่าสอบกี่บาท มาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ

Duolingo คืออะไร?

Duolingo คืออะไร

Duolingo หรือ Duolingo English Test คือ แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ใช้สำหรับยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก จุดเด่นของการสอบ Duolingo คือ ผู้สอบสามารถทำข้อสอบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบนั่นเองค่ะ

Duolingo สอบอะไรบ้าง?

การสอบ Duolingo แบ่งการสอบออกเป็น 2 พาร์ท คือ

Adaptive Test

เป็นส่วนหลักของการสอบ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ข้อสอบจะวัด 4 ทักษะ คือ Reading (การเขียน) Listening (การฟัง) Speaking (การพูด) และ Writing (การเขียน) ซึ่งข้อสอบมีความ Random พอสมควร ไม่ได้แยกสอบแต่ละทักษะ บางข้ออาจมีการวัดหลายทักษะพร้อมกันค่ะ

Interview และ Writing Sample

ส่วนที่เป็น Interview จะให้เลือก 1 หัวข้อจากหัวข้อที่ให้มา แล้วให้พูดถึงหัวข้อนั้นประมาณ 1-3 นาที และส่วนที่เป็น Writing Sample จะให้เลือก 1 หัวข้อเช่นเดียวกัน แล้วให้เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนั้น โดยไม่จำกัดความยาว ซึ่งระดับความยากง่ายของข้อสอบจะขึ้นอยู่กับคะแนนที่เราทำได้ในพาร์ท Adaptive Test โดยส่วนนี้จะไม่มีการคิดคะแนน แต่จะใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสถาบันที่น้อง ๆ จะใช้สมัครเรียนต่อไปค่ะ

Duolingo คะแนนเต็มเท่าไร?

ข้อสอบ Duolingo มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 160 คะแนน โดยมีการวัดระดับผลจากคะแนน ดังนี้

 • 10-55 คะแนน หมายถึง สามารถเข้าใจคำและวลีภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน จัดการกับข้อมูลง่าย ๆ ทั่วไปได้
 • 60-85 คะแนน หมายถึง สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของการสื่อสารและการเขียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้
 • 90-115 คะแนน หมายถึง สามารถสื่อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาในห้วข้อบทสนทนาที่ไม่คุ้นเคยได้
 • 120-160 คะแนน หมายถึง สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจสำนวนโวหาร ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้การอุปมาอุปไมย

Duolingo สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?

Duolingo ใช้ทำอะไร

สามารถใช้ผลสอบ Duolingo ยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทย เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งยื่นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกว่า 4,000 แห่งอีกด้วย โดยน้อง ๆ สามารถ คลิก เพื่อดูสถาบันที่รับผลคะแนนสอบของ Duolingo

Duolingo ยากไหม?

ความยากง่ายขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่คำศัพท์ที่ออกข้อสอบ Duolingo มักเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์พื้นฐาน ไม่ได้มีการเขียน essay ยาวเหมือน IELTS ทำให้ส่วนใหญ่มักได้คะแนนค่อนข้างดีเลยค่ะ นอกจากนี้ความน่าสนใจของ Duolingo คือ การสอบเป็นแบบ Adaptive Test ข้อสอบจะค่อย ๆ ปรับความยากขึ้นตามความสามารถของเรา เช่น ถ้าน้อง ๆ ตอบข้อปัจจุบันถูก ข้อต่อไปก็จะยากขึ้น แต่ถ้าน้อง ๆ ตอบผิด ข้อต่อไปก็จะลดระดับความยากลงนั่นเอง

กฎของการสอบ Duolingo

หลายคนอาจจะสงสัยว่า พอสอบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ แบบนี้จะโกงกันได้ง่าย ๆ หรือเปล่า!? บอกเลยค่ะว่าแม้จะเป็นการสอบออนไลน์ แต่มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมาก หาก AI ซึ่งเป็นผู้คุมสอบพบว่า ผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมน่าสงสัย อาจถูก Block Account ปรับคะแนนเป็นโมฆะ หรืออาจจะต้องสอบใหม่ได้ค่ะ ซึ่งกฎของการสอบ Duolingo มีดังนี้

 • ต้องอยู่คนเดียวในห้องที่เงียบและมีแสงสว่างเพียงพอ
 • กล้องที่ใช้ต้องมองเห็นใบหน้าและหูชัดเจน 
 • ลำโพงเสียงดังชัดเจน
 • มีไมโครโฟนที่สามารถพูดคุย สื่อสารได้
 • ใช้เบราว์เซอร์ Chrome หรือ Opera เท่านั้น
 • ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนหรือกระดาษใด ๆ 
 • ห้ามสื่อสารกับผู้อื่นระหว่างทำข้อสอบ
 • ห้ามใช้หูฟังหรือที่อุดหู
 • ห้ามมองไปที่อื่นนอกจากหน้าจอ
 • ห้ามออกจากหน้าต่างการทดสอบเด็ดขาด

สอบ Duolingo กี่บาท?

การสอบ Duolingo จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $49 หรือประมาณ 1,600 บาท ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สบายกระเป๋ากว่าการสอบรูปแบบอื่น รวมทั้งสามารถส่งผลสอบไปยังสถาบันที่ต้องการสมัครเรียนได้ฟรีอีกด้วย

ข้อดีของการสอบ Duolingo

 1. สอบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ สอบได้ทุกเวลา
 2. รู้ผลสอบรวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง
 3. ส่งคะแนนได้ทุกมหาวิทยาลัยแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. ค่าสอบถูกกว่าการสอบรูปแบบอื่น

Duolingo VS IELTS สอบอะไรดี?

มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัย Duolingo ใช้แทน IELTS ได้จริงไหม? Duolingo กับ IELTS เลือกสอบอะไรดี? น้อง ๆ สามารถใช้ผลสอบ Duolingo ยื่นแทน IELTS ได้ค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักให้เลือกยื่นคะแนน English Test อย่างใดอย่างหนึ่ง

ส่วนคำถามที่ว่าจะเลือกสอบอะไรดีนั้น หากน้อง ๆ มีเป้าหมายอยากเข้า MUIC พี่แนะนำให้สอบ Duolingo เพราะสามารถยื่นผลสอบได้ทุกคณะ รวมทั้งสะดวกกว่า สอบได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ถ้ามีเป้าหมายอยากเข้าหลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผลสอบ IELTS จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าค่ะ

สรุปแล้ว Duolingo English Test ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ เลยทีเดียวค่ะ นอกจากจะสะดวกและรวดเร็วทั้งการสอบและการรอผลสอบแล้ว ยังมีราคาที่สบายกระเป๋าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกที่ที่รับผลสอบ Duolingo ดังนั้นน้อง ๆ ต้องตรวจสอบ Requirement ของแต่ละที่ให้ละเอียด ไม่อย่างนั้นผลสอบของเราจะสูญเปล่าทันทีค่ะ

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ

 

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save